zdjecie 8073
zdjecie 8073
2021-11-04T10:45:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka, NASZ NEWS

Byli prezesi OPWiK z zarzutami za działanie na szkodę spółki. W grę wchodzi prawie milion złotych

REKLAMA
fot. eOstroleka.plfot. eOstroleka.pl
REKLAMA
7
12
62

Dariusz O. były prezes Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Andrzej G. były wiceprezes spółki usłyszeli zarzuty w sprawie o przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. Śledczy zarzucają byłym szefom miejskiej spółki, że przy realizacji jednej z inwestycji narazili podmiot na stratę w wysokości prawie miliona złotych.

Dariusz O. pełnił funkcję szefa OPWiK od 2007 roku do roku 2019, kiedy to decyzją Rady Nadzorczej został odwołany ze stanowiska. Andrzej G. zasiadał w zarządzie spółki, jako wiceprezes, a potem – po odwołaniu Dariusza O. przez kilka miesięcy pełnił obowiązki prezesa.

Obaj byli szefowie spółki miejskiej usłyszeli w ostrołęckiej prokuraturze zarzuty z artykułu  art. 296 § 1 kodeksu karnego dotyczącego przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Art.  296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

Paragraf, z którego Dariusz O. i Andrzej G. usłyszeli zarzuty mówi o tym, że:

Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Co śledczy zarzucają Dariuszowi O.?

O szczegóły sprawy dotyczącej byłego prezesa i wiceprezesa OPWiK zapytaliśmy w ostrołęckiej prokuraturze, która nadzoruje toczące się śledztwo. Okazuje się, że sprawa dotyczy inwestycji budowy sieci kanalizacji w miejscowości Goworki w gminie Rzekuń, przy której spółka poniosła straty oszacowane na ponad 799 tysięcy złotych.

Dariuszowi O. przedstawiono zarzut tego, że od 28 czerwca 2017 roku do 17 kwietnia 2018 roku w Ostrołęce pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi wyżej wymienionego przedsiębiorstwa, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku lub nadużył udzielonych mu uprawnień na etapie składania oferty oraz realizacji kontraktu zawartego z Gminą Rzekuń pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goworki gmina Rzekuń” w ten sposób, że w dniu 8 sierpnia 2017 roku w wyniku rozstrzygniętego przetargu nr FPZ 271.14.2017 zawarł umowę nr 12/2017 o zamówienie publiczne na wykonanie wyżej wymienionego zadania bez prawidłowego przygotowania oferty: bez dokonania oględzin terenu inwestycji oraz wiedzy o poziomie wód gruntowych i przekroju geologicznym ziemi w pasie jej realizacji, bez kompletnej dokumentacji geologicznej, przy przyjęciu wyłącznie obmiaru robót i struktury gruntów wskazanych przez zamawiającego, redukując jej cenę poprzez przyjęcie zaniżonej wartości roboczogodziny, ceny pracy użytego sprzętu budowlanego wg katalogów Sekocenbudu, rezygnując z należytego dla wykonawcy zysku, nie uwzględniając ryzyka prac dodatkowych związanych z koniecznością wymiany gruntu w zakresie przekraczającym obmiar prac, a mogących wynikać z powodu braku dokumentacji geologicznej w postępowaniu przetargowym, pomijając dodatkowe koszty wynikające z konieczności prowadzenia prac w okresie zimowym oraz wstępną kalkulację kosztów wykonania zadania, akceptując zapisy kontraktu ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji budowlanej - zobowiązujące do wykonania nieprzewidzianych robót, a na etapie realizacji kontraktu: - nie dopełniając obowiązku prawidłowego dokumentowania czynności, nie sporządzanie protokołów konieczności dodatkowo występujących robót oraz nie podejmując próby uzasadnionej zmiany terminu zakończenia robót, mimo możliwości zmiany treści umowy wobec występujących warunków geologicznych, terenowych i atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w wyniku czego OPWiK, realizując wskazany wyżej kontrakt poniósł znaczną szkodę majątkową w wysokości 799.954,88 zł, to jest czyn z art. 296 § 1 kodeksu karnego.

- wyjaśnia Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Co śledczy zarzucają Andrzejowi G.?

Andrzejowi G. prokuratura zarzuca, że jako wiceprezes zarządu spółki akceptował zawartą przez prezesa umowę na realizację wspomnianej wcześniej inwestycji, w wyniku której OPWiK poniósł stratę majątkową.

Andrzejowi G. przedstawiono zarzut tego, że w okresie od 28 czerwca 2017 roku do 17 kwietnia 2018 roku w Ostrołęce pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi wyżej wymienionego przedsiębiorstwa, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku nadużył udzielonych mu uprawnieniach na etapie składania ofert oraz realizacji kontraktu zawartego z gminy Rzekuń pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goworki gmina Rzekuń” w ten sposób, że w dniu 8 sierpnia 2017 roku w wyniku rozstrzygniętego przetargu numer FPZ 271.14.2017 akceptował warunki umowy nr 12/2017 o zamówienie publiczne na wykonanie wyżej wymienionego zadania, bez prawidłowego przygotowania oferty: bez dokonania oględzin terenu inwestycji oraz wiedzy o poziomie wód gruntowych i przekroju geologiczne ziemi w pasie jej realizacji, bez kompletnej dokumentacji geologicznej przy przyjęciu wyłącznie obmiaru robót i struktury gruntów wskazanych przez zamawiającego, redukując jej cenę poprzez przyjęcie zaniżonej wartości roboczogodziny, ceny pracy użytego sprzętu budowlanego wg katalogów Secocenbudu, rezygnując z należytego dla wykonawcy zysku, nie uwzględniając ryzyka prac dodatkowe związanych z koniecznością wymiany gruntu w zakresie przekraczającym obmiar prac, a mogących wynikać z powodu braku dokumentacji geologicznej w postępowaniu przetargowym, pomijając dodatkowe koszty wynikające z konieczności prowadzenia prac w okresie zimowym oraz wstępną kalkulację kosztów wykonania zadania, akceptując zapisy kontraktu ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji budowlanej – zobowiązujące do wykonania nieprzewidzianych robót, a na etapie realizacji kontraktu: nie dopełniając obowiązku prawidłowego dokumentowania czynności, nie sporządzanie protokołów konieczności dla dodatkowe występujących robót oraz nie podejmując próby uzasadnionej zmiany terminu zakończenia prac, mimo możliwości zmiany treści umowy wobec występujących warunków geologicznych, terenowych i atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w wyniku czego OPWiK, realizując wskazane wyżej kontrakt poniósł znaczną szkodę majątkową w wysokości 799.954,88 zł to jest czyn z art. 296 § 1 kodeksu karnego.

- informuje rzecznik prasowy ostrołęckiej prokuratury.

Do tematu będziemy wracali.


Aktualizacja: W komunikacie prokuratury, który pierwotnie otrzymaliśmy, błędnie podana była kwalifikacja prawna czynu - art. 296 § 3 Kodeksu karnego. Prokuratura poinformowała nas o błędzie w komunikacie, zaznaczając, że chodzi o art. 296 § 1 Kodeksu karnego. Korygujemy więc w powyższym tekście.

REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
listopad 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
×