eOstroleka.pl
Informacje Policja Sport TV Ostrołęka Galeria Mapa Google fotoOstroleka Balujemy Baza firm kamera Wirtualny Spacer Menu On-Line Ogłoszenia Auto Giełda Forum dyskusyjne
Informator » apteki · kościoły · urzędy · kino · lekarze · MZK · PKS . Taxi Kontakt » redakcja · reklama
Rozrywka » puby · kawiarnie · bary · restauracje · pizzerie · hotele Konkursy » konkursy · Konkurs Inwestycyjny
google
Baza firm
Aktualności
Wideo
Galeria
Ogłoszenia
Forum
Menu OnLine
Szukaj w aktualnościach :


login
hasło
zarejestruj się zapomniałem hasła

Praca w OBI. Ruszyła rekrutacja

drukuj |
Dział: Ostrołęka
Tagi: praca OBI Ostrołęka praca OBI praca OBI Ostrołęka OBI Ostrołęka praca praca w OBI
Ruszyła rekrutacja do pracy w markecie budowlanym OBI w Ostrołęce. Obecnie trwa nabór na stanowiska:

1. Kierownik Działu Sprzedaży
    Zastępca Kierownika Działu Sprzedaży

2. Kierownik Kas i Punktu Obsługi Klienta
    Zastępca Kierownika Kas i Punktu Obsługi Klienta

3. Kierownik Działu Przyjęcia Towaru
    Zastępca Kierownika Działu Przyjęcia Towaru
    Koordynator Serwisu Towarowego

4. Pracownik Biura Marketu ds. Personalnych i Administracji

5. Pracownik Biura Marketu ds, Systemu Gospodarki Towarowej

6. Dysponent - Pracownik ds. Zamówień

7. Doradca Ekspert

8. Doradca Klienta

9. Pracownik Działu Kas i Punktu Obsługi Klienta

10. Pracownik Działu Przyjęcia Towaru

OBI zajmie powierzchnię ok. 8 tys. m2 w budowanej galerii handlowej "Bursztynowa". Nie wiemy jeszcze ile dokładnie osób znajdzie pracę w OBI w Ostrołęce.

Zobacz najnowsze oferty pracy w Ostrołęce i okolicach

Obecnie rekrutacja prowadzona jest tylko dla pracowników OBI. Szczegóły na stronie obi.pl w zakładce "kariera"
10011464


Zobacz również:


Wasze opinieBrak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.


ja
10:12
30-12-2013
rekrutacja tylko dla pracowników OBI. super.

     Fakt.pl     Wydarzen
10:18
30-12-2013

    Fakt.pl
    Wydarzenia
    Polska
    Pracownik firmy Ecovital opowiada, jak naciąga się klientów

Ujawniamy chwyty sprzedawców
Spowiedź sprzedawcy garnków: To wszystko to oszustwo
autor: dg | 11.09.2013 08:40 Słowa kluczowe: Ecovital, Poznań, garnki, kabaret, manipulacja, pracownik ujawnia, prezentacja
ZOBACZ ZDJĘCI
Naciągaja ludzi na kupno garnków Prezenter (w koszuli) zawsze wciąga w gotowanie uczestników (to ten pan w podkoszulku). To uwiarygadnia pokaz
Naciągaja ludzi na kupno garnków

Skru­szo­ny pra­cow­nik firmy Eco­vi­tal z Po­zna­nia opo­wia­da nam, jak na­cią­ga się klien­tów. Opi­su­je ze szcze­gó­ła­mi, jakie sztucz­ki się sto­su­je, by wci­snąć lu­dziom eks­tre­mal­nie dro­gie garn­ki. – Mam wy­rzu­ty su­mie­nia, że tak oszu­ku­je­my tych bied­nych ludzi – twier­dzi han­dlo­wiec

Firma Eco­vi­tal to na pol­skim rynku lider sprze­da­ży bez­po­śred­niej. W tej chwi­li sprze­da­ją garn­ki, które kosz­tu­ją ma­ją­tek. Pa­tel­nia za 1800 zł, gar­nek za 1950 zł czy szyb­ko­war za 3000 zł i kilka in­nych w po­dob­nie ab­sur­dal­nych ce­nach. Firma za­ma­wia te na­czy­nia w Niem­czech i sprze­da­je w Pol­sce z marżą ok. 300%!

– Spo­sób sprze­da­ży to jedno wiel­kie oszu­stwo, ma­ni­pu­la­cja i na­cią­ga­nie ludzi – twier­dzi nasz in­for­ma­tor, który musi wy­stę­po­wać ano­ni­mo­wo. Za­czy­na­jąc pracę w fir­mie – pod karą 50 tys. zł pod­pi­sał zo­bo­wią­za­nie, że nie ujaw­ni jej szcze­gó­łów.
Naciągaja ludzi na kupno garnków naciąganie na garnki Kabaret to tylko przynęta i przykrywka dla prezentacji
Polecane artykuły

    Skandal! Cwaniacy i handlarze naciągają emerytów Skandal! Cwaniacy i handlarze naciągają emerytów Komplet garnków za cenę używanego samochodu, a może pościel za kilka tysięcy złotych? Niemożliwe? A jednak! Festiwal cwaniackich sprzedaży trwa w ...
    Oto perfidny przekręt na polskich aktorów!

– Za­sa­da jest taka: ku­pu­je się bazę nu­me­rów te­le­fo­nów star­szych ludzi. Potem przed­sta­wi­ciel­ki firmy dzwo­nią do tych osób i za­pra­sza­ją na wy­stęp ka­ba­re­to­wy jed­ne­go z czte­rech ar­ty­stów: An­drze­ja Gra­bow­skie­go, Je­rze­go Kry­sza­ka, Ce­za­re­go Pa­zu­ry lub Pio­tra Bał­tro­czy­ka. Za week­end pracy taki ar­ty­sta do­sta­je po­dob­no 50 000 zł. Wy­stęp jest cał­kiem za darmo – opi­su­je ku­li­sy swej wsty­dli­wej pracy nasz in­for­ma­tor.

– Je­dy­nym wa­run­kiem udzia­łu w nim jest uczest­nic­two przed wy­stę­pem w "po­ka­zie ku­li­nar­nym". I to tam od­by­wa się cała ma­ni­pu­la­cja i oszu­stwo. Fir­mie i tak się opła­ca, bo w tym cza­sie ma obrót około 2 mi­lio­nów zło­tych! "Wi­dzo­wie" wcho­dzą do kilku sal i tam robi im się pra­nie mózgu. By po­ka­zać, jak cu­dow­ne to są garn­ki, sto­su­je­my kilka tych sztu­czek [wy­mie­nia­my je obok – przyp. red.] – opo­wia­da.

Potem od­by­wa­ją się roz­mo­wy han­dlo­we z za­in­te­re­so­wa­ny­mi klien­ta­mi. – Mamy im wci­skać  

Potem odbywają się rozmow
10:19
30-12-2013
Potem odbywają się rozmowy handlowe z zainteresowanymi klientami. – Mamy im wciskać te gary aż do momentu, gdy powiedzą "spadaj". Jesteśmy szkoleni z technik sprzedaży i manipulacji, a na miejscu podpisujemy umowy na sprzedaż ratalną.

Oto chwyty, które ujawnił:

1. Do pokazu zawsze używamy nowych naczyń, klientom się mówi, że są używane już od dawna, a jak ładnie wyglądają.

2. Numer ze zdmuchiwanym omletem: prezenter pokazuje nową patelnię, suchą. Podaje ją asystentowi, a ten niepostrzeżenie podmienia ją na taka samą, ale wysmarowaną smalcem. Potem smaży się omlet i prezenter jednym dmuchnięciem zdmuc***e go z patelni.

3. Akcja z piernikiem: w kwadratowym naczyniu wysmarowanym wcześniej tłuszczem jest masa piernikowa. Na zwykłej kuchence się to "piecze", a potem pokazuję się widowni piernik od góry. Jest ładnie wypieczony i brązowy. Od dołu natomiast jest spalony na węgiel. Podaje się go asystentce, która odcina spaleniznę, a resztą częstuje widzów.

4. Przypalanie mleka: w butelkach po mleku jest jakaś inna, chemiczna substancja. Przypala się to "mleko" i pokazuje, jak łatwo odchodzi od ścianek wspaniałego naczynia. Normalne mleko już tak łatwo nie odejdzie.

5. Numer z karmelem: do naczynia wsypuje się cukier i go podgrzewa. Po chwili się karmelizuje, potem stygnie. Taki karmel bardzo trudno usunąć. Ale na pokazie schodzi bez problemu. Bo garnek wcześniej został posmarowany smarem używanym przez wulkanizatorów w czasie zmiany opony.

6. Na pokazie zawsze jest dużo naczyń, żeby móc swobodnie nimi manewrować, a zapasowa ekspozycja jest pod ladą.

7. Do pokazów używa się zawsze kuchenek indukcyjnych, dlatego że nie smolą dna naczyń i gary pozostają czyste do końca pokazu.

8. Bigos teoretyczny: w czasie pokazu w szybkowarze jest gotowany bigos. Wrzuca się wszystkie składniki i po 20 minutach jest "gotowy". Pokazuje się go klientom i wyrzuca do kosza. A do degustacji podaje się bigos kupiony w barze.

9. Zawsze się zaprasza klientów, by uczestniczyli w pokazie: wlali masę piernikową czy dodali składniki do bigosu. To ma uwiarygodnić pokaz.

Gość
10:28
30-12-2013
Rekrutacja dla pracowników OBI hehehehehehehehe

żal
13:47
30-12-2013
No to ludzie znaleźli już zatrudnienie :(

tylko w obi
08:20
31-12-2013
obijamy się ;)

Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

KALENDARZ IMPREZ
lipiec 2015
PnWtŚrCzPtSoNd
 
29
 
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
 
2O mieście :: Informacje o serwisie :: Reklama :: Nasze logo :: Kontakt
Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj więcej.
eOstrołęka © 2006 - 2015 CYBERMEDIA
       czas: 0.09 s.