zdjecie 473
2020-09-12T11:01:24+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Budżet Obywatelski Mazowsza: Te projekty z Ostrołęki mają szanse na dofinansowanie [CZĘŚĆ II]

REKLAMA
REKLAMA
1
0
1

Przedstawiamy koleją 5 spośród 10 projektów z Ostrołęki i regionu, które mają szansę na dofinansowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W puli jest 25 milionów złotych, o które powalczy 109 podmiotów. O tym, który z projektów zostanie zrealizowany zdecydują mieszkańcy.

Mazowsze jako jedne z pierwszych województw, zdecydowało się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Nabór projektów do pierwszej edycji już się zakończył. Zgłoszonych zostało 231 projektów, o łącznej wartości ponad 92 mln zł. Wszystkie zostały poddane ocenie, co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej. Decyzją zarządu pozytywny wynik otrzymało 109 z nich i to właśnie one są rekomendowane do dopuszczenia pod głosowanie mieszkańców.

Wśród pozytywnie ocenionych projektów znalazło się 26 o charakterze ogólnowojewódzkim i 83 podregionalne, w tym 10 z subregionu ostrołęckiego. Są to:

1. Zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji otoczenia "Fortów Bema" w Ostrołęce
2. Zakup ambulansów ratunkowych dla Meditrans Ostrołęka
3. Kurs maturalny dla wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce
4. Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
5. Remont i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce
6. Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku
7. Rozbudowanie tradycji regionalnych, wzbogacenie o aspekty historyczne z elementami tańca
8. Podróż Przez Gwiazdy
9 Rozwój turystyki województwa mazowieckiego poprzez zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego - budowa parkingu oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Fortach Bema (Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką)
10. Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego,
na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania aktywnego oraz wykonanie ciągów pieszych.

Poniżej prezentujemy szczegóły dotyczące pozostałych pięciu projektów z subregionu ostrołęckiego.

6. Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku

Projekt zakłada budowę tężni solankowej wraz z miejscem do wypoczynku przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce.

Tężnia solankowa to konstrukcja z drewna i gałęzi tarniny, na które spływa solanka, a rozbijając się o poszczególne gałązki wytwarza mikroklimat pomocny m.in. w profilaktyce schorzeń górnych dróg oddechowych, zapaleniu zatok, nadciśnieniu, alergii i ogólnej poprawie samopoczucia.
Celem projektu jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i stworzenie miejsca do wypoczynku dla pacjentów szpitala, mieszkańców Ostrołęki i okolic poprzez budowę tężni solankowej. Tężnia solankowa na terenie MSS będzie oazą zdrowia, wypoczynku i relaksu, a właściwości lecznicze wpłyną na lepsze samopoczucie, kondycję
i poprawę zdrowia u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami górnych dróg oddechowych i osób z alergiami.

7. Rozbudowanie tradycji regionalnych, wzbogacenie o aspekty historyczne z elementami tańca

Projekt miałby polegać na stworzeniu programu artystycznego o charakterze historycznym z czasów szlacheckich, pokazujący kulturę, stroje i tańce oraz przekazywanie wiedzy. W skład programu wchodziło by zorganizowanie warsztatów tanecznych o charakterze historycznym dla mieszkańców Mazowsza Uczestnicy warsztatów nauczą się tańczyć: Poloneza, Mazura, Kujawiaka, Krakowiaka i Oberka, jeździć konno, zapoznają się z kulturą, historią i tradycjami szlachty mazowieckiej. Celem projektu jest zorganizowanie warsztatów tanecznych, nauki jazdy konnej dla różnych grup wiekowych ( pokonywanie barier kulturalno-społecznych ),tworzenie warunków rozwoju osobistego, Zapobieganie wykluczeniom w dostępie do kultury, promowanie regionu i postaw patriotycznych i umiłowania małej Ojczyzny poprzez zorganizowanie żywych lekcji historii. Prezentacja tańców oraz nabytych umiejętności odbywała by się wspólnie z istniejącym już w Przasnyszu Zespołem Tańców Historycznych na różnego rodzaju imprezach kulturalnych np. Jarmark Staropolski,

Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej. Przy realizacji powyższych celów konieczne będzie przeznaczenie otrzymanych środków na zorganizowanie warsztatów, promocje projektu i regionu Mazowsza, zorganizowanie wyjazdów promujących Mazowsze np. Zajazd Szlachecki w Gołotczyźnie, Dom Polonii w Wilnie.
Przy rekrutacji do warsztatów. nie będzie barier wiekowych, światopoglądowych etc a skierowana będzie do mieszkańców Mazowsza

8. Podróż Przez Gwiazdy

Projekt skierowany jest głównie dla młodzieży, uczącej się bądź zamieszkującej miasto Ostrołęka i okolice. Polega na organizacji cyklicznych spotkań ze znanymi osobami w różnych dziedzinach (sport, gastronomia, podróże, film, działalność w serwisie YouTube). Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności miasta Ostrołęki i Mazowsza w zakresie imprez kulturalnych zrzeszających młodych mieszkańców. W przypadku zachowania reżimu sanitarnego oraz powrotu restrykcji rządowych w walce z pandemią wirusa Sars-Cov 2 podmiot zgłaszający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wywiadów ze znanymi osobami w studio znajdującym się w Ostrołęce oraz emisji rozmów w ramach serwisu YouTube na kanale Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki. Wywiady zostaną przeprowadzone przez przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki.

9. Rozwój turystyki województwa mazowieckiego poprzez zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego - budowa parkingu oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Fortach Bema (Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką)

Projekt ten wpisuje się w ramowy cel strategiczny województwa mazowieckiego wyrażony w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, tj. wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia.
Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką zlokalizowane jest w miejscu bardzo atrakcyjnym przyrodniczo, jak również niezwykle cennym pod względem historycznym. Usytuowane jest na polu największej bitwy powstania listopadowego, na terenie byłej prochowni wojsk carskich. Miejsce to jest znaczące w skali ponadlokalnej - wiąże się ściśle z historią nie tylko Ostrołęki i Mazowsza, ale całej Polski. Mauzoleum otoczone jest fosami wkomponowanymi w naturalną zieleń, w tym wieloletnie drzewa liściaste, co czyni je miejscem niezwykle urokliwym i unikalnym w skali kraju. Teren objęty jest ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków.
Mimo lokalizacji przy bardzo uczęszczanych trasach, tj. u zbiegu dróg krajowych nr 53 i 61, w sąsiedztwie znanej regionalnej restauracji i stacji paliw, jak również pomimo rewitalizacji pomnika i uporządkowaniu otaczającej go zieleni w 2011 roku, miejsce nie przyciąga dużej liczby zwiedzających. Jednym z powodów jest niedostateczna liczba miejsc parkingowych uniemożliwiająca przejezdnym zatrzymanie się celem zwiedzania. Ponadto, niewystarczająca atrakcyjność miejsca dla rodzin z dziećmi z uwagi na brak atrakcyjnej infrastruktury towarzyszącej, np. nowoczesnego placu zabaw (obecnie istniejący plac zabaw jest w stanie wysoce niezadowalającym zarówno pod względem rodzaju i liczby zabawek jak i ogólnego ich stanu), powoduje, że teren mauzoleum traci tę cenną grupę odwiedzających. Odpowiedzią na ten problem będzie z kolei usytuowanie nowego, atrakcyjnego i nowoczesnego placu zabaw, nawiązującego wizualnie i tematycznie do terenu mauzoleum (np. drewniane wieżyczki, tory przeszkód, ścieżka edukacyjna). Plac zabaw zachęci najmłodszych mieszkańców województwa mazowieckiego do zapoznawania się z dziedzictwem kulturowym i historycznym Mazowsza. Uzupełnienie infrastruktury w otoczeniu Mauzoleum z całą pewnością przyczyni się do poprawy wizerunku tego miejsca a tym samym pozwoli wykorzystać tkwiący w nim potencjał przyrodniczo- kulturowy. Oczekuje się, że w wyniku przeprowadzonych działań inwestycyjnych wzrośnie znaczenie turystyki w gospodarce regionalnej. Po realizacji inwestycji omawiany obszar ma szansę przyciągnąć nie tylko turystów z regionu i spoza niego, ale również lokalnych spacerowiczów, w tym zwłaszcza rodziny z dziećmi. To z kolei pozwoli na dalszy rozwój gospodarczy tego miejsca i całej Ostrołęki oraz regionu. Ponadto, wykorzystanie przestrzeni mauzoleum, wzbogaconej w nową infrastrukturę, do celów upowszechniania kultury i twórczości, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, wystaw itp., pozwoli na wykreowanie Ostrołęki jako regionalnego centrum aktywności kulturalnej.

10. Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania aktywnego oraz wykonanie ciągów pieszych.

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania aktywnego oraz wykonanie ciągów pieszych" związany jest z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez:
- ustawienie znaków aktywnych na pięciu przejściach dla pieszych (4 w Nowej Wsi i 1 w Zabielu Wielkim) -10 kpi znaków aktywnych
• doświetlenie miejsc niebezpiecznych (skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe, przejazd kolejowy) - 20 szt. zestawów oświetleniowych hybrydowych (15 szt. w Nowej Wsi i 5 szt. w Zabielu Wielkim),
• wykonanie chodników w ciągu drogi DW544 (odcinek ok. 0,95km) i DW626 odcinek ok. 0,9 km).

WAŻNE TERMINY

do 7 października 2020 r. – rozpatrzenie ewentualnych odwołań
26 października – 16 listopada 2020 r. – głosowanie na projekty
do 30 listopada 2020 r. – wyniki głosowania.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31  1 dk2 dk3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21 dk22  23 dk24 dk25
 26  27  28  29  30  1  2
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×