2016-04-11T15:57:42+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Bezpieczniej w powiecie przasnyskim

REKLAMA
REKLAMA

Poprawa bezpieczeństwa pieszych była główny celem ubiegłorocznych remontów i przebudów dróg wojewódzkich na terenie powiatu przasnyskiego. Prace możliwe były dzięki prawie 3,8 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego.

Marszałek w Przasnyszu

Wizyta marszałka rozpoczęła się w Przasnyszu w starostwie powiatowym. Gospodarz Mazowsza poznał najnowsze inwestycje drogowe na terenie powiatu przasnyskiego – ul. Piłsudskiego w Przasnyszu i most na drodze wojewódzkiej nr 544 w Obrębcu. Później wziął udział w otwarciu najnowszej inwestycji w Krzynowłodze Wielkiej – części drogi wojewódzkiej nr 616.

Remont ulicy w Przasnyszu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 ul. Piłsudskiego w Przasnyszu (od skrzyżowania z ul. Pielgrzymkową do skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska). Inwestycja była kontynuacją rozbudowy ulicy wykonanej w 2013 r. W sumie dzięki kompleksowym działaniom przebudowano 1,2 km drogi. Wykonano podbudowę i dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową. Jezdnię oddzielono krawężnikami i wybudowano chodniki z betonowej kostki brukowej. Powstał również ciąg pieszo-rowerowy. Zmiany objęły też część kanalizacyjną w postaci kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, przykanalików, wpustów deszczowych. Pozwoli to na lepsze odprowadzanie wody podczas opadów. Inwestycja obejmowała także stworzenie wjazdów, parkingów, zatok autobusowych, zieleni oraz oznakowania. Jej wartość to około 1,1 mln zł

Most w Obrębcu bezpieczny

Istniejący dotychczas most wymagał gruntownych zmian, ze względu na niską ocenę obiektu oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych. Dlatego most nie tylko został przebudowany od podstaw – wykonanie nowej płyty pomostu (bez zmiany gabarytów obiektu), wydzielenie ciągu dla pieszych. Wyremontowane zostały również podpory, a dla bezpieczeństwa – stworzone nowe barierki. Poprawie uległo także połączenie konstrukcji mostu z istniejącym przekrojem drogowym. Wartość inwestycji to ponad 608 tys. zł.

Bezpieczniej w Krzynowłodze Wielkiej

Remont drogi wojewódzkiej nr 616 w Krzynowłodze Wielkiej wraz z tzw. odcinkiem szlakowym. Tu również istotna była poprawa bezpieczeństwa pieszych – zwłaszcza, że droga przebiega przy zespole szkół. Powstały chodniki i zjazdy z kostki brukowej oraz zatoki autobusowe z kostki kamiennej. Wykonano również oznakowanie nawierzchni (w technice cienkowarstwowej). Poprawie bezpieczeństwa mają też służyć zamontowane poręcze ochronne. Zadbano także o odpowiednie odprowadzanie wody w postaci kanału kanalizacji deszczowej, przykanalików oraz separatora substancji ropopochodnych z piaskownikiem. Na różnych odcinkach drogi, poza miejscowością, wykonano bitumiczną nawierzchnię. Dodatkowym atutem są umocnienia skarp i rowów. Wartość inwestycji to około 2,1 mln zł.

Kalnedarz imprez
październik 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  1