eOstroleka.pl
Region,

Bezpieczeństwo w regionie

REKLAMA
zdjecie 5810
zdjecie 5810
REKLAMA

Ocena stanu bezpieczeństwa w województwie w pierwszej połowie roku oraz przedstawienie informacji o realizacji w jednostkach administracji rządowej projektu „Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów” – to niektóre zagadnienia poruszane podczas kolegium. W spotkaniu udział wziął wojewoda Jacek Kozłowski oraz przedstawiciele służb i inspekcji.

Straż pożarna. Z danych wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w pierwszej połowie roku przeprowadzono blisko 27 tys. interwencji, z czego ok. 12 tys. dotyczyło pożarów. W regionie wystąpiło 12 777 miejscowych zagrożeń (czyli m.in. katastrof technicznych, chemicznych, naturalnych i ekologicznych). 2154 przypadki to alarmy fałszywe. Najczęściej interweniowano w marcu (7635), w tym miesiącu odnotowano też najwięcej pożarów – niemal 4,5 tys. Średni czas dojazdu do zdarzenia wyniósł 9 minut. Najwięcej zdarzeń przypadało na powiat szydłowiecki (14 na 1 tys. mieszkańców, przy średniej dla Mazowsza 5,79). Powiat przodował też pod względem liczby pożarów.

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Policji. Podczas kolegium zaprezentowano również statystyki pracy policji, według których w pierwszej połowie 2014 roku na terenie garnizonu odnotowano 21 152  przestępstw – o prawie 3 tys. mniej niż w tym samym okresie rok temu. Wskaźnik wykrywalności wyniósł 72,9 proc. W minionych sześciu miesiącach poprawiła się sytuacja na mazowieckich drogach. Odnotowano ok. 1 tys. wypadków i 9,3 tys. kolizji. O 9,9 proc. zmniejszyła się też liczba osób zabitych, a o 4,4 proc. rannych. W ramach służby patrolowej średni czas reakcji na zdarzenie w mieście wyniósł 6 minut 43 sekundy, a na wsi – 11 minut 15 sekund.

Komenda Stołeczna Policji. Ze statystyk dotyczących Warszawy wynika, że w minionym półroczu stołeczna policja wszczęła 42 362 postępowania. Spadła liczba tych o charakterze kryminalnym, dotyczących kradzieży, narkotyków czy uszkodzenia mienia. Wzrosła m.in. ilość włamań. Pogorszeniu uległa sytuacja na drogach w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku. Zwiększyła się liczba wypadków oraz rannych, zmniejszyła natomiast liczba ofiar. Średni czas reakcji na zgłoszenie w terenie miejskim wyniósł 10 minut 9 sekund, a w terenie wiejskim 8 minut 23 sekundy. W obu przypadkach udało się skrócić czas dojazdu o odpowiednio 1 minutę 35 sekund oraz 2 minuty 17 sekund.

Bezpieczeństwo w województwie. Przeprowadzono również ocenę stanu bezpieczeństwa w województwie w I półroczu 2014 roku. Omówiono najważniejsze zdarzenia, wśród których wymieniono m.in. Afrykański Pomór Świń (łącznie stwierdzono 7 przypadków, wszystkie w woj. podlaskim), falę wezbraniową na Wiśle (woda przekroczyła poziom alarmowy w 17 powiatach), uruchomienie Centrum Informacyjnego dla Obywateli Ukrainy, a także przerwany mecz Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. Podsumowano statystyki dotyczące utonięć (35 przypadków), wychłodzeń (13 zgonów) oraz zatrucia tlenkiem węgla (15 osób poniosło śmierć). Priorytety na 2014 rok to wdrożenie nowego systemu ewidencji i użycia sił i środków obrony cywilnej i ochrony ludności przeznaczonych do wykorzystania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli kompleksowej realizacji zadań obronnych w województwie mazowieckiem.

W drugiej części spotkania Helena Stanisławska, dyrektor Biura Kadr i Organizacji MUW przedstawiła informację o realizacji w jednostkach administracji rządowej projektu „Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów”.  W ramach zadania przekazano do jednostek administracji zespolonej sprzęt potrzebny do wprowadzenia i obsługi systemu, taki jak komputery, skanery oraz niezbędne czytniki. W czerwcu  2014 r. członkowie podzespołu ds. EZD w sześciu terminach przeszkolili członków zespołów wdrożeniowych oraz koordynatorów ze wszystkich służb. W szkoleniach uczestniczyły 52 osoby.

Następnie założenia Krajowego programu działania na rzecz równego traktowania zaprezentowały Halina Stachura-Olejniczak, dyrektor generalny MUW oraz Agnieszka Zawadzka, pełnomocnik wojewody mazowieckiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz równego traktowania. Ponadto omawiano tematy takie jak przygotowania administracji zespolonej do korzystania ze środków UE w latach 2014–2020 czy wykonanie budżetu wojewody mazowieckiego.

Kolegium wojewody to organ doradczy, w skład którego wchodzą: wicewojewoda, dyrektor generalny, dyrektorzy wydziałów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich. Kolegium dokonuje analizy, przedstawia opinie i wnioski dotyczące m.in. bezpieczeństwa i obronności państwa, koordynacji działania służb, inspekcji, straży i innych jednostek.

Kalendarz imprez
czerwiec 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
 10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
 17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26  27  28  29  30
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×