2019-11-20T13:40:00+01:00 eOstroleka.pl
Region,

Zakup mieszkania w celu jego wynajmu

REKLAMA
REKLAMA

W jaki sposób najkorzystniej wprowadzić mieszkanie zakupione na wynajem do działalności? Czy nabyć je jako osoba fizyczna przy wykorzystaniu kredytu hipotecznego a dopiero potem wnieść je do działalności? Czy wówczas będziemy mieć możliwość jego amortyzacji i rozliczania w kosztach odsetek od kredytu? A może korzystniej będzie od razu umieścić je w ewidencji środków trwałych firmy?

 

Jak prawidłowo rozliczać odsetki od kredytu na zakup mieszkania?

 

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 32 ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jedynie odsetki od kredytów, które zostały zapłacone. Należy zatem pamiętać, że nie możemy ująć w kosztach odsetek niezapłaconych lub umorzonych. Poza tym odsetki od kredytu, który został zaciągnięty w celu sfinansowania zakupu środka trwałego, zwiększają koszty inwestycji w okresie ich realizacji, wówczas także nie mogą zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Trzecim warunkiem, który musi być spełniony, aby odsetki mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, jest bezpośredni związek pomiędzy kredytem a przychodami uzyskiwanymi przez podatnika. Należy podkreślić, że aby ująć w kosztach prowadzenia działalności odsetki od kredytu na zakup mieszkania na wynajem, muszą one spełniać łącznie wszystkie trzy wyżej wymienione warunki.

 

Rozliczenia spłaty odsetek należy dokonać odmiennie w okresie przed dniem przekazania środka trwałego do użytkowania w prowadzonej działalności i odmiennie po tej dacie. Odsetki naliczone do dnia przekazania nieruchomości do użytkowania, należy rozliczyć jako zwiększenie jej wartości początkowej. Dopiero odsetki naliczone po tej dacie będą mogły być bezpośrednio zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty. Taki sam sposób postępowania należy zastosować także w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta do majątku prywatnego i dopiero później wprowadzona do ewidencji środków trwałych firmy.

 

Amortyzacja mieszkania przeznaczonego na wynajem

 

Niezależnie od tego, czy mieszkanie zostało zakupione w ramach prowadzonej działalności, czy do majątku prywatnego jego wartość początkową należy ustalić na podstawie ceny jego nabycia. Zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy o PDOF za cenę nabycia należy uznać kwotę zapłaconą zbywcy mieszkania powiększoną o koszty związane z jego zakupem poniesione do momentu jego przekazania do używania, czyli opłaty notarialne, skarbowe, odsetki, prowizje i pomniejszoną o podatek VAT, chyba że podatnik nie ma prawa do jego odliczenia. Wartość początkowa mieszkania, która jest podstawą odpisów amortyzacyjnych, to zatem kwota zapłacona zbywcy, powiększona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, poniesione do dnia przekazania danego środka trwałego do użytkowania.

 

Lokal mieszkalny, będący oddzielną własnością, zgodnie z Wykazem stawek amortyzacyjnych podlega amortyzacji według stawki 1,5%. Jedyną dopuszczalną metodą jego amortyzacji jest metoda liniowa, Nie jest zatem możliwe ani zastosowanie metody degresywnej, ani jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ramach obowiązujących limitów.

 

Na koniec zaznaczmy, że podatnik  ma prawo do indywidualnego ustalenia stawki amortyzacyjnej. Art. 22j ustawy o PDOF dopuszcza taką możliwość dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzanych do ewidencji danego podatnika. Okres amortyzacji w przypadku lokali mieszkaniowych nie może być jednak krótszy niż 10 lat. Na potrzeby tego przepisu zdefiniowano lokal używany jako taki, który przed nabyciem był użytkowany przez no najmniej 60 miesięcy. Lokal ulepszony natomiast to taki, wobec którego podatnik poniósł, jeszcze przed jego wprowadzeniem go do ewidencji, koszty związane z jego ulepszeniem w wysokości co najmniej 30% jego wartości początkowej.

 

Planujesz otwarcie działalności gospodarczej, ale obawiasz się związanych z tym formalności? Skontaktuj się z nami i skorzystaj z pomocy naszego biura rachunkowego. Dla osób noszących się z zamiarem założenia własnej firmy stworzyliśmy „Bezpłatny pakiet na start”. W jego ramach możesz umówić się na spotkanie konsultingowo-doradcze. Nasi księgowi i doradcy podatkowi udzielą Ci rad i wskazówek, ułatwiających postawienie pierwszego kroku do uruchomienia własnego biznesu. Więcej informacji o naszym pakiecie znajdziesz tutaj: http://efekta.waw.pl/pakiet-na-start/ 

REKLAMA
Kalnedarz imprez
sierpień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31  1  2  3  4  5  6