2010-07-13T09:59:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Będzie pomoc miasta dla firm. Wywiad z Prezydentem Ostrołęki Januszem Kotowskim

REKLAMA
Janusz KotowskiJanusz Kotowski
REKLAMA


Panie Prezydencie-Rada Miasta uchwaliła zdecydowaną większością głosów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ostrołęki. Dlaczego ten dokument jest taki ważny dla rozwoju Ostrołęki?


Studium to wyjątkowo ważny dokument planistyczny. Ten dokument wyznacza kierunki przestrzennego zagospodarowania Miasta , porządkuje obszar miejski. W naszym przypadku nowe zapisy studium umożliwią niezwykle ważne inwestycje, zwłaszcza planowane inwestycje Grupy Energa. Bez uchwalenia studium plany inwestycyjne ostrołęckiej Elektrowni ( liczone w miliardach) natrafiłyby na ogromne przeszkody. Trudno byłoby też zrealizowad inwestycje w Strefie Ekonomicznej i wielu innych miejscach. Dla rozwoju Miasta jest to dokument wprost strategiczny. Przy okazji muszę odnieśd się do rzekomej „zdecydowanej większości” głosów za studium na sesji Rady Miasta. Należy przypomnied, że przed głosowaniem samego studium radni głosowali nad tzw. uwagami do tego dokumentu. Przyjęcie nawet jednej uwagi przekreślało całe Studium. Dlatego też nie potrafię zrozumied postawy niektórych radnych, którzy głosowali za konkretnymi uwagami ( przekreślającymi studium), a potem za studium. To - moim zdaniem – świadoma niekonsekwencja. Uznaję , że tylko 14 radnych od początku do kooca było za studium. To smutne.

...a przy okazji znów było bicie piany o tereny pod obiekty wielkopowierzchniowe. Chyba już wszyscy zapomnieli, że to dzięki Panu i Radzie Miasta kilka lat temu zablokowano wejście do Ostrołęki obcego kapitału budującego obiekty wielko powierzchniowe. Gdyby nie tamta akcja OFG i Rady miasta byłoby już wszystko ‘’posprzątane i zaorane’’. A tak to właśnie nasi lokalni przedsiębiorcy zagospodarowują ten segment rynku. Jak Pan się czuje teraz gdy niektórzy radni i niektóre media lokalne zarzucają Panu blokowanie inwestycji w obiekty wielko powierzchniowe i hamowanie rozwoju Ostrołęki. Czyżby wszyscy zapomnieli co się stało w Łomży gdzie tamtejsi kupcy przegrali walkę o rynek a w dodatku podatki lokalne mają sporo wyższe niż w Ostrołęce?

Sprawa obiektów wielkopowierzchniowych faktycznie zdominowała wielogodzinne dyskusje. Było przy okazji wiele ataków na mnie i moich współpracowników. Moja postawa była prosta i konsekwentna. Wprowadzono do studium tylko takie wnioski o wyznaczenie obszarów na obiekty wielkopowierzchniowe, które wcześniej uchwaliła Rada. Podjęliśmy żmudne starania o wymagane ustawowo opinie i uzgodnienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by kolejne wpływające wnioski przedstawid Radzie i ewentualnie zmienid studium. Ja jednak nie zamierzam zmieniad się nagle w fana wielkich galerii. Chcę, żeby samorząd wspierał też niewielkie, rodzinne firmy handlowe, by takie małe podmioty chronił. Kilka miesięcy temu , mimo utrudnieo (np. ze strony wojewody) przedstawiłem Radzie projekt uchwały wspierający handlowców z „ryneczku” przy ul. Prądzyoskiego. Kupcy chcą utrzymad swoje miejsca pracy, a przy tym podjęli trud zrzeszenia się i mają odważne plany inwestycyjne. Wierzę, że za kilka lat to miejsce nabierze zupełnie innej estetyki. Pan redaktor przypomina ważny czas walki o zablokowanie niekontrolowanego napływu do Ostrołęki obcego kapitału w sferze handlu. To dla mnie też ważny okres. Naszym działaniem faktycznie pomogliśmy wzmocnid się rodzimemu ostrołęckiemu kapitałowi, wierzę, że uratowaliśmy sporo małych firm handlowych. Dziś stajemy przed pytaniem, kto będzie inwestował w obiekty handlowe w Ostrołęce. Moje spojrzenie jest niezmienne. Jeśli już mają powstawad w naszym mieście galerie, to pierwsi niech będą Ostrołęczanie, dalej kapitał polski. Ja zrobię wszystko, żeby obce, niszczące polski handel koncerny omijały nasze miasto.

Na spotkaniu konsultacyjnym z przedsiębiorcami na temat Strategii Rozwoju Ostrołęki zaproponował Pan odważne zapisy, które jeśli przejdą będą stymulowały rozwój przedsiębiorczości w Ostrołęce i..mam nadzieję że przeniosą się na ościenne gminy. Proszę w skrócie przypomnied te propozycje gdyż są one istotne a nasze lokalne media zupełnie pominęły ten temat.

W tym roku przygotowujemy dokument pn. „Strategia Rozwoju Ostrołęki”. Zapisy w tym dokumencie mają wskazaź, co jest ważne dla miasta np. w obszarze sportu, kultury , oświaty itp. Bardzo ważny rozdział „Strategii” będzie dotyczył przedsiębiorczości. Przedłożę Radzie Miasta m.in. zapisy o konsekwentnej polityce niskich podatków w mieście, o stałych konsultacjach samorządowych uchwał „gospodarczych” - w tym budżetu. Zajmiemy się zagadnieniem przebudowy dróg na terenach, gdzie usytuowane są firmy. Koniecznością jest także wybudowanie nowych ciągów komunikacyjnych w mieście. Duży nacisk położymy na aktualizację i opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego. Chcę utworzyd komórkę zajmującą się doradztwem finansowym i informacją o funduszach dla małych firm. Mamy też w planach tworzenie zintegrowanego systemu informacji miejskiej(z uwzględnieniem informacji gospodarczej) oraz wdrożenie miejskiego programu promocji lokalnej przedsiębiorczości i wspieranie działao promocyjnych organizacji przedsiębiorców. Nie zapominamy też o dużych firmach związanych z miastem, takich jak Stora Enso, Elektrownia czy inwestorzy ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mogą one zawsze liczyd na przychylnośd samorządu Ostrołęki. Ponieważ od wielu lat panuje u nas przychylny klimat dla firm transportowych myślimy o czymś na kształt „Bazy transportowej” – miejsca ułatwiającego parkowanie pojazdów bez konieczności poruszania się nimi po wąskich i niedostosowanych ulicach osiedlowych. Do kanonu współpracy weszły już wspólne akcje charytatywne i edukacyjne ( wyjazd młodzieży do Katynia, konkurs inwestycyjny) – taką współpracę ze środowiskiem biznesu chcemy również rozwijad, bo buduje ona wizerunek społeczny tej grupy i jest świadectwem otwarcia na propozycje samorządu i vice versa.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Wiesław Gościcki/Czas na Kurpie/
REKLAMA
Zobacz również
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×