2017-01-23T18:38:48+01:00 eOstroleka.pl 2 1 0 -
Ostrołęka,

Przed nami pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta Ostrołęki [PORZĄDEK OBRAD]

REKLAMA
fot. eOstrołęka.pl
REKLAMA
0
0
0
W najbliższy czwartek, 26 stycznia, po raz pierwszy w tym roku obradował będzie samorząd Ostrołęki. Radni rozpatrzą kilka uchwał oświatowych, przyjmą poprawki w projekcie dotyczącym emisji obligacji oraz zdecydują o wysokości opłaty za przedszkola funkcjonujące na terenie miasta.

XXXVIII sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się w czwartek, 26 stycznia. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej ostrołęckiego ratusza. Podczas obrad radni zdecydują m.in. o likwidacji części szkół działających przy ZSZ nr 2 i ZSZ nr 4, które nie spotkały się z zainteresowaniem ze strony młodzieży. Pod głosowanie radnych trafią również projekty uchwał w sprawie emisji obligacji oraz ustalenia wysokości opłaty za przedszkola funkcjonujące na terenie miasta.

Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad XXVIII sesji Rady Miasta Ostrołęki:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu XXXVI i XXXVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. A. Chętnika w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2031,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.

11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2016 roku.

12. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.

13. Oświadczenia radnych.

14. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki,

15. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również