2016-05-06T17:09:41+02:00 eOstroleka.pl 2 1 6 100%
Region,

Czym oddychamy: jakość powietrza na Mazowszu 2015

REKLAMA
REKLAMA
6
0
0
Przekroczenie w 2015 roku norm dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu to główny wniosek płynący z "Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim" przygotowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Dodatkowo w aglomeracji warszawskiej stwierdzono przekroczenie norm dla dwutlenku azotu.

Ocena została wykonana dla stref: aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka. Oparto ją o wyniki pomiarów i modelowania matematycznego. We wszystkich czterech strefach doszło do przekroczenia norm dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Przy czym odnotowanie przekroczenia nie oznacza, że doszło do niego na całej powierzchni danej strefy. Przeczytaj raport: "Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2015".

Strefy posiadają Programy Ochrony Powietrza (POP), które opracował Zarząd Województwa Mazowieckiego i uchwalił Sejmik Województwa Mazowieckiego. Programy te zawierają zadania dla poszczególnych samorządów oraz innych podmiotów, aby przeciwdziałać przekroczeniom norm jakości powietrza. W związku z tym, że do przekroczeń dochodzi od wielu lat, w tym roku planowane jest zaktualizowanie POP.

Ogłoszenie Alertu poziom II za 2015 rok

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie w związku z przekroczeniem dopuszczalnych i docelowych poziomów niektórych substancji szkodliwych w powietrzu w 2015 roku. Ogłoszony Alert poziom II nie oznacza, że w danym momencie lub najbliższym czasie należy się spodziewać wysokiego stężenia zanieczyszczeń. Jest to sygnał dla samorządów i innych podmiotów, że konieczne jest wdrażanie działań określonych w POP i eliminacja przyczyn przekroczeń norm jakości powietrza.

Główne przyczyny przekroczenia norm to m.in. ogrzewanie domów i mieszkań (węgiel, drewno) oraz spalanie w domowych piecach odpadów, a także komunikacja samochodowa. Alert ma uświadomić, że w ciągu całego roku mogą wystąpić dni, w których należy ograniczyć wychodzenie na zewnątrz. Dotyczy to szczególnie dzieci, osób starszych, z chorobami układu oddechowego czy uprawiających sport na zewnątrz.

Jak samorządy mogą dbać o czystość powietrza

Samorządy dysponują narzędziami służącymi do przeciwdziałania zbyt wysokim stężeniom substancji szkodliwych. Są to na przykład: rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego czy czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosenno – letnim. Mieszkańcy mogą wesprzeć te działania, wybierając komunikację miejską, lepsze jakościowo paliwo do ogrzewania domów czy ograniczając użycie spalinowego sprzętu ogrodowego.

Obowiązują następujące poziomy alertów:

    Alert poziom I – ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu,
    Alert poziom II – przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu,
    Alert poziom III – ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego substancji w powietrzu,
    Alert poziom IV – przekroczenie poziomu alarmowego substancji w powietrzu (po przekroczeniu poziomu alarmowego, w wyniku krótkotrwałego narażenia mogą wystąpić od razu negatywne skutki zdrowotne).

Bieżące informacje dotyczące jakości powietrza są publikowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, który zajmuje się pomiarem poziomów zanieczyszczeń występujących w powietrzu. Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych można śledzić na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30