zdjecie 2007
zdjecie 2007
zdjecie 2007
2020-06-25T14:21:56+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

4 miliony złotych rządowego dofinansowania dla powiatu ostrołęckiego. Na co zostaną przeznaczone?

REKLAMA
Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki, fot. archiwum eOstroleka.plStanisław Kubeł, starosta ostrołęcki, fot. archiwum eOstroleka.pl
REKLAMA
1
0
3

Powiat Ostrołęcki otrzymał ponad 4 mln zł rządowego dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2020. Kwota ta przeznaczona zostanie na przebudowę mostów na rzece Orz i jej dopływach w miejscowości Kunin i Ponikiew Duża.

Ministerstwo Finansów przekazało jednostkom samorządu terytorialnego informację o przyznaniu dofinansowania na realizację zadań drogowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok. Dofinansowanie otrzyma 110 podmiotów, które w ramach tegorocznego naboru złożyły wnioski spełniające wymagania formalne i kryteria uzgodnione wspólnie przez stronę rządową i samorządową. W tym roku na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji ogólnej rząd przeznaczył 336 mln zł.

Powiat Ostrołęcki  znalazł się na liście samorządów, które ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok otrzymają dofinansowanie. Samorząd powiatu otrzyma 4.121. 249 zł na przebudowę mostów na rzece Orz i jej dopływach w Kuninie i Ponikwi Dużej wraz z dojazdami.

2020 r. dofinansowanie uzyskało 110 jednostek samorządu terytorialnego w tym:

    13 województw na kwotę 65,7 mln zł,
    63 powiaty na kwotę 82,9 mln zł,
    33 miasta na prawach powiatu na kwotę 162,4 mln zł,
    utrzymanie rzecznych przepraw promowych w Świnoujściu na kwotę 25 mln zł.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jej środki dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie:

    inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
    utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
    remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Źródło: gov.pl

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
sierpień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
×