zdjecie 4660
zdjecie 4660
zdjecie 4660
zdjecie 4660
2019-09-13T19:58:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Prezydent chce zlikwidować straż miejską. Mimo sprzeciwu komendanta policji!

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
2
15
95

Ostrołęcka Straż Miejska do likwidacji - tak chce prezydent Łukasz Kulik. Komendant Wojewódzki Policji odradza, jednak ostrołęcki włodarz nie przyjmuje tego do wiadomości i przygotował projekt uchwały likwidujący straż miejską z końcem bieżącego roku. Jak uzasadnia swoją decyzję?

 
Prezydent miasta Łukasz Kulik złożył projekt uchwały zakładający likwidację Straży Miejskiej. Formacja miałaby przestać funkcjonować z końcem bieżącego roku. Dlaczego prezydent chce likwidacji SMO? Bo – w jego opinii – formacja „nie spełnia oczekiwań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta, w szczególności w kontekście kosztów jej utrzymania.” - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.
 
Uzasadniając swoje zamiary Kulik podpiera się względami ekonomicznymi sugerując, że straż miejska „nie zarabia” na siebie wystawianymi mieszkańcom mandatami. Z wyliczeń prezydenta wynika, że w ubiegłym roku koszty utrzymania straży miejskiej wyniosły ponad 1,7 mln złotych, zaś wpływy z mandatów 23,8 tys. zł. W I półroczu 2019 r. wydatki na działalność straży miejskiej wyniosły 905.583,48 zł natomiast wpływy z mandatów 12.470,99 zł.
 
Zdaniem Kulika „dużo bardziej efektywne wydaje się wspieranie działalności Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz inne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa Miasta, w tym np. dalszy rozwój sieci monitoringu miejskiego.”
 
O zamiarze likwidacji straży miejskiej negatywną opinię wydał, poproszony o to przez Kulika, komendant wojewódzki policji z siedzibą w Radomiu.
 
„Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu pismem E-2086/19 z dn. 25.07.2019r. (data wpływu do tut. urzędu 29.07.2019r.) po zasięgnięciu opinii Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce wydał negatywną opinię co do likwidacji Straży Miejskiej w Ostrołęce” - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.
 
Mimo tego Kulik postanowił postawić na swoim. 15 lipca poinformował Wojewodę Mazowieckiego o zamiarze likwidacji straży miejskiej. Przygotowany przez prezydenta projekt uchwały będą w pierwszej kolejności opiniowały komisje stałe Rady Miasta a ostatecznie cała rada podczas jednej z najbliższych sesji.
 
O Straży Miejskiej w Ostrołęce
 
Straż Miejska w Ostrołęce Straż Miejska w Ostrołęce została utworzona Zarządzeniem Nr 2/92 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 19 lutego 1992 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Ostrołęki. Jednostka od początku funkcjonuje w strukturze Urzędu Miasta Ostrołęki. Siedziba jednostki znajduje się przy ulicy Berka Joselewicza, w tym samym budynku co Urząd Stanu Cywilnego.
 
W skład Straży Miejskiej wchodzi 17 etatów, w tym komendant i zastępca komendanta. Kilka dni temu rezygnację z funkcji komendanta złożył Piotr Liżewski, tym samym liczba etatów zmniejszyła się, ponieważ obowiązki komendanta przejął jego zastępca.
 
Czym zajmuje się Straż Miejska w Ostrołęce?
 
W ostatnim czasie strażników miejskich mogliśmy spotkać dyżurujących 24 godziny na dobę przez kilka tygodni gdy most tymczasowy zamknięty był dla ruchu ciężarówek. Funkcjonariusze zabezpieczali przerwany deszczówką wał przeciwpowodziowy, zabezpieczali festyny, imprezy i koncerty podczas Dni Ostrołęki, festiwalu InQbator., kierowali ruchem na remontowanej ulicy Blachnickiego w pobliżu SP nr 10 podczas pierwszych dni nowego roku szkolnego, pomagali w udrożnieniu miasta po paraliżu komunikacyjnym, do którego doszło w sobotę, 31 sierpnia, gdy wyłączony z użytkowania był most tymczasowy oraz wyłączono sygnalizację na największych w mieście skrzyżowaniach.
 
Do zadań Straży Miejskiej Ostrołęki należy w szczególności:
-    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
-    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym  w przepisach o ruchu drogowym,
-    kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
-    współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
-    zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
-    ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
-    współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
-    doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
-    informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie  i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie  z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
-    konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb miasta,
-    nadzór i obsługa miejskiego wizyjnego systemu monitoringu,
-    współpraca z Wydziałem Dróg w zakresie odbioru pasa drogowego, w związku ze zdarzeniami na drogach w granicach administracyjnych miasta,
-    nadzór nad osobami skazanymi wykonującymi prace społeczno-użyteczne na rzecz miasta,
-    prowadzenie magazynu rzeczy znalezionych,
-    współpraca z Policją w zakresie zapobiegania wykroczeniom i ich zwalczania,
-    współdziałanie ze szkołami oraz instytucjami w zakresie zapobiegania patologiom społecznym,
-    podejmowanie i inicjowanie innych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście.
 
Do tematu likwidacji Straży Miejskiej w Ostrołęce będziemy wracali.
 
 
REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
dk26 dk27 dk28 dk29 dk30 dk31  1
×