2021-11-22T19:54:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Radni powiatowi przyznali sobie podwyżki. Więcej zarobi też starosta

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Kolejni samorządowcy z regionu przyznają sobie podwyżki wynagrodzeń. Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Ostrołęce głosowano nad projektami uchwał określającymi wysokość diet radnych i pensji starosty. W dyskusji przywołano słowa, które nie tak dawno z sejmowej ławy wypowiedziała była premier RP, Beata Szydło. Ile po podwyżkach będą zarabiali samorządowcy z powiatu ostrołęckiego?

Radni Powiatu w Ostrołęce ostatni raz uchwalali wysokość swoich diet w 2014 roku, a w 2020 roku wynagrodzenia samorządowców zostały obniżone o 20 procent. Na dzisiejszą sesję przygotowano projekt uchwały zakładający dość znaczne podwyżki wynagrodzeń zarówno dla radnych jak i dla członków zarządu powiatu, w tym także dla starosty.

Kwota bazowa, od której wyliczane będzie wynagrodzenie dla radnego, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz członków zarządu powiatu wynosi 4 294,60 zł. Zgodnie z przyjętymi dziś stawkami, poszczególni radni będą co miesiąc otrzymywać następujące kwoty:

radny bez funkcji - 43 proc.

wiceprzewodniczący komisji - 60 proc.

przewodniczący komisji - 65 proc.

członek Zarządu Powiatu - 80 proc.

wiceprzewodniczący Rady - 70 proc.

przewodniczący Rady - 85 proc.

Uchwała została podjęta zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu. Zgodnie z zapisami tej ustawy maksymalna wysokość diet nie może przekroczyć 85 proc. 2,4- krotności kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Natomiast w rozporządzeniu Rady Ministrów określono, że w powiatach liczących od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości 85 proc. maksymalnej wysokości diety. (…) Zauważyć należy, że w 2020 roku wynagrodzenia pracowników samorządowych z wyboru uległy obniżeniu o 20 proc.

- wyjaśnia biuro prasowe Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Wysokość diety będzie ulegała proporcjonalnemu obniżeniu z tytułu nieobecności radnego na sesji, posiedzeniu na sesji i zarządu powiatu, których radny jest członkiem czy też dyżuru  radnego. Dieta nie będzie przysługiwała, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym radny nie brał udziału w żadnym posiedzeniu lub dyżurze radnego.

Rada Powiatu podjęła dziś także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Starosty Ostrołęckiego. Na pensję dla starosty składały będą się następujące kwoty:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10.430 zł

2) dodatek funkcyjny w wysokości 3.450 zł

3) dodatek za wieloletnią pracę w wys. 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego

4) dodatek specjalny w kwocie miesięcznej wynoszącej 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co stanowi kwotę  4.164 zł

Przewodniczący Rady Powiatu uzasadnił ustalenie maksymalnego wynagrodzenia, biorąc pod uwagę: pozyskiwanie przez starostę środków zewnętrznych wydatkowanych na realizację inwestycji prowadzonych przez Powiat. W roku 2018 - łącznie na inwestycje drogowe wydatkowano 29.232.942, 48 zł, zrealizowano 19 zadań inwestycyjnych w drogownictwie, a łączna liczba zadań inwestycyjnych w 2018 roku to 48. W roku 2019 - łącznie na inwestycje drogowe wydatkowano - 29.374.479, 76 zł. Zrealizowano 23 zadania inwestycyjne w drogownictwie, a łączna liczba zadań inwestycyjnych w 2018 roku – 47. W roku 2020 - zrealizowano 53 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 66.217.024 zł w tym 26 zadań inwestycyjnych w drogownictwie na łączną 63.990.452 zł. W roku 2021 do chwili obecnej Powiat pozyskał  3 mln zł  z Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych, ponad 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 2.413.000 zł z rezerwy subwencji ogólnej oraz 8 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego. Łącznie pozyskane środki zewn. stanowią kwotę 137.326.858 zł.

- wyjaśnia biuro prasowe starostwa.

Powiat Ostrołęcki znalazł się w pierwszej dziesiątce w Polsce, na 9. miejscu  w rankingu inwestycyjnym Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota.  Jest coroczny  ranking  podsumowujący wydatki inwestycyjne samorządów. Pod uwagę została wzięta całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (w tym przypadku 2018–2020). To duży awans w stosunku do ubiegłego roku, z miejsca 21., co zostało odnotowane przez pismo Wspólnota w numerze, w którym ranking został opublikowany. Średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2018-2020 wyniosły 490, 54 zł. W rankingu ujętych zostało 314 powiatów. Pod uwagę wzięto również aktywny udział starosty w pracach  Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST, a także w  Radzie  Ekspertów w sprawie Programu Przebudowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Pozyskiwanie środków zewnętrznych  i co za tym idzie duże nakłady na realizację inwestycji szczególnie drogowych przełożyło się na zajęcie przez Powiat Ostrołęckich wysokich miejsc w rankingu inwestycyjnym pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota".

- uzasadniał przewodniczący Rady Powiatu, Piotr Liżewski.

W dyskusji nad projektem uchwały określającym wysokość wynagrodzenia dla starosty głos zabrał tylko radny Stanisław Subda, który przypomniał niedawną obniżkę pensji starosty, powtórzył za przewodniczącym rady zasługi Stanisława Kubła w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacji inwestycji a na koniec stwierdził w żartobliwym tonie: „Jemu się to należy.”

W głosowaniu nad określeniem wysokości wynagrodzenia dla starosty, sam zainteresowany – Stanisław Kubeł – nie wziął udziału.

 

 

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
zdjecie 9399
Kalendarz imprez
czerwiec 2023
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8  9 dk10 dk11
 12 dk13 dk14  15 dk16 dk17 dk18
 19  20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
 26 dk27  28 dk29  30  1  2
×