Ostrołęka, 28 listopada 2017, 10:00

Warsztaty zawodowe w Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Ostrołęce

24 listopada w Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Ostrołęce odbyły się warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu kształcenia w niektórych zawodach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych czy opiekun medyczny. Uczestnicy warsztatów pozyskali informacje nt. nauki w wyżej wymienionych zawodach. Zwiedzili pracownie, poznali wyposażone wykorzystywane w czasie zajęć praktycznych. Mogli też spróbować swoich sił w wykonywaniu czynności charakterystycznych dla masażystów, kosmetyczek czy opiekunów medycznych.  Ponadto uczestniczyli w zajęciach z preorientacji zawodowej i doradztwa zawodowego prowadzonych przez pracownice Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Ostrołęce.

W programie znalazły się warsztaty z:

Ponadto goście mogli zbadać ciśnienie, BMI, zawartości tłuszczu i mięśni
w organizmie oraz poziomu cukru we krwi.

Warsztaty w Centrum odbyły się w czasie Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, który w tym roku zatytułowano „Odkryj swój talent”.

Więcej o: