zdjecie 145
zdjecie 145
2021-04-28T18:00:00+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Dotacje dla ratownictwa wodnego w 2021 r.

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA
1
0
0

Wojewoda Mazowiecki przeznaczył środki w wysokości 404 000,00 zł. na realizację działań z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 r.

O dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa mazowieckiego, które posiadają zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dotacja do 80 proc. całkowitego kosztu wykonania zadania może zostać udzielona na:

1)  utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego,

2)  utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego na obszarach wodnych województwa mazowieckiego.

 

Udzielenie dotacji będzie możliwe w ramach dwóch modułów:

W Module I przewidziano dofinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem gotowości do prowadzeniem działań ratowniczych oraz utrzymaniem gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego (m.in. koszty organizacji dyżurów ratowniczych, zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych o wartości jednostkowej poniżej 10 000,00 zł, naprawy i remonty sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia działań ratowniczych, zakupu paliwa do środków transportu ratowniczego, koszty pośrednie zadania publicznego dotyczące jego obsługi).

Dotacja do 20 000,00 zł będzie przysługiwała każdemu podmiotowi uprawnionemu, którego wniosek spełnił wymogi formalne: Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od złożenia wniosku o dotację na właściwym wzorze w terminie 15 dni od daty opublikowania   „Zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r.”- tj. do 12 maja 2021 r. Dofinansowanie ww. zadań będzie określone po ocenie złożonych wniosków w naborze.

W Module II przewidziano dofinansowanie wydatków, o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł, w zakresie zakupów o charakterze odtworzeniowym, modernizacyjnym, rozwojowym lub innowacyjnym związanych z utrzymaniem gotowości ratowniczej i operacyjnej do podejmowania działań ratowniczych na obszarach wodnych województwa mazowieckiego (koszty związane m.in. z zakupem sprzętu lub ekwipunku ratowniczego o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł, zakupem środków transportu ratowniczego, zakupem systemów monitoringu i łączności oraz wiat i garaży do przechowywania środków transportu i sprzętu ratowniczego). 

Dotacja na dofinansowanie działań w tym module będzie przyznana dodatkowo co najwyżej trzem podmiotom uprawnionym, które uzyskały najwyższą punktację na podstawie oceny merytorycznej wniosków, podczas której dokonana zostanie wycena punktowa wg określonych kryteriów. Pulę środków przeznaczoną na dodatkowe dofinansowanie w ramach Modułu II stanowi kwota, wynikającą z pomniejszenia kwoty 404 000,00 zł o środki przyznane podmiotom uprawnionym na realizację działań w ramach Modułu I.

 

Termin składania wniosków: do 12 maja 2021 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

 

Miejsce składania wniosków:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Punkcie przyjmowania korespondencji, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od alei Solidarności), parter, pokój nr 1 lub
  • korespondencyjnie na adres Biura Rozwoju i Inwestycji Urzędu, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa lub
  • za pośrednictwem skrytki e-PUAP (/t6j4ljd68r/skrytka).

 

Kontakt w sprawie naboru wniosków:

Biuro Rozwoju i Inwestycji

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tel. 22 695 60 82

e-mail: bri@mazowieckie.pl

 

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×