2018-01-11T11:15:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 2 100%
Ostrołęka,

PUP Ostrołęka rusza z projektem aktywizacji osób bezrobotnych

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA
2
0
0
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce rozpoczyna realizację projektu aktywizacji osób bezrobotnych. W ramach działań przewidziano m.in. środki na podjęcie działalności gospodarczej, staże czy bony na zasiedlenie.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani bezrobotni w wieku 18-29 lat, którzy spełnią następujące warunki:
    • są zarejestrowani w tutejszym Urzędzie,
    • zostali objęci I lub II profilem pomocy,
    • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie dziennym,
    • nie szkolili się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych przed dniem przystąpienia do przedsięwzięcia.

Preferowanymi grupami bezrobotnych są: osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni.

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem:
    • Indywidualnym Planem Działania
    • usługami rynku pracy (pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe),
    • formą wsparcia wynikającą z identyfikacji potrzeb:
    • szkolenia indywidualne
    • staże
    • bony na zasiedlenie
    • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Całkowity budżet projektu w 2018 r. wyniesie 4.360.683,57 zł, z czego 3.675.184,12 zł to dofinansowanie projektu z UE. Natomiast w 2019 r. przewiduje się budżet w wysokości 3.868.255,98 zł (3.260.166,14 zł - wkład Europejskiego Funduszu Społecznego).

Bezrobotnych zainteresowanych udziałem w projekcie oraz pracodawców wyrażających chęć współpracy zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68, tel. (29) 760 33 77 bądź odwiedzenia strony internetowej http://ostroleka.praca.gov.pl.

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.