2015-01-31T11:08:00+01:00 eOstroleka.pl 10 0 -
Powiat ostrołecki,

Atrakcyjne tereny inwestycyjne w Gminie Baranowo

REKLAMA
fot. Gmina Baranowo
REKLAMA
Gmina Baranowo posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne o różnym przeznaczeniu położone w miejscowości Baranowo, Brodowe Łąki i Cierpięta.

I - lokalizacja – Baranowo

1. Nieruchomość po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych o powierzchni 4,38 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerami 483/5 i 585.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo działka o nr ew. 585 jest przeznaczona pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego, natomiast działka o nr ew. 583/5 jest przeznaczona w części jako tereny zaplecza komunikacji samochodowej (stacje paliw, parkingi) oraz w pozostałej części pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego.
Na nieruchomości usytuowane są do ewentualnego wykorzystania lub likwidacji: budynek gospodarczy, budynek wiata, portiernia, stacja paliw, budynek magazynowy olejów, stacja auto-gaz, oświetlenie bazy.
Teren jest częściowo ogrodzony i utwardzony.

2. Nieruchomość zajęta obecnie pod targowicę o powierzchni 3,2880 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerami 766/1, 988, 767/2.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo jest przeznaczona pod tereny usług nieuciążliwych.

II - lokalizacja – Brodowe Łąki

Nieruchomość położona w rozwidleniu rzeki Omulew, o powierzchni 4,37 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 94, zabudowana zmodernizowanym budynkiem komunalnym, wykorzystywanym jako zaplecze kulturalne i turystyczno rekreacyjne.
Na nieruchomości znajdują się chodniki i miejsca parkingowe.
Teren przeznaczony jest na cele kulturalno – turystyczne.

III - lokalizacja – Cierpięta

    Nieruchomość po byłej Szkole Podstawowej w Cierpiętach o powierzchni 1,26 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 162/1, na której stoi budynek 1- piętrowy o łącznej powierzchni zabudowy 640,00 m2 w dobrym stanie technicznym oraz nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni  poliuretanowej. Budynek na powyższej nieruchomości może być przeznaczony na dom dziecka, dom pomocy społecznej lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo nieruchomość jest przeznaczona pod tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

Samorząd Gminy Baranowo jest otwarty na nowych inwestorów i zaprasza do zainteresowania się przedstawionymi ofertami.
Oprócz wyżej wymienionych terenów inwestycyjnych Gmina posiada system ulg i zwolnień od podatków dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy. W przypadku tworzenia trwałych miejsc pracy wyżej wymienione tereny mogą być przeznaczone do dzierżawy, wynajmu jak również do sprzedaży.

Wszystkich zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Baranowie pod numerem telefonu (29) 7613776, (29) 7613793 lub (telefon Wójta) 660796555.
REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31  1  2  3