2013-02-19T08:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję: ZKN w Ostrołęce zlikwidowany! [ZDJĘCIA]

REKLAMA
Fot. Elwira KasprzakFot. Elwira Kasprzak
REKLAMA

Radni województwa mazowieckiego, na posiedzeniu 18 lutego br., przyjęli większością głosów projekty uchwał w sprawie zamiaru likwidacji dziewięciu jednostek oświatowych w tym Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Kwestia ta zdominowała obrady sejmiku. Ze względu na zapis ustawy o systemie oświaty z 19 sierpnia 2011 r., który przewiduje likwidację niektórych szkół ponadgimnazjalnych, sejmik przyjął uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Wyszkowie. Natomiast przepisy ustawy z 5 listopada 2009 r. uniemożliwiają studentom kolegiów zdobycie tytułu licencjata. Dlatego też zarząd województwa przedstawił projekty uchwał dotyczące zamiaru likwidacji siedmiu kolegiów nauczycielskich oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie. Uchwały przyjęto większością głosów. Podjęto też decyzję o zamiarze likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej nr 1 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, uczącej w systemie dziennym, oraz przeniesienia, znajdującej się tam, Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych do Medycznej Szkoły Policealnej nr 4 przy ul. Grenadierów w Warszawie i utworzenia, zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Likwidacja ostrołęckiego Zespołu Kolegiów Nauczycielskich nastąpi poprzez zaprzestanie rekrutacji na pierwszy rok nauki, poczynając od roku szkolnego 2013/2014 i likwidacji kolegiów po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia. Do 30 września 2015 roku w ostrołęckim ZKN pracę starci 54 pracowników dydaktycznych oraz 17 pracowników administracji.

Samorząd Województwa przygotuje pisma do samorządów lokalnych z prośbą o rozważenie możliwości zatrudnienia nauczycieli zwalnianych z Kolegiów

Pracownicy zgodnie z przepisami otrzymają stosowne odprawy. Szacunkowa wartość odpraw dla pracowników ZKN wyniesie ogółem około 579 560 złotych, w tym:
- pracownicy pedagogiczni – ok. 482 020 złotych
- pracownicy niepedagogiczni – ok. 97 540 złotych
Ww. szacunkowe koszty zostaną rozbite na 3 lata.

REKLAMA
Fot. Elwira Kasprzak
Fot. Elwira Kasprzak
Fot. Elwira Kasprzak
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×