2013-01-02T09:43:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 -
Polska,

Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony: Już działa system eWUŚ

Od 1 stycznia prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie - dzięki systemowi eWUŚ. Od teraz by zarejestrować się do lekarza wystarczy dowód osobisty i pesel. Ważne jest aby każdy ubezpieczony sprawdził i zweryfikował swoje dane zawarte w systemie.

Działanie systemu polega na tym, że ZUS przekazuje do NFZ dane z dokumentów ubezpieczeniowych otrzymanych od płatników składek. Błędne lub nieaktualne dane w bazach ZUS i NFZ mogą więc skutkować komplikacjami przy rejestrowaniu się u lekarza. Dlatego ubezpieczeni powinni  sprawdzić, czy do ZUS przekazane zostały poprawne dane o okresach ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczeni powinni sprawdzić także, czy przekazali swojemu płatnikowi składek informacje o członkach rodziny, niezbędne do złożenia prawidłowych zgłoszeń lub wyrejestrowań, a w szczególności o:

- uzyskaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu zatrudnienia, rejestracji jako osoba bezrobotna, rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, itp.).
- ukończeniu kształcenia przez pełnoletnie dziecko.
- ukończeniu 26 lat przez dziecko, nawet jeśli nadal się kształci, chyba że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi.

W celu weryfikacji danych warto zarejestrować się na portalu pue.zus.pl i sprawdzić, czy dane zewidencjonowane na koncie w ZUS są poprawne. Ewentualne nieprawidłowości najlepiej, w pierwszej kolejności, wyjaśnić ze swoim płatnikiem składek.
Zobacz również