zdjecie 2866
zdjecie 2866
2021-10-28T11:02:03+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

"Czy będą straty kadrowe?" - radni pytali o obsługę szkół i innych miejskich jednostek

REKLAMA
REKLAMA
0
0
0

"Czy będą jakieś straty kadrowe i ludzkie?" - pytała radna Grażyna Sosnowska w odniesieniu do projektu uchwały ws. Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki. Prezydent zapewnił, że projekt nie ograniczy etatów w szkołach, co przekonało radnych, którzy zagłosowali "za".

Podczas czwartkowej sesji rady miasta radni głosowali nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki oraz nadania statutu.

- Rozumiem działania pana prezydenta w związku z tym, że trzeba szukać oszczędności i racjonalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych - przyznała radna Grażyna Sosnowska z klubu PiS. Uwagę radnej zwrócił jednak zapis o wspólnej obsłudze organizacyjnej, finansowej, administracyjnej oraz technicznej. Zapytała:

Czy będą jakieś straty kadrowe i ludzkie, bo wiemy, że zespół nie musi się składać z takiej ilości kadrowych i księgowych jak w poszczególnych szkołach?

Podobne wątpliwości miał radny Adam Kurpiewski. Prezydent odpowiedział, że projekt nie będzie ograniczał żadnych etatów i nie jest to projekt podobny do proponowanego kiedyś Centrum Usług Wspólnych. Prezydent zapewnił również, że kolejne decyzje będą konsultowane z radą miasta.

- Przez ostatnie miesiące dyrektorzy szkół zwracają się o przeprowadzenie dużych remontów. Natomiast w przypadku dużych remontów, np. remontu dachu hali III LO czy instalacji oddymiania w ZSZ 1 czy ZSZ 4, okazuje się, że w naszych jednostkach, które były budowane dziesiątki lat temu, z racji wieku pojawia się coraz więcej problemów inwestycyjnych - wskazał prezydent. Urzędnik, który wszedłby w skład "zespołu technicznego" miałby kontaktować się z dyrektorami i pomagać w przygotowaniu planu inwestycyjnego dla miejskich jednostek.

Uzasadnienie projektu

Zgodnia z ustawą o samorządzie gminnym, każda gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną oraz techniczną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych. Obsługa taka może być prowadzona zarówno przez urząd gminy jak też jej odrębną jednostkę organizacyjną.

Na najbliższej sesji rady miasta taka propozycja poddana zostanie pod głosowanie ostrołęckich radnych. Jakie jest uzasadnienie?

Zapewnienie na gruncie ww. przepisów wspólnej obsługi jest od jakiegoś czasu szeroko stosowaną praktyką przez wiele jednostek samorządu terytorialnego jako element polityki zmierzającej do bardziej racjonalnego i celowego gospodarowania środkami publicznymi. W przypadku miasta Ostrołęki przy takiej ilości jednostek organizacyjnych zapewnienie wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jest uzasadnione zarówno względami ekonomicznymi jak również organizacyjnymi. Dotychczas każda z ww. jednostek zapewnia taką obsługę we własnym zakresie, co przy obecnie bardzo wysokich wydatkach bieżących miasta nie jest rozwiązaniem racjonalnym. Pierwszym elementem reorganizacji obecnie funkcjonującego systemu jest zapewnienie przez Urząd Miasta Ostrołęki wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostek obsługiwanych, prowadzenia spraw płacowych pracowników jednostek obsługiwanych, sporządzania sprawozdawczości finansowej, budżetowej w zakresie operacji finansowych i statystycznej jednostek obsługiwanych, prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami w stosunku do miejskich jednostek organizacyjnych, zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zakres obsługi poszerza się o nadzór oraz prowadzenie czynności konserwacyjnych i remontowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Jak dodano, w przyszłości jest możliwe rozszerzenie planowanej reorganizacji.

- W perspektywie czasu nie wyklucza się objęcia ww. systemem rozliczeń innych jednostek organizacyjnych miasta a także rozszerzenia katalogu spraw, w których zakresie wspólna obsługa będzie prowadzona - przeczytaliśmy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Których jednostek dotyczy projekt?

W przypadku tych jednostek wspólną obsługę administracyjną i finansową prowadzić może Urząd Miasta Ostrołęki:

1) Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce, ul. Poznańska 34/36,

2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 24/26,

3) Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce, ul. Poznańska 34/36,

4) Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2” w Ostrołęce, ul. gen. Ludwika Bogusławskiego 17,

5) Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce, ul. Poznańska 34/36,

6) Żłobek Miejski w Ostrołęce, ul. dr. Józefa Psarskiego 17.

W przypadku obsługi technicznej, uchwałą objęte zostać mająszkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, zespoły szkół, przedszkola, placówki oświatowe czy "pozostałe placówki" (Korczakówki i żłobek).


Ostatecznie radni zdecydowali o przyjęciu ww. projektu, choć jednogłośności w tej kwestii nie było.

REKLAMA
Więcej o: Ostrołęka, oświata
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
grudzień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13  14  15  16 dk17 dk18  19
dk20  21  22  23  24  25  26
dk27  28  29  30 dk31  1  2
×