2013-02-20T18:17:00+01:00 eOstroleka.pl 2 1 -
Ostrołęka,

Zidentyfikowano ciało ostrołęckiego bohatera Bolesława Budelewskiego ps. „Pług” i "Sokół" [WIDEO]

REKLAMA
Bolesław Budelewski
Tadeusz Pelak, Bolesław Budelewski, Stanisław Abramowski i Stanisław Kasznica to kolejne nazwiska ofiar komunistycznego terroru zidentyfikowane w wyniku prac ekshumacyjnych prowadzonych od lata 2012 roku na kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Wyniki ekshumacji ogłosił w środę 20 lutego prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński. - czytamy na stronie pamiec.pl

Projekt naukowo-badawczy „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956" realizowany jest przez Instytut Pamięci Narodowej, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwo Sprawiedliwości przy współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.

Bolesław Budelewski (1910-1948), pseudonim „Pług” i "Sokół",ur. 7 XI 1910 w Gibałce, pow. Ostrołęka, syn Bolesława i Marianny z Olbrysiów, rolnik, zamieszkały we wsi Borawe gm. Rzekuń, pow. Ostrołęka. W okresie okupacji niemieckiej żołnierz Obwodu AK Ostrołęka. Od stycznia 1946 r. w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, dowódca kompanii terenowej NZW w gminie Troszyn, podlegającej Komendzie Powiatu „Orawa” (Ostrołęka). 24 lipca 1947 r. ujęty przez funkcjonariuszy UB pod zarzutem działalności w strukturach NZW. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 5 maja 1948 r. skazany na karę śmierci. Zamordowany 15 lipca 1948 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.Więcej o zidentyfikowanych bohaterach na pamiec.pl
Zobacz również