2017-10-19T08:00:00+02:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Ostrołęka,

Dokąd wyprowadzają się mieszkańcy Ostrołęki [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
0
0
0
W środę, 18 października w Urzędzie Statystycznym w Ostrołęce odbyła się konferencja prasowa poświęcona najnowszym opracowaniom dotyczącym migracji na Mazowszu. Z danych udostępnionych przez Urząd Statystyczny w Warszawie wynika, że mieszkańcy Ostrołęki bardzo chętnie wyprowadzają się ze swojego rodzinnego miasta. Najwięcej osób przeprowadza się do...

Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował opracowanie „Portret migranta. Migracje wewnętrzne w miastach subregionalnych województwa mazowieckiego w latach 2005 - 2015” dotyczące najpopularniejszych kierunków migracji. Do analizy wykorzystano zmiany miejsca zameldowania na pobyt stały w obrębie kraju mieszkańców Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka, Radomia i Siedlec.

Z przygotowanego opracowania wynika, że na przeprowadzkę najczęściej decydują się ludzie młodzi, będący już w związku małżeńskim. Najpopularniejszym kierunkiem migracji mieszkańców tych miast były przedmieścia. W przypadku Ostrołęki, przeprowadzający się najchętniej jako miejsce nowego zamieszkania wybierali tereny gmin Rzekuń, Olszewo-Borki czy Lelis. Drugim najważniejszym kierunkiem migracji wśród ostrołęczan była Warszawa.

W Ostrołęce pod koniec 2015 roku zameldowanych było  52 600 mieszkańców. Ostatnie dziesięciolecie przyniosło spadek liczby ludności, będący wynikiem ubytku migracyjnego.

Wśród osób zmieniających miejsce zamieszkania w latach 2005 – 2015 dominowały kobiety. Stanowiły one 56.6% napływu oraz 53,9% odpływu. Ponadto najczęściej migrowały osoby młode. W 2015 roku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25 – 29 lat oraz 30 – 34 lata. W 2005 r. nieznacznie młodsze – w wieku 25 – 29 lat oraz 20 – 24 lata. Analiza migrantów według stanu cywilnego wskazuje, że w Ostrołęce w obydwu badanych latach na migrację decydowały się najczęściej osoby zamężna/żonate.

Ponad połowa „nowych” mieszkańców Ostrołęki, przybyłych w latach 2005 – 2015 pochodziła z gmin powiatu ostrołęckiego. Najwięcej osób przeprowadziło się z gmin: Olszewo-Borki, Rzekuń, Lelis. Ponad 1/4 napływu stanowiły osoby, które przeprowadziły się z gmin zlokalizowanych na terenie innych województw, najczęściej z województw sąsiadujących – podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

W badanym okresie mieszkańcy Ostrołęki również najczęściej przeprowadzali się do gmin powiatu ostrołęckiego. Najwięcej osób wybrało gminy Rzekuń, Olszewo-Borki i Lelis. Jednocześnie warto podkreślić, że odpływ z tych gmin był większy niż napływ.

Obserwowany w latach 2005 – 2015 proces suburbanizacji, a więc migracji mieszkańców Ostrołęki do strefy podmiejskiej powoduje niekorzystne zmiany w strukturze ludności. W mieście pogłębia się proces starzenia demograficznego. W latach 2005 – 2015, odsetek osób starszych w Ostrołęce wzrósł o 7,4% natomiast w powiecie ostrołęckim zmniejszył się o 0,1%.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również