2014-07-23T11:48:00+02:00 eOstroleka.pl 10 0 -
Region,

Bezpieczeństwo w regionie

REKLAMA
REKLAMA
Ocena stanu bezpieczeństwa w województwie w pierwszej połowie roku oraz przedstawienie informacji o realizacji w jednostkach administracji rządowej projektu „Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów” – to niektóre zagadnienia poruszane podczas kolegium. W spotkaniu udział wziął wojewoda Jacek Kozłowski oraz przedstawiciele służb i inspekcji.

Straż pożarna. Z danych wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w pierwszej połowie roku przeprowadzono blisko 27 tys. interwencji, z czego ok. 12 tys. dotyczyło pożarów. W regionie wystąpiło 12 777 miejscowych zagrożeń (czyli m.in. katastrof technicznych, chemicznych, naturalnych i ekologicznych). 2154 przypadki to alarmy fałszywe. Najczęściej interweniowano w marcu (7635), w tym miesiącu odnotowano też najwięcej pożarów – niemal 4,5 tys. Średni czas dojazdu do zdarzenia wyniósł 9 minut. Najwięcej zdarzeń przypadało na powiat szydłowiecki (14 na 1 tys. mieszkańców, przy średniej dla Mazowsza 5,79). Powiat przodował też pod względem liczby pożarów.

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Policji. Podczas kolegium zaprezentowano również statystyki pracy policji, według których w pierwszej połowie 2014 roku na terenie garnizonu odnotowano 21 152  przestępstw – o prawie 3 tys. mniej niż w tym samym okresie rok temu. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 72,9 proc. W minionych sześciu miesiącach poprawiła się sytuacja na mazowieckich drogach. Odnotowano ok. 1 tys. wypadków i 9,3 tys. kolizji. O 9,9 proc. zmniejszyła się też liczba osób zabitych, a o 4,4 proc. rannych. W ramach służby patrolowej średni czas reakcji na zdarzenie w mieście wyniósł 6 minut 43 sekundy, a na wsi – 11 minut 15 sekund.

Komenda Stołeczna Policji. Ze statystyk dotyczących Warszawy wynika, że w minionym półroczu stołeczna policja wszczęła 42 362 postępowania. Spadła liczba tych o charakterze kryminalnym, dotyczących kradzieży, narkotyków czy uszkodzenia mienia. Wzrosła m.in. ilość włamań. Pogorszeniu uległa sytuacja na drogach w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku. Zwiększyła się liczba wypadków oraz rannych, zmniejszyła natomiast liczba ofiar. Średni czas reakcji na zgłoszenie w terenie miejskim wyniósł 10 minut 9 sekund, a w terenie wiejskim 8 minut 23 sekundy. W obu przypadkach udało się skrócić czas dojazdu o odpowiednio 1 minutę 35 sekund oraz 2 minuty 17 sekund.

Bezpieczeństwo w województwie. Przeprowadzono również ocenę stanu bezpieczeństwa w województwie w I półroczu 2014 roku. Omówiono najważniejsze zdarzenia, wśród których wymieniono m.in. Afrykański Pomór Świń (łącznie stwierdzono 7 przypadków, wszystkie w woj. podlaskim), falę wezbraniową na Wiśle (woda przekroczyła poziom alarmowy w 17 powiatach), uruchomienie Centrum Informacyjnego dla Obywateli Ukrainy, a także przerwany mecz Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. Podsumowano statystyki dotyczące utonięć (35 przypadków), wychłodzeń (13 zgonów) oraz zatrucia tlenkiem węgla (15 osób poniosło śmierć). Priorytety na 2014 rok to wdrożenie nowego systemu ewidencji i użycia sił i środków obrony cywilnej i ochrony ludności przeznaczonych do wykorzystania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli kompleksowej realizacji zadań obronnych w województwie mazowieckiem.

W drugiej części spotkania Helena Stanisławska, dyrektor Biura Kadr i Organizacji MUW przedstawiła informację o realizacji w jednostkach administracji rządowej projektu „Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów”.  W ramach zadania przekazano do jednostek administracji zespolonej sprzęt potrzebny do wprowadzenia i obsługi systemu, taki jak komputery, skanery oraz niezbędne czytniki. W czerwcu  2014 r. członkowie podzespołu ds. EZD w sześciu terminach przeszkolili członków zespołów wdrożeniowych oraz koordynatorów ze wszystkich służb. W szkoleniach uczestniczyły 52 osoby.

Następnie założenia Krajowego programu działania na rzecz równego traktowania zaprezentowały Halina Stachura-Olejniczak, dyrektor generalny MUW oraz Agnieszka Zawadzka, pełnomocnik wojewody mazowieckiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz równego traktowania. Ponadto omawiano tematy takie jak przygotowania administracji zespolonej do korzystania ze środków UE w latach 2014–2020 czy wykonanie budżetu wojewody mazowieckiego.

Kolegium wojewody to organ doradczy, w skład którego wchodzą: wicewojewoda, dyrektor generalny, dyrektorzy wydziałów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich. Kolegium dokonuje analizy, przedstawia opinie i wnioski dotyczące m.in. bezpieczeństwa i obronności państwa, koordynacji działania służb, inspekcji, straży i innych jednostek.
REKLAMA
Kalnedarz imprez
październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31  1  2  3