2014-09-24T17:14:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Nagroda dla dyrektora Meditransu Mirosława Dąbkowskiego (PO)nad wszystko

fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Dyrektor Meditrans Ostrołęka, Mirosław Dąbkowski otrzyma nagrodę roczną w maksymalnej wysokości, czyli około 36 tysięcy złotych. Taki wniosek przegłosowała Rada Społeczna spółki. Czy jednak głosowanie nie naruszyło prawa? Zdaniem części radnych, tak.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Społecznej Meditrans Ostrołęka, pozytywnie przegłosowano wniosek o przyznanie dyrektorowi Mirosławowi Dąbkowskiemu nagrody rocznej w maksymalnej określonej regulaminem wysokości. Nagroda ta to trzykrotne miesięczne wynagrodzenie, co w przypadku Dąbkowskiego wynosi około 36 tysięcy złotych.

Jak już pisaliśmy wcześniej, rada społeczna kilkakrotnie podchodziła do podjęcia uchwały. Pierwsze z podejść, zdaniem radnych Piotra Antośkiewicza i Pawła Stańczyka, było wiążące, jednak niekorzystne dla dyrektora. Uchwała nie została przyjęta większością głosów, ponieważ w posiedzeniu nie brał udziału przewodniczący rady, Henryk Toryfter. Przy dwóch głosach za i dwóch przeciwnych projekt uchwały nie został przyjęty.

Na tym się jednak nie skończyło. Zaledwie w kilka dni później Dariusz Małkowski, zastępca przewodniczącego podczas kolejnego posiedzenia rady społecznej stwierdził, że poprzednie głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia i konieczne jest ponowne jej rozpatrzenie. Zaznaczył przy tym, że w przypadku remisu decydujące znaczenie będzie miał jego głos, jako prowadzącego obrady.

Sprzeciwili się temu radni Antośkiewicz i Stańczyk, a ponadto Stańczyk zgłosił wniosek o przerwę w obradach do czasu powrotu przewodniczącego Toryftera. Argumentował to wówczas tym, że zwłoka w podjęciu uchwały nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie jednostki. Wniosek został jednak odrzucony a uchwałę o nagrodzie dla Dąbkowskiego poddano pod głosowanie. Nie wzięli w nim udziału Antośkiewicz i Stańczyk.

- Zwróciliśmy się wówczas o wyjaśnienie wątpliwości w sprawie głosowania nad projektem uchwały do marszałka województwa mazowieckiego, Adam Struzika. Jednak do czasu kolejnego głosowania marszałek nie zajął stanowiska w tej kwestii. Uważamy jednak, że wiążąca jest pierwsza z uchwał – powiedział nam Piotr Antośkiewicz.

Pod koniec sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie rady społecznej. Z powodu urlopu nie wzięli w niej udziału radni Antośkiewicz i Stańczyk. Obaj wnioskowali o odroczenie posiedzenia do czasu ich powrotu oraz ze względu na brak stanowiska marszałka Struzika w sprawie poprzednich głosowań.

- Odbywając posiedzenie przed zajęciem stanowiska przez Urząd Marszałkowski może powstać problem, iż zostanie podjęta nowa uchwała a marszałek utrzyma w mocy poprzednią uchwałę Rady Społecznej – mówi Antośkiewicz.

Posiedzenie jednak odbyło się a wynik głosowania nad jedynym punktem w porządku obrad był do przewidzenia. Trzech członków rady, Henryk Toryfter, Mariusz Popielarz i Dariusz Małkowski zagłosowali za przyznaniem Dąbkowskiemu nagrody w maksymalnej wysokości.

- To kuriozalne – twierdzi Paweł Stańczyk, wiceprezydent Ostrołęki i członek rady społecznej Meditransu - Posiedzenie Rady zwołano tylko po to, żeby kolanem przepchnąć nagrodę dla dyrektora Dąbkowskiego. Jakiś dziwny zbieg okoliczności, że odbyła się kiedy byłem na urlopie. Pan Piotr Antośkiewicz też nie mógł wziąć udziału w zebraniu. Poprosiliśmy zatem o przełożenie posiedzenia. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby poczekać kilka dni. Okazuje się jednak, że nagroda dla dyrektora to sprawa wręcz priorytetowa. Nasze uwagi dotyczy nieprawidłowości przy głosowaniach, a przede wszystkim wysokość nagrody. Marszałek Struzik zaciąga pożyczki, żeby Mazowsze nie zbankrutowało. Ale na najwyższą nagrodę dla dyrektora Meditransu jakoś się znajdują finanse – mówi Stańćzyk.

Do chwili obecnej decyzji w sprawie spornej uchwały nie podjął także samorząd województwa mazowieckiego oraz marszałek Adam Struzik.

REKLAMA
Kalendarz imprez
maj 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23  24  25 dk26 dk27  28 dk29
dk30  31  1  2  3  4  5
×