eOstroleka.pl
Region,

Mazowsze wspiera najzdolniejszych uczniów

REKLAMA
zdjecie 994
REKLAMA

6 mln zł – tyle samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na drugą edycję programów stypendialnych dla najzdolniejszej młodzieży na Mazowszu. Szansę na stypendia ma aż 1121 uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych. Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków potrwa do końca czerwca.

– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy wesprzeć uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących, a także szkół zawodowych. Chcemy w ten sposób zachęcić młodzież do systematycznej pracy i osiągania wysokich wyników w nauce. Otrzymane stypendium można przeznaczyć na zakup niezbędnych pomocy naukowych, a przede wszystkim na realizację takich projektów edukacyjnych, które będą w pewnym sensie innowacyjne i będą szansą na to, żeby dostać się w przyszłości na wymarzony kierunek studiów.  Zależy nam również na tym, aby prace tych wyjątkowych uczniów, prowadzili mądrzy nauczyciele – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Uczniowie mogą się ubiegać o wsparcie na nadchodzący rok szkolny 2016/2017 w ramach dwóch projektów: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka oraz Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych. Głównym kryterium wyboru są ponadprzeciętne wyniki w nauce.

Dla każdej z 1121 wyróżnionych osób przewidziano roczne stypendium w wysokości nie mniej niż 3800 zł. Natomiast w przypadku ucznia niepełnosprawnego będzie to kwota ok. 4000 zł. Wsparcie będzie wypłacone w dwóch transzach. Otrzymane w ten sposób środki stypendyści będą mogli przeznaczyć m.in. na kursy języków obcych, zakup sprzętu komputerowego, literatury fachowej oraz udział w seminariach czy konferencjach.

Rejestracja on-line do programów stypendialnych rozpoczęła się 13 czerwca br. W przypadku stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych potrwa 14 dni roboczych (do 30 czerwca br.), a dla szkół zawodowych – 15 dni roboczych (do 1 lipca br.). Każdy, kto chciałby skorzystać ze wsparcia musi wypełnić formularze, które są dostępne na stronach internetowych: http://www.oeiizk.waw.pl/stypendia/ oraz https://www.oeiizk.waw.pl/stypendiazawodowe/.

WSPARCIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Szkoły zawodowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjów. Obecnie na Mazowszu działa blisko 500 placówek tego typu, w których kształci się w sumie ponad 75 tys. młodych ludzi. Tak duża popularność to efekt nie tylko dobrego programu kształcenia, ale przede wszystkim możliwości, jakie daje jej ukończenie. Absolwenci zdobywają zarówno dyplom, jak i konkretny fach, który daje im możliwość szybkiego podjęcia pracy i dalszego rozwoju zawodowego. Niestety, bardzo często na drodze do ich pełnego rozwoju stoi brak środków finansowych.

Właśnie z myślą o nich już po raz drugi uruchomiony zostanie specjalny program stypendialny. Otrzymane wsparcie uczniowie będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup literatury fachowej, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach, a także na zakup pomocy dydaktycznych (odczynniki chemiczne, sprzęt laboratoryjny) i sprzętu (komputery, oprogramowanie, aparat fotograficzny, kamera itp.) oraz instalację internetu.

Warunki otrzymania pomocy finansowej

Wsparcie finansowe w wysokości nie mniej niż 380 zł miesięcznie – przez okres 10 miesięcy, może otrzymać aż 480 osób. Na ten cel zarezerwowano 2,5 mln zł (RPO WM 2014-2020).

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:

    są uczniami co najmniej II klasy szkoły zawodowej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);

    w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali promocję do następnej klasy;

    w roku szkolnym 2016/2017 będą uczniami szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie Mazowsza;

    nie ukończą 24 roku życia do dnia 30 czerwca 2017 r.

Najważniejsze jest jednak to, że przyszli stypendyści muszą wyróżniać się ponadprzeciętnością tzn. średnią w roku szkolnych 2015/2016 nie niższą niż 4,66 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych). Na dodatkowe punkty mogą liczyć uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 byli laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów, a także konkursów o charakterze zawodowym o zasięgu co najmniej powiatowym oraz uczniowie z rodzin wielodzietnych.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskają minimum 6 punktów, obliczonych na podstawie kryteriów dotyczących osiągnięć edukacyjnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 59-79-416 (- 437, - 440,  - 441 lub - 443) oraz na stronie internetowej: http://www.eiizk.waw.pl/stypendia/

WSPARCIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

O stypendia naukowe będą mogli ubiegać się również uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Będzie to druga edycja projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka. Jest to już kolejny program skierowany do szczególnie uzdolnionej młodzieży. Samorząd województwa mazowieckiego ma bowiem za sobą realizację już siedmiu edycji projektu Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach PO KL 2007-2013. W ostatnich 7 latach przyznano aż 3293 stypendia na łączną kwotę ponad 17 mln zł.

Otrzymane w ramach stypendium środki to bardzo duży zastrzyk finansowy dla wchodzącej w dorosłe życie młodzieży. Stypendia mogą być przeznaczone zarówno na udział w różnego typu zajęciach, warsztatach, wycieczkach, zajęciach dodatkowych, ale także na zakup literatury fachowej, niezbędnego sprzętu komputerowego, fotograficznego czy też korzystanie z internetu itp.

Warunki otrzymania pomocy finansowej

Stypendia przyznawane będą młodzieży za wysokie wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Z programu skorzystać może maksymalnie 641 uczniów (w tym 65 proc. stanowić będzie młodzież zamieszkująca tereny wiejskie), którzy w roku szkolnym 2016/2017 otrzymywać będą stypendia w wysokości nie mniejszej niż 380 zł miesięcznie. Pomoc wypłacana będzie w dwóch transzach: w IV kwartale 2016 r. i w I kwartale 2017 r. Na realizację projektu zarezerwowano 3,5 mln zł.

Aby otrzymać stypendium, uczniowie muszą łącznie spełniać warunki:

w roku szkolnym 2015/2016 otrzymać promocję do następnej klasy/otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;

w roku szkolnym 2016/2017 być uczniami gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Mazowsza,

Ponadto przyszli stypendyści muszą posiadać średnią ocen nie niższą niż 5,33 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów matematycznych, informatycznych, przyrodniczych bądź języka obcego nowożytnego oraz średnią nie niższą niż 4,75 z wszystkich przedmiotów na świadectwie. Muszą także osiągnąć odpowiednie wyniki ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej/z egzaminu gimnazjalnego:

co najmniej 36 punktów z egzaminu zdawanego na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014, a ze zdawanego w latach 2014/2015 i 2015/2016 otrzymali co najmniej 180 proc. (dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczać do gimnazjum),

co najmniej 180 proc. z części matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego nowożytnego egzaminu gimnazjalnego, zdawanego w latach 2012/2013 – 2015/2016 (dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczać do szkół ponadgimnazjalnych);

Na dodatkowe punkty mogą liczyć natomiast laureaci i finaliści konkursów lub olimpiad oraz uczniowie z rodzin wielodzietnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 59-79-413 (- 430,- 435, - 442, - 447 lub - 449) oraz na stronie internetowej: http://www.eiizk.waw.pl/stypendia/ oraz https://www.oeiizk.waw.pl/stypendiazawodowe/.

Kalendarz imprez
lipiec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
 22 dk23 dk24 dk25  26 dk27 dk28
 29 dk30 dk31  1  2  3  4
×