2016-10-18T14:58:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Dzień Nauczyciela w ostrołęckiej delegaturze Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Lista nagrodzonych nauczycieli [ZDJĘCIA]

REKLAMA
REKLAMA
6
4
0

W Ostrołęce odbyła się kolejna uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości zostali odznaczeni i nagrodzeni nauczyciele oraz pracownicy oświaty z terenu działania Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Odznaczenia nauczycielom wręczali: wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, mazowiecki kurator oświaty Aurelia Michałowska i dyrektor delegatury kuratorium w Ostrołęce Michał Giers. Łącznie odznaczono 145 osób - nauczycieli, dyrektorów, pracowników administracyjnych oraz dwóch starostów powiatowych i wiceprezesa Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Poniżej pełna lista odznaczonych.

Srebrny Krzyż Zasługi:

Lucyna Wilczyńska - nauczyciel Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wyszkowie;

Brązowy Krzyż Zasługi:

Bożena Jeruzalska - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce;
Beata Kamińska - nauczyciel Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie;
Genowefa Kiejna - starsza pielęgniarka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce;
Danuta Świerczewska - nauczyciel Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie;
Wioletta Wysocka - nauczyciel Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wyszkowie;

Medal Złoty za długoletnią służbę:

Halina Balcerzak - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi;
Bożena Bugaj -  nauczyciel Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu;
Mariola Grus - nauczyciel Zespołu Szkół - Gimnazjum Nr 1 w Wyszkowie;
Ilona Gwiazda - nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie;
Jan Juchniewicz - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce;
Elżbieta Kacprzyk - dyrektor Gimnazjum w Olszewie-Borkach;
Elżbieta Kaczmarczyk - nauczyciel Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej;
Elżbieta Kozak -  pracownik obsługi Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostrołęce;
Zdzisław Kwiatkowski - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce;
Teresa Lewandowska - starszy referent Zespołu Szkół w Różanie;
Antoni Mierzejewski -  pracownik obsługi Zespołu Szkół w Różanie;
Małgorzata Nałęcz-Wiśniewska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce;
Mirosława Rosińska - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brudkach Starych;
Maria Samuel - pracownik obsługi Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostrołęce;
Helena Siwek - nauczyciel Zespołu Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej;
Małgorzata Sławińska - nauczyciel Zespołu Szkół w Różanie;
Anna Świercz - nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Sypniewie;
Maria Urban - pracownik administracji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce;
Marianna Wawrzonkowska -  pracownik obsługi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wyszkowie;
Zofia Wendt - pracownik obsługi Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu;
Wiesława Witkowska - nauczyciel Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wyszkowie;
Alina Żmudzińska -  psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce;

Medal Srebrny za długoletnią służbę:

Beata Czarnecka - logopeda Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrołęce;
Magdalena Ćwiacz - wicedyrektor Zespołu Szkół -Szkoły Podstawowej w Gąsewie;
Anna Dobrowolska -  nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce;
Ewa Drężek -  nauczyciel Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce;
Katarzyna Głowacka - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce;
Ewa Górska  - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrołęce;
Mariola Metera - nauczyciel - Zespołu Szkół Nr 4 w Ostrołęce;
Elżbieta Michna -  nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce;
Barbara Mróz - nauczyciel Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej;
Teresa Ogniewska - nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie;
Elżbieta Ossowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce;
Tomasz Pierzchała -  nauczyciel Gimnazjum Nr 2 w Ostrołęce;
Bożena Plucińska - nauczyciel Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce;
Bogusława Prusinowska - nauczyciel Zespołu Szkół w Rybnie;
Jolanta Rostkowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach;
Danuta Rydel -  wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach;
Beata Stefańska -  nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrołęce;
Małgorzata Szewczak -  pracownik obsługi Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej w Gąsewie;
Jadwiga Wilga -  pracownik obsługi Zespołu Szkół -Szkoły Podstawowej w Gąsewie;
Krzysztof Złotkowski - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce;

Medal Brązowy za długoletnią służbę:

Justyna Bugaj-Cichocka - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Makowie Mazowieckim;
Grażyna Gąska - nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie;
Aneta Majewska -  nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce;
Marta Mróz -  nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Sypniewie;
Artur Rębowski -  nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie;
Anna Serafin -  nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Makowie Mazowieckim;
Małgorzata Świderska - nauczyciel Zespółu Szkół Nr 5 w Ostrołęce;

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

Barbara Augustyniak - nauczyciel Gimnazjum w Nowej Wsi
Agnieszka Bacławska - nauczyciel Zespołu Szkół w Lelisie
Danuta Barszcz - nauczyciel Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
Dariusz Bunkowski - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
Łucja Cicha - nauczyciel Zespołu Szkół w Wachu
Iwona Cichowska -  nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu
Jolanta Ciszkowska -  nauczyciel II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce
Krzysztof Ciszkowski -  nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce
Izabela Cybulska -  nauczyciel Zespołu Szkół Nr 5 w Ostrołęce
Jadwiga Czajka - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej z Publicznym Przedszkolem w Młynarzach
Zbigniew Deptuła - Starosta Makowski
Edyta Dębska -  nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrołęce
Agnieszka Drużyńska -  wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
Arkadiusz Furmański -  nauczyciel Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim
Bogumiła Grabowska -  wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
Anna Groszkiewicz -  nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wyszkowie
Katarzyna Grzybowska -  nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Laskowcu
Dariusz Jaworski -  nauczyciel Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej w Krasińcu
Dorota Kamińska - wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie
Eliza Karaszewska -  nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wyszkowie
Jerzy Kijowski - wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
Iwona Kisiel -  nauczyciel Gimnazjum w Troszynie
Barbara Klemendorf -  nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce
Agnieszka Kolecka -  nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce
Małgorzata Chojnowska-Konarzewska -  wicedyrektor Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim
Ewa Kotowska -  wicedyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrołęce
Wiesława Kowalczyk -  wicedyrektor Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim
Małgorzata Kowalska - Pieczara - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Dudach
Jolanta Królikowska -  nauczyciel Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie
Mariola Kruczyk - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim
Sabina Kruszewska - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Dudach
Elżbieta Kwiatkowska - nauczyciel Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wyszkowie
Renata Lalak -  nauczyciel Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
Jerzy Maliszewski - nauczyciel Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
Ewa Martynowicz -  nauczyciel Gimnazjum Nr 2 w Ostrołęce
Anna Milewska -  nauczyciel Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej w Krasińcu
Małgorzata Murawska -  nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce
Jolanta Mysiewicz - nauczyciel Gimnazjum w Olszewie-Borkach
Jolanta Nabiałek -  nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce
Jerzy Nadany -  nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Dudach
Beata Narożna -  nauczyciel Zespołu Szkół Nr 4 w Ostrołęce
Iwona Niedźwiecka -  nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Ostrołęce
Lech Nierubiec -  nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wyszkowie
Anna Nowak - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sypniewie
Iwona Obrostek -  wicedyrektor Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie
Sabina Olszak -  dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu
Małgorzata Osowska -  nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu
Bogdan Pągowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Beata Przybysz -  nauczyciel Przedszkola Nr 3 w Wyszkowie
Hanna Puch -  pedagog II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce
Bogumiła Rakowska - nauczyciel Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej
Małgorzata Sadłowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce
Małgorzata Sadłowska -  nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
Izabela Sakowska - nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ostrołęce
Barbara Siwek -  nauczyciel Zespołu Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej
Marek Skierczyński - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie
Marta Sobczak -  nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce
Anna Szabłowska -  nauczyciel Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce
Hanna Szabłowska - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie
Agnieszka Szczubełek -  nauczyciel Zespołu Szkół w Obierwi
Robert Szulęcki -  nauczyciel Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
Ewa Szymańska -  nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzciance
Marzanna Traczyk -  zastępca dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie Mazowieckim;
Marta Trzcińska - nauczyciel Zespołu Szkół w Lelisie
Ewa Tyszka -  nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
Edward Urbanowski -  dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasienicy
Grażyna Wicepolska -  nauczyciel Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie
Elżbieta Więckowska -  nauczyciel Zespół Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej
Monika Wilczek -  nauczyciel Zespołu Szkół w Lelisie
Ewa Wiśniewska -  nauczyciel Zespołu Szkół w Chudku
Wioletta Wnuk -  nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Ostrołęce
Agnieszka Wydryszek -  nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie
Krystyna Zacharek -  nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie
Danuta Zakrzewska -  nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ostrołęce
Roman Zakrzewski -  kierownik Przychodni Lekarskiej w Sypniewie
Jolanta Załęska -  nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej z Publicznym Przedszkolem w Młynarzach
Anna Zięba -  nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce
Anna Żebrowska -  wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostrołęce

Nagrody ministra edukacji narodowej:

Sylwia Brzostek - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nagoszewce
Joanna Górska - nauczyciel Zespół Szkół Nr 5 w Ostrołęce
Grzegorz Grabowski - dyrektor Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu
Ryszard Kaliszewski - były dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce
Dorota Kupis -  dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostrołęce

Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

Robert Dobrzyński - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce
Anna Gałązka - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Białymbłocie
Tadeusz Kacprzycki - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Szelkowie
Dorota Koroś - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kiełczewie
Renata Kuźmińska - nauczyciel  Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce
Małgorzata Parzych - nauczyciel Zespołu Szkół w Wykrocie
Agnieszka Szymaniak - wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Chorzelach

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×