eOstroleka.pl
Ostrołęka,

11 listopada wręczone zostaną kolejne odznaki „Za zasługi dla Miasta Ostrołęki”. Zobacz kto zostanie uhonorowany

REKLAMA
zdjecie 5810
zdjecie 5810
Odznaka Za zasługi dla Miasta OstrołękiOdznaka Za zasługi dla Miasta Ostrołęki
REKLAMA

Dwie instytucje i osiem osób zostanie uhonorowanych podczas najbliższej, uroczystej sesji Rady Miasta odznaką „Za zasługi dla Miasta Ostrołęki”. Zobacz, kim są odznaczeni.

Wśród odznaczonych znalazły się dwie instytucje: Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Ostrołęce oraz Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA w Ostrołęce. Odznaczonych zostanie także 8 osób: Marek Kowalczyk, Apolonia Elżbieta Szyszkowska, Beata Ewa Samorajska, Waldemar Adam Mikulski, Krystyna Zalewska, Alicja Katarzyna Palczewska, Elżbieta  Urszula Gniazdowska, Alicja Genowefa Podpora.

Poniżej przedstawiamy sylwetki osób oraz profile instytucji, które zostaną uhonorowane odznaką podczas najbliższej uroczystej sesji Rady Miasta, zorganizowanej w Święto Niepodległości, 11 Listopada.

Marek Kowalczyk – pracuje w Radzie Osiedla Łazek od 2002 roku, z jego inicjatywy powstały na osiedlu place zabaw, boisko sportowe, osobiście pracował przy budowie tych obiektów. Uczestniczy w Świątecznej Zbiórce Żywności. Jest współorganizatorem festynów osiedlowych oraz  sponsorem w organizowanych w trakcie ich trwania konkursach dla dzieci. Uczestniczył w organizacji Miejskiego Dnia Dziecka oraz zabaw karnawałowych. Jako współwłaściciel firmy EMJOT jest sponsorem wykonanej instalacji nagłośnienia w Szkole Podstawowej nr 10.

Apolonia Elżbieta Szyszkowska  - od 30 lat  jest członkiem Stowarzyszenia Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, jest również członkiem Prezydium Krajowego Komitetu NFOZ. Zajmuje się pozyskiwaniem  środków finansowych na rzecz stowarzyszenia oraz propaguje jego cele statutowe. Organizuje zbiórki pieniędzy wśród społeczeństwa. Pozyskuje sponsorów na rzecz stowarzyszenia. Promuje zdrowy tryb życia podczas festynów osiedlowych.  Od 2003 roku pod jej opieką odbywają się Białe Niedziele.

Beata Ewa Samorajska – należy do stowarzyszenia NFOZ, propaguje zdrowy styl życia, od 2003 roku bierze udział we wszystkich akcjach prozdrowotnych organizowanych przez stowarzyszenie. Działa też w Stowarzyszeniu Chore Dziecko. Propaguje zdrowy tryb życia, upowszechnia wiedzę wśród młodzieży na tematy prozdrowotne.

Waldemar Adam Mikulski  - emerytowany strażak, należy do stowarzyszenia NFOZ Bierze udział w licznych akcjach promocji zdrowia w placówkach oświatowych, włączył się w akcję krwiodawstwa, wziął udział w akcji „Czujka w każdym domu”. Propaguje w ostrołęckich mediach kulturę jazdy oraz mówi o zagrożeniach wynikających ze zbyt szybkiej jazdy i jazdy po alkoholu.

Krystyna Zalewska  - związana jest z pomocą społeczną od 36 lat. Obecnie jest kierownikiem „Taniego Baru” w Ostrołęce. Niesie pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, z powodu niepełnosprawności czy bezdomności.  Organizuje wigilię dla  osób ubogich, we wszystkich swoich działaniach wychodzi poza ustalony zakres obowiązków i traktuje ludzi i ich problemy jako priorytetowe. Swoją postawą przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku pomocy społecznej. Cieszy się dużym zaufaniem społecznym.

Alicja Katarzyna Palczewska – przez dwie kadencje była przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce, wspólnie z władzami miasta oraz po uzgodnieniach z rektorem Akademii Medycznej w Warszawie utworzyła Ośrodek Zamiejscowy w Ostrołęce kształcący w zawodzie pielęgniarki w Zakładzie  Podstaw Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Warszawie. Przez 6 lat działalności ośrodka studia ukończyło ponad 140 studentów. W 2003  roku założyła Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji zawodu i Praw Kobiet OAZA w Ostrołęce. Współpracuje z Klubem Kobiet po Mastektomii Amazonki, DPS –em MOPR-em.

Elżbieta  Urszula Gniazdowska - od 2006 roku jest członkiem stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji zawodu i Praw Kobiet OAZA, organizuje akcje charytatywne w Ostrołęce, badania profilaktyczne dla mieszkańców. Przeprowadzała cykl profilaktycznych audycji radiowych  w lokalnej rozgłośni.

Alicja Genowefa Podpora – pracownik Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce od 1997 roku, wspiera mieszkańców DPS, dba o jego finanse. Z jej inicjatywy były wprowadzone  rozwiązania organizacyjne, które wpływają na poprawę bieżącej organizacji pracy DPS –u i usprawniają obsługę mieszkańców. Cieszy się ogromnym zaufaniem mieszkańców i wybierana jest na pracownika pierwszego kontaktu.

Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Ostrołęce – powstało w 1992 roku. Do podstawowych celów statutowych Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia należy:
-     ochrona i promocja zdrowia,
- pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób  niepełnosprawnych,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- świadczenia osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych,
- ochrona środowiska,
- wspomaganie rozwoju bazy materialnej oraz zadań lecznictwa i ratownictwa   medycznego,
- profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- wyrażanie opinii o działalności i potrzeby lecznictwa,
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- aktywizowanie społeczeństwa do ofiarności na realizacje ww. celów.
Jednakże do zadań Stowarzyszenia zasługujących na szczególne uznanie należy gromadzenie środków finansowych przeznaczonych przede wszystkim na zakup nowoczesnej aparatury diagnostyczno-leczniczej i sprzętu medycznego, remonty i modernizację społecznych placówek służby zdrowia oraz bezpłatne badania profilaktyczne.

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA w Ostrołęce. Powstało w 2003 roku. Cele statutowe stowarzyszenia to m.in.
Działalność charytatywna i pomoc społeczna pielęgniarkom i położnym, ich rodzinom oraz osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, będącym w trudnej sytuacji życiowej w zakresie wyrównywania szans w życiu zawodowym, społecznym i publicznym.
1. Promowanie zawodu i podnoszenie statusu zawodowego polskiej pielęgniarki i położnej.
2. Prowadzenie działalności edukacyjno – szkoleniowej.
3. Wspieranie rozwoju pielęgniarstwa na rynku usług zdrowotnych.
4. Upowszechnianie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
5. Upowszechnianie zasad kodeksu etyki zawodowej.
6. Promowanie praw kobiet i wartości demokratycznych.
7. Rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami środowisk kobiecych oraz administracją publiczną.
8. Wymiana doświadczeń zawodowych z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą.
9. Promocja i organizacja instytucji wolontariatu.

Kalendarz imprez
czerwiec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
 10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
 17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26  27  28  29  30
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×