eOstroleka.pl
Ostrołęka, TRANSMISJA NA ŻYWO

Absolutoryjna sesja Rady Miasta w Ostrołęce. Oglądaj na żywo! [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 5382
zdjecie 5382
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA

W ostrołęckim ratuszu trwa jedna z najważniejszych sesji Rady Miasta w Ostrołęce. Radni decydują w sprawie absolutorium z wykonania budżetu oraz udzielania wotum zaufania prezydentowi Łukaszowi Kulikowi.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10:00. Jej najważniejsze punkty dotyczą rozliczenia pracy prezydenta miasta za ubiegły rok. Pod rozwagę radnych trafiły projekty uchwał dotyczące sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium, raport o stanie miasta. Radni podejmą także decyzje w sprawie wotum zaufania dla prezydenta.

Przebieg obrad można śledzić na żywo na łamach naszego serwisu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Przyjęcie protokołu z LXXX, LXXXI i LXXXII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5. Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2022 rok,

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok,

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2022 rok,

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ostrołęki,

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich,

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Wojciechowice” w Ostrołęce,

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Ostrołękę porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji na lata 2021-2030,

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania nazwy ronda w mieście Ostrołęka,

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie emisji obligacji komunalnych,

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2042,

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

16. Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce za rok 2022,

17. Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwały Nr 158/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu „Ostrołęcka Karta Seniora” za 2022 rok,

18. Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwały Nr 232/XXIV/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu „Ostrołęcka Karta Młodzieży” za 2022 rok,

19. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc maj 2023 roku.

20. Oświadczenia radnych.

21. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki,

22. Zakończenie obrad LXXXIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
kwiecień 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29  30  1  2  3  4  5
×