2017-10-18T10:29:23+02:00 eOstroleka.pl 2 1 15 100%
Ostrołęka,

Przewodniczący Rady Miasta na konferencji o prawie lokalnym w Senacie RP

REKLAMA
15
0
0
W poniedziałek 16 października odbyła się w Senacie RP konferencja na temat „Istota i zakres przedmiotowy aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego”. Ostrołęcki samorząd reprezentował przewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski.

Podczas konferencji przedstawiono i omówiono szereg teoretycznoprawnych zagadnień odnoszących się do aktów prawa miejscowego jako podstawowych źródeł powszechnie obowiązującego prawa. Naukowcy i praktycy dyskutowali także o takich kwestiach, jak rodzaje i cechy aktów prawa miejscowego, formy komunikacji społecznej w procesie ich stanowienia czy zasady techniki prawodawczej odnośnie do sporządzania projektów aktów prawa miejscowego.

Jak wskazywano, problem stanowi przede wszystkim właściwa ocena, co jest prawem miejscowym, a co nim nie jest. Dlatego niezwykle potrzebne wydaje się uchwalenie ustawy o tworzeniu prawa, która byłaby drogowskazem do tworzenia aktów prawa miejscowego, napisanej prostym i jednoznacznym językiem. Jak zwracali uwagę samorządowcy, konieczne jest również uproszczenie języka aktów prawa miejscowego, by władze samorządowe mogły sobie radzić z ich stosowaniem. Kolejny wniosek płynący z konferencji dotyczył potrzeby eliminacji przepisu, który powoduje obowiązywanie 2 porządków prawnych na terenie połączonych gmin.

Obowiązująca obecnie ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że akty prawa miejscowego ustanowione przez organy gmin przed ich połączeniem, stają się aktami prawa miejscowego gminy powstałej w wyniku połączenia, obowiązującymi na obszarze działania organów, które je ustanowiły, do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organ gminy powstałej w wyniku połączenia gmin, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia połączenia.

Organizatorem konferencji była Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistyczno-społecznym oraz Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Tu można zapoznać się z tematyką konferencji oraz zapisem filmowym jej przebiegu.
Info www.senat.gov.pl,

foto Michał Józefaciuk i Jerzy Grabowski

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również