zdjecie 5160
zdjecie 5160
2021-08-16T09:53:30+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Co z dodatkami covidowymi dla salowych z Ostrołęki? Wiceminister odpowiada posłom

REKLAMA
REKLAMA
1
0
13

Wiceminister zdrowia odpowiedział politykom Lewicy na interpelację w kwestii dodatków covidowych dla salowych pracujących w ostrołęckim szpitalu. Odpowiedź na pytanie o podejmowanie kroków w tej sprawie była dość ogólna i nie odnosiła się do tej konkretnej sytuacji.

Posłowie Lewicy w obronie salowych z Ostrołęki

- Salowe pracujące w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zwróciły się do mnie z prośbą o interwencję, ponieważ pracodawca nie wypłacił im dodatku covidowego - poinformowała w inteprelacji do ministra zdrowia poseł Paulina Matysiak z Lewicy. Dokument podpisali też posłowie Magdalena Biejat i Adrian Zandberg. 

Dalej parlamentarzystka opisywała sytuację:

Pracodawcą tych osób jest firma zewnętrzna Grupa Ever sp. z o.o., a zatrudnia ona około 200 pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości na oddziałach w szpitalu. Personel ten od września 2020 roku do maja 2021 roku włącznie pracował przy wszystkich pacjentach, zarówno chorych na COVID-19, z podejrzeniem zarażenia jak i "niecovidowych". Często zdarzało się, że pacjenci znajdujący się na niezakaźnej (tak zwanej "czystej") stronie szpitala okazywali się zakażeni koronawirusem i musieli zostać przeniesieni na stronę zakaźną. Personel wykonujący czynności pielęgnacyjne przy tych pacjentach przed wystąpieniem u nich objawów koronawirusa i wykryciem zakażenia był ubrany tylko w przyłbice, maseczki i fartuch barierowy, zamiast w kombinezon ochronny, który obowiązuje przy pacjentach z COVID-19. Praca salowych na każdym z oddziałów wiązała się z ciągłym strachem przed zarażeniem COVID-19.

- W mojej ocenie należy dołożyć wszelkich starań, aby nie pomijano personelu zajmującego się utrzymywaniem czystości w szpitalach przy wypłatach dodatków covidowych - dodałą posłanka Matysiak.

Parlamentarzystka poprosiła ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o odpowiedź na dwa pytania:

  • Jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo w związku z brakiem wypłat dodatku covidowego personelowi zajmującemu się utrzymaniem czystości w ostrołęckim szpitalu?
  • Czy ministerstwo zamierza interweniować w firmie Grupa Ever sp. z o.o. w sprawie odmowy przyznania dodatków covidowych salowym pracującym w ostrołęckim szpitalu?

Dodatki - tak, ale nie dla wszystkich

W odpowiedzi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski poinformował, że 28 maja 2021 r. minister zdrowia dokonał zmiany polecenia dla prezesa NFZ regulującego dodatkowe świadczenie pieniężne za pracę przy COVID-19.


Zgodnie z decyzją Ministra od 1 czerwca br. dodatkowe jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 5 000 zł. przysługuje:

1) osobom niewykonującym zawodów medycznych, które w wymiarze co najmniej 21 dni:

  • w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
  • w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) lub izbach przyjęć
  • w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały czynności zawodowe w laboratoriach, w których w okresie wykonywania tych czynności zawodowych wykonywano testy diagnostyczne RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 i które to laboratoria należały do szpitali I, II i III poziomu zabezpieczenia podmiotach leczniczych, z którymi NFZ zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARSCoV-2.

2) osobom wykonującym zawody medyczne oraz osobom niewykonującym zawodów medycznych, które w wymiarze co najmniej 21 dni w okresie od 4 września 2020 r. do 31 maja 2021 r. uczestniczyły w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego w związku przeciwdziałaniem COVID w udzielaniu tych świadczeń i miały bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.


- Dodatkowy warunek stanowi, że osoby spełniające wymienione wyżej kryteria na dzień dokonywania zgłoszenia osób uprawnionych do jednorazowego świadczenia dodatkowego są zatrudnione w podmiocie leczniczym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z tym podmiotem, w którym w ramach zatrudnienia wykonywały czynności zawodowe w warunkach wyżej podanych albo które na dzień dokonywania zgłoszenia osób uprawnionych do jednorazowego świadczenia dodatkowego wykonywały w podmiocie czynności zawodowe w warunkach określonych wyżej podanych w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą z podmiotem świadczącym usługi na rzecz podmiotu (w ramach tzw. podwykonawstwa) - wskazał wiceminister Gadomski, dodając:

Przy ustalaniu liczby dni uprawniających do otrzymania jednorazowego świadczenia dodatkowego za jeden dzień przyjmuje się dobowy wymiar czasu pracy wynikający dla danego pracownika z art. 93 ustawy o działalności leczniczej albo w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie innej niż stosunek pracy ekwiwalent takiego wymiaru czasu pracy. Jednorazowe świadczenie dodatkowe nie przysługuje osobom skierowanym do pracy w podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz osobom, które otrzymały świadczenie dodatkowe wypłacane na mocy polecenia Ministra Zdrowia dla prezesa NFZ.

Ponadto wiceminister Sławomir Gadomski poinformował, że polecenie ministra zdrowia dla prezesa NFZ od początku swego istnienia przewiduje mechanizm w którym podmiotem poświadczającym, że dane osoby spełniają warunki uprawniające do uzyskania świadczenia jest podmiot leczniczy zatrudniający daną osobę.

- W przypadku osób zatrudnionych za pośrednictwem podwykonawców podmiotem dokonującym zgłoszenia osób uprawnionych do oddziału wojewódzkiego NFZ jest również podmiot leczniczy będący szpitalem I, II lub III poziomu zabezpieczenia, przy czym podmiot ten musi pozyskać od swojego podwykonawcy - podkreślił Gadomski.

Wiceminister przyznał, że informację o spełnianiu przez określone osoby - zatrudnione na dzień dokonania zgłoszenia u podwykonawcy - warunków uprawniających do świadczenia dodatkowego. Informacja w sprawie przekazywana jest następnie do OW NFZ, który po zweryfikowaniu sprawozdanych danych przekazuje środki na świadczenia podmiotowi leczniczemu.

- Powyższa konstrukcja wynika z faktu powiązania prawa do ubiegania się o świadczenie dodatkowe z faktycznym wykonywaniem przez konkretne oznaczone z imienia i nazwiska osoby pracy w warunkach szczególnego narażenia na zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Jedynym podmiotem mogącym dokonać weryfikacji zgodności stanu faktycznego z wymogami określonymi w poleceniu jest podmiot leczniczy zatrudniający dane osoby lub podmiot leczniczy i podwykonawca podmiotu leczniczego w przypadku, gdy pracę w warunkach określonych w poleceniu realizują osoby zatrudniane za pośrednictwem podwykonawcy - wyjaśnił Gadomski.

REKLAMA
zdjecie 5160
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×