2013-10-09T07:56:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Bądź ostrożny podczas jesiennych prace polowych. Unikaj zagrożeń

REKLAMA
fot. podlaska.policja.gov.plfot. podlaska.policja.gov.pl
REKLAMA

Przełom września i października, to czas wytężonej pracy przy zbiorze roślin okopowych oraz siewie zbóż ozimych. Zobacz jakie wiążą się z tym zagrożenia.

Zagrożenia, które wiążą się z wykonywaniem tego rodzaju prac to:
- Urazy na skutek poślizgnięcia, upadku, przy obsłudze maszyn oraz pochwycenia przez ruchome części robocze                                                                                                                                        - Zatrucia podczas pracy ze środkami ochrony roślin i innymi preparatami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie.
- Poparzenie                                                                                                                                - Przejechanie, potrącenie

Dokładne i staranne przygotowanie pola pod siew, umożliwia umieszczenie właściwej ilości nasion na odpowiedniej głębokości i w równych odstępach, a następnie mechanizację zabiegów pielęgnacyjnych i zbioru roślin. Rolnicy wykonujący wysiew nawozów mineralnych pod siew, bezwzględnie powinni być ubrani w pyłoszczelne kombinezony, gumowe buty, rękawice i okulary ochronne, a także powinni stosować półmaski  z wkładami przeciwpyłowymi, w celu zapobieżenia dostania się substancji chemicznych do organizmu. Nawozy mineralne, zwłaszcza pyliste, należy stosować w dawkach przewidzianych przez producenta, w dni pogodne, bezwietrzne, przy średnich  i niskich temperaturach dodatnich.

Do prac związanych z załadunkiem i nawożeniem nie wolno dopuszczać kobiet, osób młodocianych oraz cierpiących na choroby oczu, skóry i dróg oddechowych.

Jeśli w trakcie pracy lub po jej zakończeniu występują jakiekolwiek objawy zatrucia, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem i poinformować go o rodzaju zastosowanego nawozu.

Do siewu zbóż stosowane są siewniki rzędowe zawieszane, przyczepiane lub nabudowane, które są napędzane od WOM. W najnowszych typach siewników wykorzystana jest hydraulika zewnętrzna ciągnika do podnoszenia redlic i znaczników. Siewniki przeznaczone są do rzędowego siewu nasion roślin kłosowych, strączkowych oraz oleistych.
  
Istotny wpływ na jakość i wydajność siewu ma właściwe przygotowanie do pracy, ustawienie i regulacja siewników oraz ich przeznaczenie w zależności od rodzaju wysiewanego ziarna

Przyczynami wypadków z udziałem maszyn rolniczych najczęściej są:
- zły stan techniczny maszyn
- brak osłon i hamulców
- użytkowanie maszyn i urządzeń aż do całkowitego ich zużycia
- użytkowanie maszyn własnej produkcji
- remontowanie i naprawianie maszyn we własnym zakresie bez kwalifikacji, zaplecza warsztatowego i odpowiednich narzędzi
- manipulowanie przy maszynach będących w ruchu
- popychanie materiałów bezpośrednio rękami
- zbyt luźny ubiór
Przy pracach polowych, aby zmniejszyć ryzyko wypadku należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

1. Obsługiwać maszyny rolnicze powinny:
- osoby dorosłe,
- zdrowe,
- przeszkolone w zakresie obsługi danej maszyny i bezpieczeństwa pracy
- posiadające wymagane uprawnienia (np. prawo jazdy kategorii T, jeśli kierują ciągnikiem)

2. Przy obsłudze sprzętu rolniczego należy przestrzegać zasad określonych przez producentów  w instrukcjach obsługi.

3. Sprzęt rolniczy powinien być wyposażony w osłony zespołów i części ruchomych mogących stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących.

Zanim uruchomisz maszynę sprawdź:
- układ kierowniczy,
- układ hamulcowy,
- ogumienie,
- światła,
- sygnał dźwiękowy,
- układ zawieszenia narzędzi i zaczepu transportowego.

4. Wszelkie naprawy, czyszczenie części lub zespołów roboczych sprzętu rolniczego dopuszczalne są po uprzednim unieruchomieniu silnika i wyłączeniu wszystkich napędzanych zespołów tego sprzętu.

5. Podczas transportu płodów rolnych po drogach publicznych należy przestrzegać przepisów          o ruchu drogowym.

6. Zabronione jest przewożenie osób na narzędziach, pomostach, elementach karoserii, dyszlach itp., podczas przejazdów roboczych i transportowych.

Bezpieczeństwo pracy podczas siewu zależy od:
- stanu technicznego siewników i agregatów wysiewających  
- stosowania środków ochrony indywidualnej (rękawic, kombinezonów ochronnych, półmasek)
- przeprowadzenia próby wysiewu (może być kręcona) zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi siewnika
- przestrzegania zasad bezpiecznej pracy podanych w instrukcji obsługi  i w formie napisów i rysunków ostrzegawczych na skrzyni siewnika.

Należy również wiedzieć, że:
czyszczenie zapchanych wilgotną glebą redlic można wykonywać drewnianą   łopatką, zachowując ostrożność
wsypywanie nasion do skrzyni nasiennej powinno odbywać się na postoju, przy wyłączonym napędzie
bieżących napraw i usunięcia awarii można dokonać jedynie po zatrzymaniu maszyny, ustawieniu na podłożu i wyłączeniu napędu.

Pracując rozważnie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy chronisz  swoje życie i zdrowie.

REKLAMA
Zobacz również
Kalendarz imprez
listopad 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 31  1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×