zdjecie 3495
zdjecie 3495
2016-04-11T15:57:42+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Bezpieczniej w powiecie przasnyskim

REKLAMA
REKLAMA

Poprawa bezpieczeństwa pieszych była główny celem ubiegłorocznych remontów i przebudów dróg wojewódzkich na terenie powiatu przasnyskiego. Prace możliwe były dzięki prawie 3,8 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego.

Marszałek w Przasnyszu

Wizyta marszałka rozpoczęła się w Przasnyszu w starostwie powiatowym. Gospodarz Mazowsza poznał najnowsze inwestycje drogowe na terenie powiatu przasnyskiego – ul. Piłsudskiego w Przasnyszu i most na drodze wojewódzkiej nr 544 w Obrębcu. Później wziął udział w otwarciu najnowszej inwestycji w Krzynowłodze Wielkiej – części drogi wojewódzkiej nr 616.

Remont ulicy w Przasnyszu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 ul. Piłsudskiego w Przasnyszu (od skrzyżowania z ul. Pielgrzymkową do skrzyżowania z ul. Szosa Ciechanowska). Inwestycja była kontynuacją rozbudowy ulicy wykonanej w 2013 r. W sumie dzięki kompleksowym działaniom przebudowano 1,2 km drogi. Wykonano podbudowę i dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową. Jezdnię oddzielono krawężnikami i wybudowano chodniki z betonowej kostki brukowej. Powstał również ciąg pieszo-rowerowy. Zmiany objęły też część kanalizacyjną w postaci kolektora deszczowego, studni rewizyjnych, przykanalików, wpustów deszczowych. Pozwoli to na lepsze odprowadzanie wody podczas opadów. Inwestycja obejmowała także stworzenie wjazdów, parkingów, zatok autobusowych, zieleni oraz oznakowania. Jej wartość to około 1,1 mln zł

Most w Obrębcu bezpieczny

Istniejący dotychczas most wymagał gruntownych zmian, ze względu na niską ocenę obiektu oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych. Dlatego most nie tylko został przebudowany od podstaw – wykonanie nowej płyty pomostu (bez zmiany gabarytów obiektu), wydzielenie ciągu dla pieszych. Wyremontowane zostały również podpory, a dla bezpieczeństwa – stworzone nowe barierki. Poprawie uległo także połączenie konstrukcji mostu z istniejącym przekrojem drogowym. Wartość inwestycji to ponad 608 tys. zł.

Bezpieczniej w Krzynowłodze Wielkiej

Remont drogi wojewódzkiej nr 616 w Krzynowłodze Wielkiej wraz z tzw. odcinkiem szlakowym. Tu również istotna była poprawa bezpieczeństwa pieszych – zwłaszcza, że droga przebiega przy zespole szkół. Powstały chodniki i zjazdy z kostki brukowej oraz zatoki autobusowe z kostki kamiennej. Wykonano również oznakowanie nawierzchni (w technice cienkowarstwowej). Poprawie bezpieczeństwa mają też służyć zamontowane poręcze ochronne. Zadbano także o odpowiednie odprowadzanie wody w postaci kanału kanalizacji deszczowej, przykanalików oraz separatora substancji ropopochodnych z piaskownikiem. Na różnych odcinkach drogi, poza miejscowością, wykonano bitumiczną nawierzchnię. Dodatkowym atutem są umocnienia skarp i rowów. Wartość inwestycji to około 2,1 mln zł.

REKLAMA
Kalnedarz imprez
marzec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27 dk28
dk29  30  31  1  2  3  4
×