eOstroleka.pl
Ostrołęka,

60-lecie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce

REKLAMA
zdjecie 1253
REKLAMA

W bieżącym roku przypada jubileusz 60-lecia działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce. Z tej okazji na uroczystej radzie pedagogicznej spotkali się obecni pracownicy ostrołęckiej placówki, pracownicy filii w Makowie Maz., Ostrowi Maz., Przasnyszu i Wyszkowie oraz emeryci. Obchody jubileuszowe połączono z Dniem Edukacji Narodowej. Ze względu na trudną sytuację finansową uroczystość miała charakter kameralny.

Historię działalności instytucji w latach 1952-2012  przypomniała nam prezentacja zachowanych zdjęć a odczytane fragmenty z kronik odświeżyły wspomnienia.  Dyrektor Anna Grabowska podziękowała emerytom za wieloletnią pracę oraz wręczyła pracownikom nagrody.

Z inicjatywy dyrektora biblioteki Anny Grabowskiej opublikowano monografię „60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce 1952-2012”.  Publikacja zawiera m.in. rys historyczny, informacje o zajmowanych lokalach, kadrze, zbiorach i ich wykorzystaniu oraz o działalności informacyjnej.  

Spotkanie było doskonałą okazją do świętowania 25-lecia pracy twórczej Czesławy Lewandowskiej - zaprzyjaźnionej z biblioteką twórczyni ludowej i popularyzatorki edukacji regionalnej.  
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce wspomaga nauczycieli, studentów, uczniów. Inspiruje do samokształcenia i samorealizacji. Jest doskonałym warsztatem pracy przydatnym w toku zdobywania kwalifikacji i rozwijania swoich pasji. Jest instytucją nowoczesną i otwartą na innowacje.

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce rozpoczęła działalność w 1952 r.  Zaczątkiem jej zbiorów była biblioteczka licząca ok. 300 tomów przekazana z Inspektoratu Oświaty oraz księgozbiór Związku Nauczycielstwa Polskiego. Organizacja placówki została powierzona Eugenii Olszewskiej.  Początkowo biblioteka zajmowała lokal przy ul. Kościuszki 15.

Mimo trudnych warunków biblioteka prowadziła aktywną działalność edukacyjną, informacyjną i kulturalną. W  Ostrołęce gościli  m.in. : Bogdan Suchodolski, Wincenty Okoń, Tadeusz  Wiloch, Edward Fleming. Biblioteka prowadziła  również punkty biblioteczne, m.in. w Troszynie, Piskach, Czarni i Goworowie.

Z dniem 1 września 1975 r. powołano Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Ostrołęce. W jej skład weszły  filie - poprzednio samodzielne Pedagogiczne Biblioteki Powiatowe - w Makowie Maz., Ostrowi Maz., Przasnyszu i Wyszkowie.
Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX w. były czasem tułaczki biblioteki. W połowie 1975 r. Biblioteka przeniosła się do lokalu warsztatów ZSZ nr 3 przy ul. Gen. Kamieńskiego. W nowej siedzibie uruchomiono działy udostępniające zbiory - wypożyczalnię, czytelnię z 10 miejscami dla czytelników oraz magazyn książek. Kadra biblioteki liczyła 5 osób.
Kolejna przeprowadzka nastąpiła już w 1976 r. Biblioteka zajęła pomieszczenia po Szpitalu Powiatowym przy ul. Szpitalnej 35. Warunki lokalowe były katastrofalne; brak ogrzewania i kanalizacji utrudniały funkcjonowanie placówki. W 1981 r. biblioteka ponownie zmieniła siedzibę i przeniosła się do lokalu w nowym obiekcie przy ul. Artyleryjskiej (obecnie Gorbatowa 15). Przydzielony lokal nie był dostosowany do jej potrzeb.

W 1986 r. następuje kolejna przeprowadzka. Biblioteka przenosi się do lokalu przy ul. Traugutta 7. Usytuowanie w pobliżu kilku szkół i internatów  przyczyniło się do wzrostu liczby czytelników i ich większej aktywności. Dobre warunki wpłynęły również na wzbogacenie oferty i intensyfikację działań placówki.

W połowie 1995 r. nastąpiła  przeprowadzka biblioteki do wyremontowanego budynku po Kuratorium Oświaty przy ul. Świętokrzyskiej 2. Powierzchnia 350 m²  już wkrótce okazuje się zbyt mała na potrzeby rozrastającej się placówki.
W 1999 r. w wyniku kolejnej reformy administracyjnej kraju biblioteka utraciła status biblioteki wojewódzkiej. Organem prowadzącym stał się Samorząd Województwa Mazowieckiego natomiast nadzór pedagogiczny nad biblioteką powierzono Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty. Również w 1999 r. rozpoczęto komputeryzację placówki, a w 2003 r. udostępniono czytelnikom bazy komputerowe w systemie Prolib. W 2006r. uruchomiono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.  Warunki lokalowe spowodowały konieczność przeniesienia Czytelni do lokalu przy ul. Kilińskiego 4. W kwietniu 2011 r. nastąpiła kolejna przeprowadzka Biblioteki do nowego budynku przy ul. Piłsudskiego 38.

Obecnie biblioteka oferuje czytelnikom około 56 tysięcy wol. i 114 aktualnie prenumerowanych tytułów czasopism. Posiada również bogate zbiory specjalne, m.in.: filmy, ekranizacje lektur szkolnych i wybitnych dzieł literackich, materiały pomocnicze do nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacyjne programy komputerowe, nagrania muzyczne. Biblioteka posiada księgozbiór regionalny oraz niewielką kolekcję wydawnictw opublikowanych przed 1939 r.

Biblioteka prowadzi ożywioną działalność edukacyjną, kulturalną i informacyjną. Organizuje liczne konkursy czytelnicze, plastyczne, fotograficzne. Wspierając talenty uczniów i promując młodych twórców organizuje wystawy ich twórczości i wieczory poezji.  

Szczególną opieką otacza bibliotekarzy szkolnych organizując dla nich warsztaty, konferencje, udzielając instruktażu i prowadząc Zespół Samokształceniowy. Biblioteka popularyzuje wiedzę o regionie i włącza się w proces kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej. Organizuje wystawy lokalnych twórców, zaprasza uczniów na zajęcia z twórczynią ludową.

Biblioteka prowadzi wszechstronną działalność informacyjną. Opracowuje wykazy nabytków, zestawienia bibliograficzne, rozsyła ulotki i afisze. Wykorzystuje do komunikacji z czytelnikiem pocztę elektroniczną, komunikatory internetowe. Informuje o swojej działalności na stronie internetowej www.bp.ostroleka.pl i na Facebooku. Swoje bazy udostępnia on-line w systemie Prolib.

Kalendarz imprez
lipiec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
 22 dk23 dk24 dk25  26 dk27 dk28
 29 dk30 dk31  1  2  3  4
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×