2022-04-25T20:48:15+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Alimenty. Dłużników wciąż nie brakuje

REKLAMA
zdjecie 3776
REKLAMA
0
1
0

Co roku do ostrołęckiego MOPR trafia mnóstwo wniosków dotyczących osób, mających problem z wywiązywaniem się z obowiązku płacenia alimentów. Co do niektórych kierowane są nawet wnioski o ukaranie z art. 209 Kodeksu karnego. Niealimentacja jest bowiem przestępstwem, za które grozi nawet kara pozbawienia wolności.

Alimenty to świadczenia na rzecz osób fizycznych, które nie mogą uzyskać środki utrzymania własnymi siłami, do których zobowiązywane są inne osoby bliskie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce przyjmuje sporo wniosków dotyczących dłużników alimentacyjnych. Osoby, które nie chcą płacić zasądzonych alimentów lub nie mają z czego ich zapłacić (takie przypadki też na pewno są), to już prawdziwa plaga.

W ostatnich latach wciąż wpływa sporo wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych. W Ostrołęce w 2019 roku były to 104 wnioski, w 2020 roku - 67 wniosków, a w 2021 roku - 75 wniosków.

  • W 2019 roku zobowiązano 25 dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotnych albo poszukujących pracy. 18 wniosków dotyczyło ścigania za niealimentację, a 10 wniosków - zatrzymania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Wydano 551 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
  • Rok później, w 2020 roku, 34 dłużników zobowiązano do rejestracji w "pośredniaku". Do tego doszły 22 wnioski o ściganie dłużników za przestępstwo niealimentacji, 9 wniosków o zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz 477 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z FA.
  • I w końcu 2021 rok: 13 dłużników zobowiązano do udania się do Urzędu Pracy, 21 wniosków dotyczyło ścigania za przestępstwo z artykułu 209 KK, złożono 14 wniosków o zatrzymanie "prawka" dłużnikowi oraz wydano 440 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń ze stosownego funduszu.

Alimenty. Jaka kara grozi za brak płacenia?

O karach dla dłużników alimentacyjnych mówi artykuł 209 Kodeksu Karnego. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Są też przypadki, gdy kary są ostrzejsze. Jeżeli sprawca naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa odbywa się z urzędu.

Dla dłużników jest też szansa. Nie podlega karze sprawca przestępstwa, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty. Sąd odstępuje wówczas od wymierzenia kary, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko takiemu odstąpieniu.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
maj 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 25  26  27  28  29  30 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22
dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29
dk30 dk31  1  2  3  4  5
×