2016-12-02T18:41:47+01:00 eOstroleka.pl 2 1 3 100%
Ostrołęka,

Energa podpisała z PGG umowę na dostawy węgla do Ostrołęki C

3
0
12
2 mln ton węgla rocznie do nowej elektrowni w Ostrołęce – dostawy w takiej wysokości zostały zapewnione dzięki umowie podpisanej 2 grudnia pomiędzy Energą a Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. Umowa będzie obowiązywać przez dziesięć lat od momentu rozpoczęcia eksploatacji nowego bloku. Koszty węgla będą powiązane z poziomem rentowności elektrowni.

Podpisana umowa to kolejny, ważny krok na drodze do budowy nowoczesnego bloku o mocy około 1000 MW w Ostrołęce, jednej z głównych inwestycji w nowej strategii Grupy Energa na lata 2016-2025. Zgodnie z umową, węgiel będzie dostarczany do Ostrołęki C w formule cenowej uzależnionej od rentowności nowego bloku. Aby zapewnić optymalizację ekonomiczną inwestycji, koszty węgla zostały związane z ustaloną stopą zwrotu z inwestycji. Ponadto umowa przewiduje mechanizm podziału między strony przyszłych korzyści płynących z rynku mocy oraz potencjalnego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. Koszty surowca będą bowiem uzależnione także od przychodów realizowanych przez elektrownię w ramach tych mechanizmów wsparcia. Wejście w życie i realizacja umowy będą możliwe dopiero po zamknięciu finansowania oraz wydaniu polecenia rozpoczęcia prac Generalnemu Wykonawcy.

- Podpisanie umowy jest konsekwentną realizacją działań, które pozytywnie wpłyną na rentowność oraz koszty eksploatacyjne Ostrołęki C. Planowana elektrownia wpisuje się w system bezpieczeństwa energetycznego kraju i jest bardzo ważna również dla przyszłości naszej spółki, dlatego musimy zagwarantować jak najwyższą sprawność i efektywność działania. PGG przedstawiła nam najkorzystniejszą ofertę, co przybliża realizację Ostrołęki C jako opłacalnego bloku energetycznego - podkreśla Dariusz Kaśków, prezes zarządu Energa SA.

Umowa została zawarta na okres dziesięciu lat, ale istnieje możliwość jej przedłużenia o kolejne dziesięć lat za zgodą obu stron. Umowa będzie realizowana wg cen wyliczanych zgodnie z formułą na każdy kolejny kwartał, jednak na użytek oszacowania wartości umowy dla dziesięcioletniego okresu jej obowiązywania przyjęto cenę węgla obliczoną w oparciu o średni kurs Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego (PSCMI1) z września 2016 roku oraz wolumen dostaw na poziomie 2 mln ton rocznie – wówczas wartość umowy według cen realnych z września br. wynosi 3,9 mld zł.

- Dzięki zawartej umowie, PGG zapewnia sobie możliwość realizacji stabilnych i długoterminowych dostaw węgla do wiarygodnego odbiorcy. Długofalowa współpraca z wiarygodnym i stabilnym odbiorcą, jakim jest Energa, pozwoli nam na zaplanowanie procesów inwestycyjnych związanych z produkcją – mówi Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Współpraca, a zwłaszcza realizacja projektu Ostrołęka C, może przynieść korzyści finansowe dla Grupy Energa i PGG. Górnicza spółka osiągnie możliwość efektywniejszego wykorzystania potencjału wydobywczego dzięki zapewnieniu stałego i długoletniego zbytu węgla. Natomiast Energa zyska optymalne i elastyczne warunki zakupu węgla w długim terminie po korzystnych cenach. Tym samym wzmacnia model biznesowy budowy nowego bloku węglowego w Ostrołęce poprzez optymalizację kosztów jego eksploatacji PGG będzie głównym dostawcą paliwa do tej jednostki, jednak w ramach zarządzania portfelem dostaw dla nowego bloku w przyszłości, w zależności od rzeczywistej skali produkcji energii elektrycznej, otwarty pozostaje temat dostaw z innych kierunków, jednakże jedynie w zakresie dostaw uzupełniających i na warunkach nie gorszych niż od dostawcy podstawowego.

Podpisanie umowy na dostawy węgla to kolejny krok przybliżający realizację nowego bloku w Ostrołęce. Zgodnie z nową strategią, stan gotowości do realizacji inwestycji planowany jest do 2018 r., a oddanie bloku do eksploatacji do końca 2023 r. Wcześniej Energa podpisała z PGG list intencyjny dotyczący długoterminowych dostaw węgla kamiennego do Ostrołęki C i uzgodniła wstępne warunki współpracy.

Natomiast z Eneą Energa podpisała list intencyjny o współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji nowego bloku w Ostrołęce. Rada Nadzorcza Energi SA wyraziła już zgodę na zaangażowanie w przygotowanie do budowy, budowę oraz eksploatację nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka. Ponadto, w celu sprawniejszej realizacji inwestycji, Energa SA przejęła bezpośredni nadzór nad spółką celową, utworzoną na potrzeby budowy nowego bloku, obejmując 100 proc. akcji spółki Elektrownia Ostrołęka. Spółka posiada kompletną dokumentację techniczną i decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie procedury wyboru generalnego wykonawcy. Jeszcze w 2016 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę nowego bloku Ostrołęka C.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~mysz kościelna , 20:30 02-12-2016,   -
a dla mieszkańców pozostanie wdychanie kolejnej porcji emisji CO2...niestety
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:51 02-12-2016,   -
[quote=mysz kościelna ]a dla mieszkańców pozostanie wdychanie kolejnej porcji emisji CO2...niestety [/quote]
To po co tu mieszkasz? Elektrownia tu jest od lat 50-tych u.w., do tej pory można się było przeprowadzić.
odpowiedz   •   oceń :  
~mysz kościelna , 21:03 02-12-2016,   -
[quote= ][quote=mysz kościelna ]a dla mieszkańców pozostanie wdychanie kolejnej porcji emisji CO2...niestety [/quote]
To po co tu mieszkasz? Elektrownia tu jest od lat 50-tych u.w., do tej pory można się było przeprowadzić. [/quote]
jest jedna, a będą dwie i emisji CO2 więcej...niestety
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 21:57 02-12-2016,   -
[quote=mysz kościelna ]a dla mieszkańców pozostanie wdychanie kolejnej porcji emisji CO2...niestety [/quote]
ja *****lę, ale dałn
odpowiedz   •   oceń :  
~gosc , 22:38 02-12-2016,   -
chyba juz pare tych umów już było podpisane?!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:03 03-12-2016,   -
[quote=mysz kościelna ][quote= ][quote=mysz kościelna ]a dla mieszkańców pozostanie wdychanie kolejnej porcji emisji CO2...niestety [/quote]
To po co tu mieszkasz? Elektrownia tu jest od lat 50-tych u.w., do tej pory można się było przeprowadzić. [/quote]
jest jedna, a będą dwie i emisji CO2 więcej...niestety [/quote]
Po wybudowaniu nowej elektrowni, stara elektrownia będzie zamknięta. CO2 to i ty wydychasz, a rośliny chętnie wdychają CO2.
odpowiedz   •   oceń :  
~ekolog , 12:24 03-12-2016,   -
Dla tych którzy miejsca pracy przedkładaja nad świeze powietrze >>> KOŁYMA, WORKUTA może NORYLSK lub Jrkuck  bezkresne obszary O2
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:22 03-12-2016,   -
[quote=ekolog ]Dla tych którzy miejsca pracy przedkładają nad świeże powietrze >>> KOŁYMA, WORKUTA może NORYLSK lub Irkuck  bezkresne obszary O2 [/quote]
Tak, komu nie podoba się elektrownia, to może się wyprowadzić tam, gdzie ich nie ma. A nawet do Łomży, tam elektrowni nigdy nie było, a przepraszam, w pobliżu jest wiatrowa, to może pod wiatrak, on CO2 nie produkuje, działeczki tam tanie.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:56 03-12-2016,   -
i tak będziemy protestować żeby nie powstała.. kwestia czasu..
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:11 03-12-2016,   -
[quote= ]i tak będziemy protestować żeby nie powstała.. kwestia czasu.. [/quote]
Będziemy za tym, by nie było to żadnej elektrowni? Przecież miasto i okolice się wyludnią, ludziom potrzebna jest elektrownia.
odpowiedz   •   oceń :  
~Matrix , 21:25 03-12-2016,   -
Hehe.. Elektrowni nie ma, nawet projektu jej budowy nie ma, a ci podpisują umowy na dostawę węgla do czegoś co nie istnieje. Bareja wiecznie żywy..
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:42 03-12-2016,   -
[quote=Matrix ]Hehe.. Elektrowni nie ma, nawet projektu jej budowy nie ma, a ci podpisują umowy na dostawę węgla do czegoś co nie istnieje. Bareja wiecznie żywy..  [/quote]
Budowa elektrowni zależy od wielu czynników, i też od tego, czy znajdzie się węgiel do jej opalania. Gdyby nie znaleziono dostawcy węgla, to budowa stanęłaby pod znakiem zapytania.
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Najlepszy komentarz
~mysz kościelna , 20:30 02-12-2016,   -
a dla mieszkańców pozostanie wdychanie kolejnej porcji emisji CO2...niestety
odpowiedz   •   oceń :  
Zobacz również