2017-01-12T14:16:00+01:00 eOstroleka.pl 10 0 4 0
Ostrołęka,

MPK chce wbrew władzom miasta składować odpady medyczne w „starym szpitalu”?

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
0
4
7
Najlepszy komentarz
~Kalasznikow , 15:14 12-01-2017,   -
Wszystko fajnie, ale na chłopski rozum - jakim trzeba być głąbem, żeby w ogóle brać pod uwagę budowę składowiska takich materiałów w samym centrum miasta? jestem w stanie zgodzić się na taką możliwość. Ale tylko pod warunkiem, że cały zarząd MPK razem z właścicielami przeprowadzą się jak najbliżej s...
odpowiedz   •   oceń :  
MPK Pure Home uparcie dąży do tego, by władze Ostrołęki zgodziły się na składowanie odpadów medycznych w budynkach po tzw „starym szpitalu”. Spółka nie chce przyjąć do wiadomości faktu, że taki rodzaj działalności jest niezgodny z miejscowym prawem i może stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców okolicznych bloków i domów.

Sprawę opisywaliśmy we wrześniu, kiedy to na jaw wyszły informacje o wynajęciu od marszałka województwa mazowieckiego pomieszczeń w budynkach po „starym szpitalu” przez spółkę MPK Pure Home. Ostrołęka: Składowisko zakaźnych odpadów medycznych w „starym szpitalu”?

Początek batalii o „ekologiczną bombę” w centrum Ostrołęki

W lipcu 2016 władze spółki MPK Pure Home wystąpiły do prezydenta Ostrołęki o wydanie zgody na zbieranie odpadów medycznych w pomieszczeniach, gdzie kiedyś funkcjonowało prosektorium. We wniosku znajdowała się lista odpadów, z której wynika, że przynajmniej część z nich sklasyfikowana została jako niebezpieczna o właściwościach zakaźnych.

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla terenu, na którym położone są budynki po byłym szpitalu, prezydent Ostrołęki podjął decyzję o odmowie udzielenia zgody.

Firma zaskarżyła jednak decyzję prezydenta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
W uzasadnieniu do odwołania MPK twierdzi, że w czasie, gdy przy ulicy Sienkiewicza funkcjonował szpital, powstawały odpady medyczne, które znajdowały się w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach prosektorium i wówczas władze miasta nie widziały w tym problemu. Są to te same pomieszczenia, które teraz marszałek wynajął spółce. Na tej m.in. podstawie firma domaga się by, władze miasta pozwoliły na zbiórkę takich właśnie odpadów.

Szkopuł jednak w tym, że odpady medyczne, które generowała działalność szpitala, były wywożone do utylizacji w terminach przewidzianych obowiązującymi dla placówki przepisami. Sam szpital nie prowadził działalności związanej ze zbieraniem odpadów.

Do akcji wkracza SKO

Racji Ostrołęki nie podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które decyzją z dnia 24 października przychyliło się do wniosku MPK. Decyzja została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu SKO czytamy m.in.:

„W ocenie organu odwoławczego – organ I instancji nie dokonał w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji żadnej analizy ustaleń planistycznych obowiązujących dla terenu oznaczonego symbolem UZ1, w którego granicach znajdują się działki objęte przedmiotowym wnioskiem i poszczególnych pojęć użytych w tych ustaleniach, w odniesieniu do aktualnego stanu faktycznego”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaskarżona decyzja cofnięta została do ponownego rozpatrzenia przez ostrołęcki urząd.

Miasto nie składa broni

Prezydent Ostrołęki po analizie zebranych informacji ponownie odmówił zbierania odpadów.
W uzasadnieniu decyzji prezydenta czytamy:

„Wynajmowane przez Spółkę lokale znajdują się w budynku byłego zespołu szpitalnego. Spółka wynajmuje pomieszczenia na potrzeby prowadzenia działalności innej niż usługi medyczne. W budynku tym, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności wytwarzane były odpady medyczne, jednak nie były zbierane od podmiotów zewnętrznych. Nie miało miejsca zbieranie odpadów określonych w art. 3 us. 1 pkt 34 ustawy o odpadach. Przeznaczenie podstawowe planu powstawanie odpadów medycznych, które powstają w wyniku działalności obiektów szpitalnych i przychodni, jednak w przewidzianych prawem terminach muszą one zostać odebrane przez uprawnione podmioty i poddane unieszkodliwieniu. Ponadto podkreślić należy, że charakter pięciu odpadów przewidzianych do zbierania sklasyfikowany został jako niebezpieczny o właściwościach zakaźnych, których zakaz zbierania wprowadziła ustawa o odpadach.”

W ocenie prezydenta, w związku z istniejącym przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce punktem utylizacji odpadów medycznych, nie ma konieczności ich zbierania w innych miejscach. Taki proceder stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Decyzja władz miasta nie mogła być zatem inna.

Chcą zbierać odpady medyczne, żeby zaoszczędzić na częstych transportach?

Spółka MPK od tej decyzji także złożyła odwołanie, argumentuje, że odpady medyczne, które odbiera od swoich klientów z terenu miasta i okolic, miałby być zbierane w pomieszczeniach przy Sienkiewicza do czasu przeładowania ich do większych pojazdów, którymi mogłyby zostać przetransportowane do utylizacji. Według firmy takie działanie ma na celu „racjonalne korzystanie ze środków transportu”. W uzasadnieniu do odwołania firma powołuje się na znaczną ilość zawartych umów ze swoimi klientami oraz ograniczone możliwości przekazywania odebranych odpadów medycznych bezpośrednio do utylizacji.

„Spółka jest największym podmiotem gospodarczym działającym na terenie miasta Ostrołęki i trudniącym się zawodowo odbiorem odpadów medycznych i weterynaryjnych od lecznic weterynaryjnych i klientów prowadzących małe praktyki lekarskie. Ilość zawartych umów z w/w podmiotami sprawia, że bezpośredni transport zakaźnych odpadów niebezpiecznych z puntu odbioru do instalacji zajmującej się ich utylizacją jest znacznie utrudniony i prowadzi do problemów z zapewnieniem ciągłości ich odbioru. Niektórzy z wytwórców odpadów ze względu na ograniczone możliwości transportowe odwołującej spółki nie mogą być na bieżąco obsługiwani i muszą oczekiwać na odebrania odpadów ponad miarę.” - czytamy w uzasadnieniu do odwołania złożonym przez spółkę MPK.

- W świetle tych, dość pokrętnych tłumaczeń, trudno nie odnieść wrażenia, że firma ewidentnie nie radzi sobie z przyjętymi zleceniami, a zbierając odpady w budynkach po byłym szpitalu, chce  wydłużyć czas ich unieszkodliwienia kosztem ogromnego ryzyka epidemiologicznego. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Nie możemy się na to zgodzić. Nie pozwolimy by życie i zdrowie mieszkańców pobliskich domów i bloków zostało narażone na niebezpieczeństwo – powiedział nam Wojciech Dorobiński, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Ostrołęce.

Ostateczna decyzja w rękach SKO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaskarżona decyzja ponownie trafiła do SKO. Tym razem jednak to członkowie kolegium po rozpatrzeniu sprawy podejmą wiążącą dla obu stron decyzję.

Decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego poznamy w najbliższych dniach.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Kalasznikow , 15:14 12-01-2017,   -
Wszystko fajnie, ale na chłopski rozum - jakim trzeba być głąbem, żeby w ogóle brać pod uwagę budowę składowiska takich materiałów w samym centrum miasta? jestem w stanie zgodzić się na taką możliwość. Ale tylko pod warunkiem, że cały zarząd MPK razem z właścicielami przeprowadzą się jak najbliżej starego szpitala.
odpowiedz   •   oceń :  
~Krótko , 17:34 12-01-2017,   -
Jeszcze tego brakuje, medycznych odpadów w środku miasta! Absolutny skandal, mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie wydać takiego pozwolenia.
odpowiedz   •   oceń :  
~zzz , 19:12 12-01-2017,   -
A gdzie sa teraz obrońcy demokracji Przecież to zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców.
odpowiedz   •   oceń :  
~local , 19:38 12-01-2017,   -
Już tam MPK dobrze posmarował komu trzeba w SKO aby tylko dostać zgodę.
Tutaj już jest pozamiatane jeśli tylko nikt z opłaconych się nie wyłamie.
Firma MPK jest najgorszym przedsiębiorstwem w okolicy.
Cały zarząd spółki kwalifikuje się do odwołania i przetrzepania przez prokuraturę i sądy !!!
Drugiej takiej bezczelnej i skierowanej tylko na własny zysk, kosztem środowiska i przepisów, firmy nie znam w regionie.
Liczę że wielomilionowe kary i szereg postępowań sądowych doprowadzi do dobrych zmian bądź upadku tego raka miejskiego.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 21:32 12-01-2017,   -
nie chcemy mpk w starym szpitalu
odpowiedz   •   oceń :  
~logika , 06:55 13-01-2017,   -
Rzecznik miasta dobrze ujął bezradność MPK. Najważniejsze są zlecenia i kasa a śmieci zostawi się trochę w szpitalu, trochę się zakopie na żwirowaniach i będzie cacy.Codziennie z racji niestety sąsiedztwa z zakładem przejeżdżam ulicą Przemysłową. Podniesione było ostatnio medialne larum o utracie miejsc pracy przez prawie 500 ludzi z powodu zamknięcia tego zakładu. Tymczasem tam cały czas są śmieciarkami przywożone śmieci i zakład normalnie pracuje. Pozwoliłam sobie sprawdzić nieco informacji.Okazuje się ,że zgodnie z uchwałą sejmiku województwa mazowieckiego nr 210/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r i opublikowaną 27 grudnia 2016 r uprawomocnioną w ciągu 14 dni tj.  jak dobrze liczę 11 styczna 2017 r, śmieci tam nie mogą trafiać czyli działają nielegalnie. Jak to się zatem dzieje ,że żadne służby jak ochrona środowiska czy policja nie reagują na łamanie prawa. To jest skandal.Proszę redakcję oraz służby miejskie o dokładne sprawdzenie tej sprawy
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:07 13-01-2017,   -
[quote=logika ]Rzecznik miasta dobrze ujął bezradność MPK. Najważniejsze są zlecenia i kasa a śmieci zostawi się trochę w szpitalu, trochę się zakopie na żwirowaniach i będzie cacy.Codziennie z racji niestety sąsiedztwa z zakładem przejeżdżam ulicą Przemysłową. Podniesione było ostatnio medialne larum o utracie miejsc pracy przez prawie 500 ludzi z powodu zamknięcia tego zakładu. Tymczasem tam cały czas są śmieciarkami przywożone śmieci i zakład normalnie pracuje. Pozwoliłam sobie sprawdzić nieco informacji.Okazuje się ,że zgodnie z uchwałą sejmiku województwa mazowieckiego nr 210/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r i opublikowaną 27 grudnia 2016 r uprawomocnioną w ciągu 14 dni tj.  jak dobrze liczę 11 styczna 2017 r, śmieci tam nie mogą trafiać czyli działają nielegalnie. Jak to się zatem dzieje ,że żadne służby jak ochrona środowiska czy policja nie reagują na łamanie prawa. To jest skandal.Proszę redakcję oraz służby miejskie o dokładne sprawdzenie tej sprawy
[/quote]
Należy zmienić sejmik mazowsza. Co robią nasi radni mazowsza, czy chcieliby mieszkać przy starym szpitalu obok odpadów?
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
grudzień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
 23  24  25 26 27 28 29
 30 31  1  2  3  4  5