2018-03-08T12:42:08+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Posłowie PO pytają premiera o ostrołęckie spółki

REKLAMA
REKLAMA
2
0
6

Trzej posłowie Platformy Obywatelskiej skierowali interpelację do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie dwóch ostrołęckich spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. Paweł Bańkowski, Krzysztof Gadowski i Tomasz Piotr Nowak zadają szefowi rządu kilka pytań dotyczących działalności Petri oraz Zakładów Mięsnych Pekpol Ostrołęka.

Jak czytamy w interpelacjach, 8 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego. Projektowana ustawa ma rozszerzać katalog osób uznanych za osoby publiczne, co do których znajdą zastosowanie ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez prezesów, wiceprezesów i członków zarządów „spółek zobowiązanych”.

Posłowie Platformy Obywatelskiej wyliczają kto, według nowej ustawy, będzie podlegał wszelkim ograniczeniom. Jako przykłady, o które następnie pytają, podane są:  Przedsiębiorstwo Przygotowania Terenów i Realizacji Inwestycji PETRI sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Ostrołęce oraz Zakłady Mięsne PEKPOL OSTROŁĘKA SA z siedzibą w Ławach.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 projektowanej ustawy osoba pełniąca funkcje publiczne określone w art. 36, z zastrzeżeniem art. 37, nie może: być członkiem organu zarządzającego spółki prawa handlowego, rady nadzorczej lub organu kontrolnego spółki prawa handlowego, zarządzającego lub kontrolnego spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, zarządzającego stowarzyszenia lub fundacji posiadających możliwość prowadzenia bądź prowadzących działalność gospodarczą. Nie może także być likwidatorem, syndykiem lub zarządcą przymusowym w postępowaniu upadłościowym albo nadzorcą lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym, pełnomocnikiem wspólnika w spółce prawa handlowego, ani nie może być zatrudniona lub wykonywać w spółce prawa handlowego lub innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na jej rzecz jakichkolwiek odpłatnych zajęć, nie może też posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów albo akcje lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek ani prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami w osobowej spółce prawa handlowego, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także prowadzenia działalności gospodarczej w celu świadczenia usług zarządzania na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Zgodnie natomiast z art. 35 ust. 2 projektowanej ustawy zakaz określony w ust. 1 pkt 5 tegoż artykułu nie dotyczy działalności naukowej lub dydaktycznej. - czytamy w interpelacji.

W związku z tym Bańkowski, Gadowski i Nowak pytają premiera o to, które ministerstwo sprawuje merytoryczną pieczę nad Petri i Pekpolem, czy ministerstwo przygotowało już stanowisko do projektowanej ustawy, czy zapisy ustawy zostały skierowane do ww. spółek w trybie konsultacji publicznych, czy uchwalenie zapisów ustawy może spowodować, że dojdzie do zmian w zarządach spółek oraz czy uchwalenie ustawy może sprawić pojawienie się żądań zwiększenia uposażeń podnoszonych przez osoby dotychczas piastujące funkcje w zarządzie spółek.

Premier Mateusz Morawiecki nie udzielił jeszcze odpowiedzi na interpelację.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalnedarz imprez
maj 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  1  2
dk3  4  5 dk6  7  8  9
 10  11  12 dk13  14 dk15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28 dk29 dk30
 31  1  2  3  4  5  6
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×