zdjecie 5009
zdjecie 5009
2017-03-30T14:11:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Statystycznie o ostrołęckiej kobiecie

REKLAMA
REKLAMA
0
0
0

Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował raport dotyczący kobiet w Ostrołęce. Zawiera on dane o kobietach w ostrołęckim systemie oświaty, służbie zdrowia, jak również o liczebności pań w naszym mieście. Z prognoz wynika, że w 2050 roku liczba kobiet w Ostrołęce zmniejszy się o prawie 30 procent.

Kobiet w Ostrołęce będzie coraz mniej

Według stanu w dniu 31 grudnia 2015 r. w Ostrołęce mieszkało 27,4 tys. kobiet, które stanowiły 52,1% ogółu mieszkańców miasta. W porównaniu z końcem grudnia 2012 r. liczba kobiet zmniejszyła się o 316 (o 1,1%), a ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców miasta zwiększył się o 0,1 p. proc.

Struktura ostrołęckich kobiet według grup wieku jest zróżnicowana. W końcu 2015 r. najwięcej ostrołęczanek było w grupach wieku 55—59 lat, 60—64 lata oraz 30—34 lata, ich udział w ogólnej liczbie kobiet wynosił odpowiednio: 9,2%; 8,7%; 8,0%. Najmniej kobiet było w grupie 85 lat i więcej (1,8%) oraz 80—84 lata (2,1%). W porównaniu z końcem 2012 r. struktura kobiet według grup wieku uległa istotnym zmianom. Największy spadek udziału pań w ogólnej liczbie kobiet w Ostrołęce odnotowano w grupach wieku 50—54 lata, 20—24 lata i 25—29 lat (odpowiednio o: 1,4 p. proc., 1,3 p. proc. i 1,2 p. proc). Natomiast największy wzrost udziału wystąpił w grupie wieku 65—69 lat (o 1,9 p. proc.) oraz 60—64 lata (o 1,6 p. proc.).

Współczynnik feminizacji wynosił 109; największa przewaga kobiet nad mężczyznami wystąpiła w grupie wiekowej 55—59 lat. Kobiety w wieku produkcyjnym stanowiły 58,4% ogółu kobiet.

Według prognozy GUS do 2050 r. w Ostrołęce liczba kobiet zmniejszy się o 29,7% w stosunku do 2015 r., a ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców wzrośnie o 0,3 p. proc. i wyniesie 52,4%. W 2015 r. na każde 1000 mieszkanek Ostrołęki w wieku rozrodczym (15—49 lat) urodziło się 42 dzieci; kobiety coraz później decydują się na urodzenie pierwszego dziecka, wiek środkowy matek rodzących dzieci przesunął się z 29,2 w 2012 r. do 29,9 w 2015 r.;

Na jedną kobietę w wieku 15—49 lat średnio przypadało niewiele ponad jedno dziecko. W końcu grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych kobiet wyniosła 1,7 tys., tj. 51,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Największą grupę stanowiły kobiety w wieku 25—34 lata oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym.

Kobiety a zdrowie - przypadek ostrołęcki

Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny społeczeństwa. W Ostrołęce w 2014 r. odnotowano 77 zachorowań kobiet na nowotwory złośliwe (wobec 65 w 2012 r.). Kobiety najczęściej zapadały na nowotwór złośliwy sutka (32,5%), oskrzeli i płuc oraz jelita grubego (po 9,1%). W porównaniu z 2012 r. zmniejszyła się zachorowalność kobiet na raka szyjki macicy (o 50,0%) oraz trzonu macicy (o 28,6%), natomiast zwiększyła się zachorowalność na nowotwór oskrzeli i płuc (o 250,0%), tarczycy (o 100,0%) oraz sutka (o 47,1%). Nie uległa zmianie liczba zachorowań na raka jelita grubego oraz jajnika. W 2014 r. w Ostrołęce wskaźnik zachorowalności kobiet na nowotwory złośliwe w przeliczeniu na 100 tys. kobiet wynosił 280,1 (w 2012 r. — 234,2). W 2014 r. w mieście z powodu chorób nowotworowych zmarło 49 kobiet, tj. o 28,9% więcej niż w 2012 r. Najwięcej kobiet zmarło z powodu nowotworu złośliwego sutka (18,4%), oskrzeli i płuc oraz jajnika (po 12,2%).

W 2015 r. w Ostrołęce ze świadczeń zdrowotnych udzielonych w trybie ambulatoryjnym w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym skorzystało ponad 14,9 tys. osób, z czego 43,7% stanowiły kobiety. Najczęściej pomocy kobietom udzielano w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej, natomiast najrzadziej — w zakresie okulistyki i neurochirurgii. W porównaniu z 2012 r. w ogólnej liczbie kobiet, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym zmniejszył się odsetek kobiet korzystających z pomocy poradni pediatrycznych (o 5,2 p. proc.), a wzrósł odsetek kobiet, którym udzielono pomocy w ramach pozostałych poradni (najbardziej — poradni chorób wewnętrznych o 1,1 p. proc.).

W 2015 r. w Ostrołęce opiekę nad pacjentami sprawowało 246 lekarzy i 30 lekarzy stomatologów, wśród których kobiety stanowiły odpowiednio 54,9% oraz 76,7%. W mieście pracowały również 563 pielęgniarki i 60 położnych. W porównaniu z 2013 r. liczba kobiet lekarzy zwiększyła się o 3,8%, a dentystek o 35,3%. Wzrosła również liczba pielęgniarek oraz położnych — odpowiednio o 0,2% i 9,1%. W 2015 r. w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej kobietom udzielono 331,5 tys. porad (o 1,2% mniej niż w 2014 r.). Spośród porad udzielonych przez lekarzy 49,4% dotyczyło podstawowej opieki zdrowotnej, a 50,6% — opieki specjalistycznej. Liczba porad stomatologicznych wyniosła 22,8 tys., tj. o 4,5% więcej niż w 2014 r.

Dziewczęta w ostrołęckim systemie oświaty

Według obowiązującego systemu oświaty pierwszym etapem kształcenia dzieci jest wychowanie przedszkolne. W roku szkolnym 2015/2016 w ostrołęckich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych przebywało 2,0 tys. dzieci, z czego 47,9% stanowiły dziewczynki. W porównaniu z rokiem szkolnym 2012/2013 liczba dziewczynek zwiększyła się o 0,6%. W roku szkolnym 2015/2016 wśród dziewczynek najwięcej było 5-latek — ich udział wynosił 35,1% i był o 7,7 p. proc. wyższy niż w roku szkolnym 2012/2013. Znaczną grupę stanowiły również dziewczynki w wieku 3 lat, których udział zwiększył się o 7,4 p. proc. i wynosił 27,9%. W omawianym okresie udział dziewczynek w wieku 6 lat zmniejszył się z 25,0% do 9,2%, co było związane z rozpoczęciem nauki w szkołach podstawowych przez dzieci sześcioletnie.

W roku szkolnym 2015/2016 dziewczęta w ostrołęckich szkołach podstawowych stanowiły 49,0% ogółu uczniów tych szkół. W porównaniu z rokiem szkolnym 2012/2013 ich udział zwiększył się o 0,2 p. proc. W tym samym okresie w ostrołęckich gimnazjach liczba dziewcząt zmniejszyła się o 8,0%, a ich udział w ogólnej liczbie gimnazjalistów zmniejszył się o 0,7 p. proc. i wynosił 48,3%. Spośród szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 dziewczęta najczęściej wybierały licea ogólnokształcące i technika. Udział dziewcząt w ogólnej liczbie uczniów liceów ogólnokształcących stanowił 64,7%, tj. o 1,5 p. proc. więcej niż w roku szkolnym 2012/2013, natomiast w technikach — 41,3%, tj. o 0,2 p. proc. więcej. W omawianym okresie udział dziewcząt w ogólnej liczbie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wynosił 20,7% i był o 5,0 p. proc. mniejszy niż w roku szkolnym 2012/2013.

W szkole policealnej dla młodzieży, która rozpoczęła działalność w roku szkolnym 2015/2016, dziewczęta stanowiły 76,0% uczniów. Spośród szkół dla dorosłych w roku szkolnym 2015/2016 udziału kobiet w ogólnej liczbie uczniów w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 spadł w szkołach policealnych (o 0,8 p. proc.) natomiast w liceach ogólnokształcących wzrósł (o 1,2 p. proc.). W omawianym okresie liczba kobiet studiujących w Ostrołęce (łącznie z cudzoziemkami) zmniejszyła się z 557 do 268 tj. o 51,9%, a ich udział w ogólnej liczbie studentów obniżył się o 2,1 p. proc.

Pełen raport dostępny w załączniku  (1,18 MB)

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie
REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
grudzień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6  7 dk8  9 dk10  11 dk12
dk13  14  15  16 dk17 dk18  19
dk20  21  22  23  24  25  26
dk27  28  29  30 dk31  1  2
×