Ogłoszenie o przetargu

z dnia 23 listopada 2018 r.