2018-06-20T12:05:17+02:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Ostrołęka,

List gończy za Klaudią Dziczek

REKLAMA
0
0
0
Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce wydała list gończy za Klaudią Dziczek.

Poszukiwana jest Klaudia Dziczek, c. Krzysztofa, ur. 08.05.1994 roku w Ostrołęce. Ostatni adres zamieszkania: Ostrołęka, ul. Ogrodowa 6.

Kwalifikacja prawna czynu: art. 57 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 2 w zb z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11§2 kk.

Wyjaśnienie kwalifikacji prawnej czynu:

Art. 57 ust. 2: 2. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 55 odpowiedzialność karna za niezgodny z ustawą przywóz, wywóz, przewóz albo wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę środków odurzających lub substancji, ust. 3 lub art. 56 odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu wbrew przepisom ustawy środków odurzających lub substancji, ust. 3, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art 56 ust. 2: W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 62 ust. 2: Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art  11§2 kk: Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

Osoby, które mają wiedzę o miejscu pobytu poszukiwanej, proszone są o zgłoszenie się do ostrołęckiej prokuratury.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również