2018-07-02T09:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Bezpłatna nauka zawodu i płatne staże w CKZiU

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA

W Ostrołęce i okolicy działa wiele szkół policealnych. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, czy szkoła, w której chcemy się kształcić, jest szkołą publiczną, czy jest ona ośrodkiem egzaminacyjnym. Równie ważne jest wyposażenie pracowni szkolnych oraz doświadczenie kadry pedagogicznej.

Medyczno – Społeczna Szkoła Policealna i Medyczno – Społeczna Szkoła Policealna dla Dorosłych, wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, przekazują przyszłym uczniom najlepszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019 w zakresie niżej wymienionych zawodów:

 • terapeuta zajęciowy (2 lata)
 • opiekun medyczny (1 rok)
 • technik masażysta (2 lata)
 • technik usług kosmetycznych (2 lata)
 • technik sterylizacji medycznej (1 rok)
 • opiekun w DSP (2 lata)
 • technik BHP (1,5 roku)
 • opiekun osoby starszej (2 lata)
 • opiekunka środowiskowa (1 rok)
 • opiekunka dziecięca (2 lata)
 • asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok).

W CKZiU istnieje też możliwość kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Bezpłatna szkoła znajdująca się w Ostrołęce przy ulicy Parkowej 6 kształci od roku 2015. Jest to szkoła policealna zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży. Oferta szkoły obejmuje kształcenie w formie stacjonarnej, wieczorowej oraz zaocznej.

Szkoła, co ważne i nietypowe, zapewnia także dodatkowe kursy, szkolenia i płatne staże dzięki udziałowi w projekcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, mającym na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego, którego głównym realizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Nauka w szkole policealnej kończy się zewnętrznym  egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Warszawie, co daje możliwość uzyskania dyplomu nadającego kwalifikacje w zawodzie. Do dyplomu dołączony jest suplement w języku polskim oraz angielskim. Ponad 90 % dotychczasowych absolwentów CKZiU zdało taki egzamin.

Dzięki temu, że szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, wszystkie egzaminy odbywają się
w miejscu, w którym uczeń się kształci. Doskonale wyposażone, nowoczesne pracownie umożliwiają praktyczną naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy. Ponadto szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodową.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, którzy są jednocześnie egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminującej. Warto podkreślić fakt, iż zdawalność egzaminów zawodowych w CKZiU
w Ostrołęce jest jedną z najwyższych w okolicy.

Jak wybrać kierunek żeby mieć zagwarantowaną pracę?

Szkoły policealne na bieżąco analizują i monitorują sytuację na rynku pracy, dlatego kierunki, jakie oferują, są dostosowane do zapotrzebowania.

Wybór kierunku zależy od zainteresowań danego kandydata. Dla osób, które łatwo nawiązują kontakt, mają pogodne usposobienie, myślą twórczo idealnymi kierunkami będą: opiekunka dziecięca lub terapeuta zajęciowy. Przez postępujący proces starzenia się wzrosło zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Warto więc wybrać takie zawody jak: opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej i technik masażysta. Atrakcyjnym zawodem dla pań jest bez wątpienia cieszący się nieustającym zainteresowaniem i poszukiwany na rynku zawód kosmetyczki.

Aby zostać uczniem CKZiU wystarczy legitymować się świadectwem ukończenia liceum lub technikum (matura nie jest wymagana). Od osób pragnących uczyć się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2018/2019.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.ckziu.ostroleka.pl oraz
w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, ul. Parkowa 6, tel.: 29 764 66 37.

Zaplanuj dobrze swoją przyszłość – zdobądź atrakcyjny zawód!

REKLAMA
Kalnedarz imprez
maj 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  1  2
dk3  4  5 dk6  7  8  9
 10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×