2014-06-09T15:18:00+02:00 eOstroleka.pl 10 0 30 5.7
Kościół i społeczeństwo,

Episkopat broni sygnatariuszy "Deklaracji wiary"

REKLAMA
REKLAMA
17
13
50
Najlepszy komentarz
~Andy , 15:48 09-06-2014,   -
Przedstawiciele Świętego Oficjum nie zauważają co najmniej dwóch spraw podstawowych
1. Żyjemy w Rzeczpospolitej Polskiej, a nie w Państwie Bożym i tym samym obowiązuje u nas prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a nie prawo Boskie.
2. Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność...
odpowiedz   •   oceń :  
Z niepokojem obserwujemy przejawy agresji słownej wobec przedstawicieli Służby Zdrowia, którzy złożyli swój podpis pod „Deklaracją wiary”. Szczególne zdziwienie musi budzić fakt, że według krytyków deklaracji w kraju demokratycznym obywatel nie może mieć innych poglądów niż te, które narzuca obowiązująca poprawność. - czytamy w Oświadczeniu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych.

- Zwracamy się do władz publicznych i środowisk opiniotwórczych o uszanowanie przekonań osobistych pracowników Służby Zdrowia i przeciwdziałanie agresji medialnej i naciskowi dyscyplinarnemu, które stają się współczesną formą prześladowań na tle religijnym. Wyrażamy nadzieję, że nasze stanowisko spotka się ze zrozumieniem różnych gremiów społecznych i politycznych. - czytamy na końcu oświadczenia.

Oświadczenie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych
9 czerwca 2014 r.


Z niepokojem obserwujemy przejawy agresji słownej wobec przedstawicieli Służby Zdrowia, którzy złożyli swój podpis pod „Deklaracją wiary”. Szczególne zdziwienie musi budzić fakt, że według krytyków deklaracji w kraju demokratycznym obywatel nie może mieć innych poglądów niż te, które narzuca obowiązująca poprawność. Nie dość przypominać, że odmawianie lekarzom prawa do postępowania zgodnie z ich sumieniem podważa podstawowe swobody obywatelskie, zwłaszcza prawo do wolności sumienia i przekonań religijnych, które art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia wszystkim bez wyjątku obywatelom. Nie można także zapominać, że ograniczanie możliwości kierowania się tymi prawami w życiu osobistym prowadziło w przeszłości do totalitaryzmów.

Jako Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych całym sercem popieramy inicjatywę dr Wandy Półtawskiej i stajemy w obronie lekarzy, którym grozi się wyciągnięciem konsekwencji służbowych, ponieważ mają odwagę budować motywację swojej posługi lekarskiej głębiej niż tylko na zwyczajnej deontologii lekarskiej, która zresztą coraz bardziej odstaje od przysięgi Hipokratesa, choćby w tym, co dotyczy bezwarunkowej obrony życia ludzkiego.

Pragniemy wyjaśnić, że „Deklaracja wiary” powstała w nawiązaniu do osoby i nauczania Jana Pawła II, którego humanizm podziwia cała ludzkość. Humanizm ten wyrasta z głębokiej wiary i religijnego spojrzenia na człowieka, na jego życie i śmierć. Lekarz, którego inspiruje Święty Papież Polak, może być tylko lepszym lekarzem, wrażliwszym na ludzkie cierpienie, bardziej kompetentnym i odpowiedzialnym za pełnioną posługę wobec chorego. Jeżeli zaś domaga się poszanowania wolności sumienia, świadczy to jedynie o jego wysokich standardach etycznych, których należy oczekiwać w Służbie Zdrowia.

Ufamy, że nie ma potrzeby nikogo przekonywać o absurdalności stawianych zarzutów katolickim lekarzom. Wydaje się paradoksem twierdzenie, że lekarz podpisujący „Deklarację wiary” może narazić pacjenta na utratę zdrowia lub życia, gdy tymczasem deklaracja ta broni prawa lekarza do odmowy działań mających na celu terminację życia (np. aborcji). Nie należy więc tworzyć fałszywego obrazu zachowań ludzi wierzących, opisując ich działania w kategoriach kryminalnych, gdy tymczasem sami stają się ofiarami gry interesów.

Wobec powyższego, zwracamy się do władz publicznych i środowisk opiniotwórczych o uszanowanie przekonań osobistych pracowników Służby Zdrowia i przeciwdziałanie agresji medialnej i naciskowi dyscyplinarnemu, które stają się współczesną formą prześladowań na tle religijnym. Wyrażamy nadzieję, że nasze stanowisko spotka się ze zrozumieniem różnych gremiów społecznych i politycznych. Jesteśmy przekonani, że prawo do wolności sumienia w wykonywaniu posługi wobec chorego w naszej Służbie Zdrowia będzie szanowane zgodnie z najlepszymi obyczajami i polską tradycją tolerancji.


Ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak                               bp dr Stefan Regmunt
Krajowy Duszpasterz                                                  Przewodniczący Zespołu KEP
Służby Zdrowia i Chorych                                 ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych


Do wiadomości:

dr hab. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich

Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia

Ewa Kopacz  – Marszałek Sejmu RP

Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP

ks. dr hab. Józef Kloch – Rzecznik Prasowy KEP

Marcin Przeciszewski  – Prezes KAI
REKLAMA

Wasze opinie

Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Andy , 15:48 09-06-2014,   -
Przedstawiciele Świętego Oficjum nie zauważają co najmniej dwóch spraw podstawowych
1. Żyjemy w Rzeczpospolitej Polskiej, a nie w Państwie Bożym i tym samym obowiązuje u nas prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a nie prawo Boskie.
2. Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność przekonań i nie ma przymusu pracy w publicznej służbie zdrowia tak samo jak Świadków Jehowy nikt nie przymusza do pełnienia służby wojskowej.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:53 09-06-2014,   -
[quote=Andy ]Przedstawiciele Świętego Oficjum nie zauważają co najmniej dwóch spraw podstawowych
1. Żyjemy w Rzeczpospolitej Polskiej, a nie w Państwie Bożym i tym samym obowiązuje u nas prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a nie prawo Boskie.
2. Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność przekonań i nie wolność przekonań i nie ma przymusu pracy jak Świadków Jehowy nikt nie przymusza do pełnienia służby wojskowej.  [/quote]
Przedstawiciele antyŚwiętego Oficjum nie zauważają co najmniej następujących spraw:
1. W myśl ustawy o zawodzie lekarza "lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.
2. Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność przekonań i nie ma przymusu wykonywania aborcji jak Świadków Jehowy nikt nie przymusza do pełnienia służby wojskowej.
odpowiedz   •   oceń :  
~dogość , 22:24 09-06-2014,   -
[quote= ][quote=Andy ]Przedstawiciele Świętego Oficjum nie zauważają co najmniej dwóch spraw podstawowych
1. Żyjemy w Rzeczpospolitej Polskiej, a nie w Państwie Bożym i tym samym obowiązuje u nas prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a nie prawo Boskie.
2. Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność przekonań i nie wolność przekonań i nie ma przymusu pracy jak Świadków Jehowy nikt nie przymusza do pełnienia służby wojskowej.  [/quote]niech kościół otwiera swoje szpitale i przychodnie i tam mogą sobie leczyć wg swojego światopoglądu a z publicznych placówek won
Przedstawiciele antyŚwiętego Oficjum nie zauważają co najmniej następujących spraw:
1. W myśl ustawy o zawodzie lekarza "lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.
2. Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność przekonań i nie ma przymusu wykonywania aborcji jak Świadków Jehowy nikt nie przymusza do pełnienia służby wojskowej.  [/quote]
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 23:17 09-06-2014,   -
[quote= ]
1. W myśl ustawy o zawodzie lekarza "lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.
[/quote]
Uważam ten zapis za mocno kontrowersyjny, niemniej jest to część polskiego prawa i życzę sobie, żeby nawet ten kontrowersyjny zapis był przestrzegany. Jak na razie inkwizytorzy-autorzy apelu mają go głęboko w d..., a jak jest przestrzegany w praktyce zostało właśnie ujawnione na przykładzie pewnego ścierwa o nazwisku Chazan.
[quote= ]
2. Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność przekonań i nie ma przymusu wykonywania aborcji jak Świadków Jehowy nikt nie przymusza do pełnienia służby wojskowej.  [/quote]
Pała z logiki i umiejętności czytania ze zrozumieniem. Jakoś ani ja ani nikt inny nie użala się, żeby znieść nakaz stosowania aborcji więc tłumaczenie, ze takiego przymusu nie ma jest całkowicie bezprzedmiotowe.
A że z tą logiką krucho więc wyjaśniam prościej. Zgodnie z chorą logiką inkwizytorów-autorów apelu, hipotetyczne wywalenie ze służby wojskowej Świadka Jehowy, który ze względu na wiarę odmawia walki z wrogiem byłoby "podważaniem podstawowych swobód obywatelskich zwłaszcza prawa do wolności sumienia i przekonań religijnych, które art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia wszystkim bez wyjątku obywatelom".
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:19 09-06-2014,   -
[quote=dogość ][quote= ][quote=Andy ]Przedstawiciele Świętego Oficjum nie zauważają co najmniej dwóch spraw podstawowych
1. Żyjemy w Rzeczpospolitej Polskiej, a nie w Państwie Bożym i tym samym obowiązuje u nas prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a nie prawo Boskie.
2. Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność przekonań i nie wolność przekonań i nie ma przymusu pracy jak Świadków Jehowy nikt nie przymusza do pełnienia służby wojskowej.  [/quote]niech kościół otwiera swoje szpitale i przychodnie i tam mogą sobie leczyć wg swojego światopoglądu a z publicznych placówek won
Przedstawiciele antyŚwiętego Oficjum nie zauważają co najmniej następujących spraw:
1. W myśl ustawy o zawodzie lekarza "lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.
2. Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność przekonań i nie ma przymusu wykonywania aborcji jak Świadków Jehowy nikt nie przymusza do pełnienia służby wojskowej.  [/quote]
[/quote]
Publiczne placówki mają zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej prawo do wolności przekonań i nie ma tam lekarz przymusu wykonywania aborcji. Niech prywatne przychodnie i szpitale  ludzie sobie otwierają i tam "leczą" wg. swojego światopoglądu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:23 09-06-2014,   -
[quote=Andy ][quote= ]
1. W myśl ustawy o zawodzie lekarza "lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z
[/quote]
Uważam ten zapis za mocno kontrowersyjny, niemniej jest to część polskiego prawa i życzę sobie, żeby nawet ten kontro
[quote= ]
2. Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność przekonań i nie ma przymusu wykonywania aborcji jak Świadków Jehowy nikt nie przymusza do pełnienia służby wojskowej.  [/quote]
Pała z logiki i umiejętności czytania ze zrozumieniem. Jakoś ani ja ani nikt inny nie użala się, żeby znieść nakaz stosowania aborcji więc tłumaczenie, ze takiego przymusu nie ma jest całkowicie bezprzedmiotowe.
A że z tą logiką krucho więc wyjaśniam prościej. Zgodnie z chorą logiką inkwizytorów-autorów apelu, hipotetyczne wywalenie ze służby wojskowej Świadka Jehowy, który ze względu na wiarę odmawia walki z wrogiem byłoby "podważaniem podstawowych swobód obywatelskich zwłaszcza prawa do wolności sumienia i przekonań religijnych, które art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia wszystkim bez wyjątku obywatelom".
[/quote]
I tu Andy naruszyłeś godność osobistą lekarza Chazana. To jest karalne. Lekarz ma zagwarantowaną wolność przekonań: ""lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej."

Kłania się Konstytucja RP Art. 53. 6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 23:57 09-06-2014,   -
[quote= ]
I tu Andy naruszyłeś godność osobistą lekarza Chazana.
[/quote]
Ten typ nie ma godności, chyba, że za takowy uważać fundamentalizm religijny prowadzący do nieprzestrzegania obowiązującego prawa.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 23:59 09-06-2014,   -
[quote= ] Lekarz ma zagwarantowaną wolność przekonań: ""lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej."
[/quote]
Tą treść to skieruj do Chazana, z zapytaniem dlaczego nie przestrzega tego przepisu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 00:02 10-06-2014,   -
[quote= ]
Kłania się Konstytucja RP Art. 53. 6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
[/quote]
A od kiedy to wykonywanie procedur medycznych zalicza się do praktyk religijnych?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 05:48 10-06-2014,   -
[quote=Andy ][quote= ]
I tu Andy naruszyłeś godność osobistą lekarza Chazana.
[/quote]
Ten typ nie ma godności, chyba, że za takowy uważać fundamentalizm religijny prowadzący do nieprzestrzegania obowiązującego prawa. [/quote]
Sam nie masz godności i nie przestrzegasz obowiązującego prawa, nakazując komuś wykonywanie aborcji.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 05:50 10-06-2014,   -
[quote=Andy ][quote= ]
Kłania się Konstytucja RP Art. 53. 6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
[/quote]
A od kiedy to wykonywanie procedur medycznych zalicza się do praktyk religijnych? [/quote]
Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Od kiedy zabrania się wolności sumienia i religii, poprzez zmuszanie do wykonywania procedur medycznych, niezgodnych z sumieniem i religią?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 05:56 10-06-2014,   -
[quote=Andy ][quote= ] Lekarz ma zagwarantowaną wolność przekonań: ""lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej."
[/quote]
Tą treść to skieruj do Chazana, z zapytaniem dlaczego nie przestrzega tego przepisu. [/quote]
Należy zmienić ten zapis i odstąpić od zmuszania lekarza do wskazywania innego lekarza. Bo to jest zmuszanie do łamania wolności sumienia.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:54 10-06-2014,   -
[quote= ][quote=Andy ][quote= ] Lekarz ma zagwarantowaną wolność przekonań: ""lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej."
[/quote]
Tą treść to skieruj do Chazana, z zapytaniem dlaczego nie przestrzega tego przepisu. [/quote]
Należy zmienić ten zapis i odstąpić od zmuszania lekarza do wskazywania innego lekarza. Bo to jest zmuszanie do łamania wolności sumienia. [/quote]

Należy zmienić wszystko i nie wzywać lekarzy, a najlepiej zlikwidować wszystkie szpitale i przychodnie dla katolików bo im są one niepotrzebne, bo przecież wszystko co się dzieje wychodzi od Boga, czyli jeżeli coś komuś się stanie to BÓG TAK CHCIAŁ, proste.

Tylko że mnie jako niewierzącego nie obchodzi to że lekarz-katolik nie chce czegoś mi przepisać czy wykonać jakiegoś zabiegu dopuszczonego polskim prawem bo coś mu na to nie pozwala.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 10:33 10-06-2014,   -
[quote= ][quote=Andy ][quote= ]
I tu Andy naruszyłeś godność osobistą lekarza Chazana.
[/quote]
Ten typ nie ma godności, chyba, że za takowy uważać fundamentalizm religijny prowadzący do nieprzestrzegania obowiązującego prawa. [/quote]
Sam nie masz godności i nie przestrzegasz obowiązującego prawa, nakazując komuś wykonywanie aborcji. [/quote]
Doprawdy?
Czy ja komuś każę być lekarzem? A jeśli już ktoś nim jest, to czy ja mu każę specjalizować się w ginekologii? A jeśli to już jest ginekolog, to czy ja mu każę pracować w publicznej służbie zdrowia? A nawet gdy mamy już taka sytuację, to choć niechętnie też mu nie nakazuję dokonywać aborcji w sytuacjach gdy prawo to dopuszcza, tylko życzę sobie, aby postępował zgodnie ze stosownym zapisem w ustawie o wykonywaniu zawodu lekarza, o którym była mowa wcześniej.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 10:38 10-06-2014,   -
[quote= ][quote=Andy ][quote= ]
Kłania się Konstytucja RP Art. 53. 6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
[/quote]
A od kiedy to wykonywanie procedur medycznych zalicza się do praktyk religijnych? [/quote]
Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Od kiedy zabrania się wolności sumienia i religii, poprzez zmuszanie do wykonywania procedur medycznych, niezgodnych z sumieniem i religią? [/quote]
Tak jak napisałem wcześniej, kto kogo zmusza do wykonywania takich procedur? Natomiast póki co w Polsce obowiązuje prawo polskie, a nie boskie cokolwiek by ono znaczyło. A prawo polskie bardzo wyraźnie określa jak ma postąpić lekarz któremu "sumienie" nie pozwala wykonywać pewnych procedur medycznych.  A jak mu to prawo się nie podoba to won z publicznej służby zdrowia i niech leczy w placówkach prywatnych nie finansowanych przez NFZ.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 10:43 10-06-2014,   -
[quote= ][quote=Andy ][quote= ] Lekarz ma zagwarantowaną wolność przekonań: ""lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej."
[/quote]
Tą treść to skieruj do Chazana, z zapytaniem dlaczego nie przestrzega tego przepisu. [/quote]
Należy zmienić ten zapis i odstąpić od zmuszania lekarza do wskazywania innego lekarza. Bo to jest zmuszanie do łamania wolności sumienia. [/quote]
Póki co ten zapis obowiązuje i mam nadzieję, że obowiązywał będzie. I będę powtarzał do znudzenia. jak komuś nie pasują warunki pracy to niech szuka takiej pracy, która będzie mu pasowała. Precedensów tworzyć się nie będzie.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:32 10-06-2014,   -
[quote=Andy ][quote= ][quote=Andy ][quote= ]
Kłania się Konstytucja RP Art. 53. 6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
[/quote]
A od kiedy to wykonywanie procedur medycznych zalicza się do praktyk religijnych? [/quote]
Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Od kiedy zabrania się wolności sumienia i religii, poprzez zmuszanie do wykonywania procedur medycznych, niezgodnych z sumieniem i religią? [/quote]
Tak jak napisałem wcześniej, kto kogo zmusza do wykonywania takich procedur? Natomiast póki co w Polsce obowiązuje prawo polskie, a nie boskie cokolwiek by ono znaczyło. A prawo polskie bardzo wyraźnie określa jak ma postąpić lekarz któremu "sumienie" nie pozwala wykonywać pewnych procedur medycznych.  A jak mu to prawo się nie podoba to won z publicznej służby zdrowia i niech leczy w placówkach prywatnych nie finansowanych przez NFZ. [/quote]
Lekarz ma prawo nie wykonywać zabiegów niezgodnych z sumieniem.  Może być ginekologiem bez wykonywania aborcji. Nikt nie może zmusić lekarza do wykonania aborcji. Żadne wyzwiska tu nie pomogą. A nawet zaszkodzą.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:38 10-06-2014,   -
[quote= ][quote= ][quote=Andy ][quote= ] Lekarz ma zagwarantowaną wolność przekonań: ""lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej."
[/quote]
Tą treść to skieruj do Chazana, z zapytaniem dlaczego nie przestrzega tego przepisu. [/quote]
Należy zmienić ten zapis i odstąpić od zmuszania lekarza do wskazywania innego lekarza. Bo to jest zmuszanie do łamania wolności sumienia. [/quote]

Należy zmienić wszystko i nie wzywać lekarzy, a najlepiej zlikwidować wszystkie szpitale i przychodnie dla katolików bo im są one niepotrzebne, bo przecież wszystko co się dzieje wychodzi od Boga, czyli jeżeli coś komuś się stanie to BÓG TAK CHCIAŁ, proste.

Tylko że mnie jako niewierzącego nie obchodzi to że lekarz-katolik nie chce czegoś mi przepisać czy wykonać jakiegoś zabiegu dopuszczonego polskim prawem bo coś mu na to nie pozwala.
[/quote]
Należy dać wolność sumienia przy wykonywaniu zawodu, każdego zawodu, nie tylko lekarza. Jeśli cię to nie obchodzi, to niech dotrze do ciebie, że każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Tobie nie narzuca się niewoli sumienia, to i ty nie narzucaj nikomu, by łamał wolność.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 13:47 10-06-2014,   -
[quote=Andy ][quote= ][quote=Andy ][quote= ]
I tu Andy naruszyłeś godność osobistą lekarza Chazana.
[/quote]
Ten typ nie ma godności, chyba, że za takowy uważać fundamentalizm religijny prowadzący do nieprzestrzegania obowiązującego prawa. [/quote]
Sam nie masz godności i nie przestrzegasz obowiązującego prawa, nakazując komuś wykonywanie aborcji. [/quote]
Doprawdy?
Czy ja komuś każę być lekarzem? A jeśli już ktoś nim jest, to czy ja mu każę specjalizować się w ginekologii? A jeśli to już jest ginekolog, to czy ja mu każę pracować w publicznej służbie zdrowia? A nawet gdy mamy już taka sytuację, to choć niechętnie też mu nie nakazuję dokonywać aborcji w sytuacjach gdy prawo to dopuszcza, tylko życzę sobie, aby postępował zgodnie ze stosownym zapisem w ustawie o wykonywaniu zawodu lekarza, o którym była mowa wcześniej. [/quote]
Nie zabraniaj komuś bycia lekarzem. Jeśli lekarz nie chce zabijać, bo mu na to sumienie nie pozwala, to należy to uszanować. Należy zmienić zapis wskazywania innego lekarza, żeby nie było powodów do wyzywania lekarzy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 14:09 10-06-2014,   -
[quote= ][quote=Andy ][quote= ][quote=Andy ][quote= ]
Kłania się Konstytucja RP Art. 53. 6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
[/quote]
A od kiedy to wykonywanie procedur medycznych zalicza się do praktyk religijnych? [/quote]
Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Od kiedy zabrania się wolności sumienia i religii, poprzez zmuszanie do wykonywania procedur medycznych, niezgodnych z sumieniem i religią? [/quote]
Tak jak napisałem wcześniej, kto kogo zmusza do wykonywania takich procedur? Natomiast póki co w Polsce obowiązuje prawo polskie, a nie boskie cokolwiek by ono znaczyło. A prawo polskie bardzo wyraźnie określa jak ma postąpić lekarz któremu "sumienie" nie pozwala wykonywać pewnych procedur medycznych.  A jak mu to prawo się nie podoba to won z publicznej służby zdrowia i niech leczy w placówkach prywatnych nie finansowanych przez NFZ. [/quote]
Lekarz ma prawo nie wykonywać zabiegów niezgodnych z sumieniem.  Może być ginekologiem bez wykonywania aborcji. Nikt nie może zmusić lekarza do wykonania aborcji.[/quote]
Niestety to prawda. Niemniej, co też powtarzam do znudzenia, ma obowiązek wskazać pacjentowi miejsce gdzie uzyska świadczenie, którego sam nie chce zrealizować. A ponieważ uczepiłeś się aborcji jak rzep psiego ogona dodam, że nie tylko o aborcję chodzi ale choćby o tak banalną sprawę jak przepisanie środka antykoncepcyjnego. Ba więcej, leku, którego ubocznym działaniem jest działanie antykoncepcyjne.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 14:14 10-06-2014,   -
[quote= ][quote= ][quote= ][quote=Andy ][quote= ] Lekarz ma zagwarantowaną wolność przekonań: ""lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej."
[/quote]
Tą treść to skieruj do Chazana, z zapytaniem dlaczego nie przestrzega tego przepisu. [/quote]
Należy zmienić ten zapis i odstąpić od zmuszania lekarza do wskazywania innego lekarza. Bo to jest zmuszanie do łamania wolności sumienia. [/quote]

Należy zmienić wszystko i nie wzywać lekarzy, a najlepiej zlikwidować wszystkie szpitale i przychodnie dla katolików bo im są one niepotrzebne, bo przecież wszystko co się dzieje wychodzi od Boga, czyli jeżeli coś komuś się stanie to BÓG TAK CHCIAŁ, proste.

Tylko że mnie jako niewierzącego nie obchodzi to że lekarz-katolik nie chce czegoś mi przepisać czy wykonać jakiegoś zabiegu dopuszczonego polskim prawem bo coś mu na to nie pozwala.
[/quote]
Należy dać wolność sumienia przy wykonywaniu zawodu, każdego zawodu, nie tylko lekarza. Jeśli cię to nie obchodzi, to niech dotrze do ciebie, że każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.[/quote]
Tym wpisem dajesz koronny dowód na to, że jesteś pozbawionym wyobraźni kompletnym idiotą. Już widzę ten chaos i kompletny paraliż kraju spowodowany tym, że prawie wszyscy stwierdzają, że "oświecone Duchem Świętym sumienie" nakazuje im "dzień święty święcić", a nie pracować.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 14:19 10-06-2014,   -
[quote= ][quote=Andy ][quote= ][quote=Andy ][quote= ]
I tu Andy naruszyłeś godność osobistą lekarza Chazana.
[/quote]
Ten typ nie ma godności, chyba, że za takowy uważać fundamentalizm religijny prowadzący do nieprzestrzegania obowiązującego prawa. [/quote]
Sam nie masz godności i nie przestrzegasz obowiązującego prawa, nakazując komuś wykonywanie aborcji. [/quote]
Doprawdy?
Czy ja komuś każę być lekarzem? A jeśli już ktoś nim jest, to czy ja mu każę specjalizować się w ginekologii? A jeśli to już jest ginekolog, to czy ja mu każę pracować w publicznej służbie zdrowia? A nawet gdy mamy już taka sytuację, to choć niechętnie też mu nie nakazuję dokonywać aborcji w sytuacjach gdy prawo to dopuszcza, tylko życzę sobie, aby postępował zgodnie ze stosownym zapisem w ustawie o wykonywaniu zawodu lekarza, o którym była mowa wcześniej. [/quote]
Nie zabraniaj komuś bycia lekarzem. Jeśli lekarz nie chce zabijać, bo mu na to sumienie nie pozwala, to należy to uszanować. Należy zmienić zapis wskazywania innego lekarza, żeby nie było powodów do wyzywania lekarzy. [/quote]
Po raz wtóry piszę, że nie zabraniam. Ja tylko żądam, aby ten lekarz postępował zgodnie z obowiązującym prawem, a nie jakimś wydumanym prawem Boskim. I żadnych zapisów nie należy zmieniać. A skoro kogoś tak strasznie dotyka ostracyzm z jakim się spotyka z powodu swojego fundamentalizmu religijnego, to tylko oznacza, że jest osoba bardzo słabej wiary, a wtedy tym bardziej nie ma prawa postępować wbrew prawu wg własnego widzimisię.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:40 10-06-2014,   -
[quote= ][quote= ][quote= ][quote=Andy ][quote= ] Lekarz ma zagwarantowaną wolność przekonań: ""lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej."
[/quote]
Tą treść to skieruj do Chazana, z zapytaniem dlaczego nie przestrzega tego przepisu. [/quote]
Należy zmienić ten zapis i odstąpić od zmuszania lekarza do wskazywania innego lekarza. Bo to jest zmuszanie do łamania wolności sumienia. [/quote]

Należy zmienić wszystko i nie wzywać lekarzy, a najlepiej zlikwidować wszystkie szpitale i przychodnie dla katolików bo im są one niepotrzebne, bo przecież wszystko co się dzieje wychodzi od Boga, czyli jeżeli coś komuś się stanie to BÓG TAK CHCIAŁ, proste.

Tylko że mnie jako niewierzącego nie obchodzi to że lekarz-katolik nie chce czegoś mi przepisać czy wykonać jakiegoś zabiegu dopuszczonego polskim prawem bo coś mu na to nie pozwala.
[/quote]
Należy dać wolność sumienia przy wykonywaniu zawodu, każdego zawodu, nie tylko lekarza. Jeśli cię to nie obchodzi, to niech dotrze do ciebie, że każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Tobie nie narzuca się niewoli sumienia, to i ty nie narzucaj nikomu, by łamał wolność. [/quote]

Przez takie coś mi narzucane jest w związku z religia jeżdżenie i szukanie lekarza który będzie patrzył na moje zdrowie, a nie na to co nakazuje mu kler.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:05 10-06-2014,   -
[quote=Andy ][quote= ][quote=Andy ][quote= ][quote=Andy ][quote= ]
I tu Andy naruszyłeś godność osobistą lekarza Chazana.
[/quote]
Ten typ nie ma godności, chyba, że za takowy uważać fundamentalizm religijny prowadzący do nieprzestrzegania obowiązującego prawa. [/quote]
Sam nie masz godności i nie przestrzegasz obowiązującego prawa, nakazując komuś wykonywanie aborcji. [/quote]
Doprawdy?
Czy ja komuś każę być lekarzem? A jeśli już ktoś nim jest, to czy ja mu każę specjalizować się w ginekologii? A jeśli to już jest ginekolog, to czy ja mu każę pracować w publicznej służbie zdrowia? A nawet gdy mamy już taka sytuację, to choć niechętnie też mu nie nakazuję dokonywać aborcji w sytuacjach gdy prawo to dopuszcza, tylko życzę sobie, aby postępował zgodnie ze stosownym zapisem w ustawie o wykonywaniu zawodu lekarza, o którym była mowa wcześniej. [/quote]
Nie zabraniaj komuś bycia lekarzem. Jeśli lekarz nie chce zabijać, bo mu na to sumienie nie pozwala, to należy to uszanować. Należy zmienić zapis wskazywania innego lekarza, żeby nie było powodów do wyzywania lekarzy. [/quote]
Po raz wtóry piszę, że nie zabraniam. Ja tylko żądam, aby ten lekarz postępował zgodnie z obowiązującym prawem, a nie jakimś wydumanym prawem Boskim. I żadnych zapisów nie należy zmieniać. A skoro kogoś tak strasznie dotyka ostracyzm z jakim się spotyka z powodu swojego fundamentalizmu religijnego, to tylko oznacza, że jest osoba bardzo słabej wiary, a wtedy tym bardziej nie ma prawa postępować wbrew prawu wg własnego widzimisię. [/quote]
Należy zmienić zapis mówiący o wskazywaniu lekarza, który może dokonać zabójstwa dziecka w wyniku aborcji, bo to jest niezgodne z sumieniem lekarza wskazującego, nie można wymuszać, by lekarz przyczynił się do zabójstwa. Lekarz ma leczyć, po to mu płacę podatki, by leczył, a nie może zabijać, od tego jest żołnierz lub policjant. Nie można z powodu fundamentalnego lewactwa ograniczać wolności sumienia. Nie możesz żądać łamania wolności sumienia, bo to łamie prawo.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:11 10-06-2014,   -
[quote= ][quote=Andy ][quote= ][quote=Andy ][quote= ][quote=Andy ][quote= ]
I tu Andy naruszyłeś godność osobistą lekarza Chazana.
[/quote]
Ten typ nie ma godności, chyba, że za takowy uważać fundamentalizm religijny prowadzący do nieprzestrzegania obowiązującego prawa. [/quote]
Sam nie masz godności i nie przestrzegasz obowiązującego prawa, nakazując komuś wykonywanie aborcji. [/quote]
Doprawdy?
Czy ja komuś każę być lekarzem? A jeśli już ktoś nim jest, to czy ja mu każę specjalizować się w ginekologii? A jeśli to już jest ginekolog, to czy ja mu każę pracować w publicznej służbie zdrowia? A nawet gdy mamy już taka sytuację, to choć niechętnie też mu nie nakazuję dokonywać aborcji w sytuacjach gdy prawo to dopuszcza, tylko życzę sobie, aby postępował zgodnie ze stosownym zapisem w ustawie o wykonywaniu zawodu lekarza, o którym była mowa wcześniej. [/quote]
Nie zabraniaj komuś bycia lekarzem. Jeśli lekarz nie chce zabijać, bo mu na to sumienie nie pozwala, to należy to uszanować. Należy zmienić zapis wskazywania innego lekarza, żeby nie było powodów do wyzywania lekarzy. [/quote]
Po raz wtóry piszę, że nie zabraniam. Ja tylko żądam, aby ten lekarz postępował zgodnie z obowiązującym prawem, a nie jakimś wydumanym prawem Boskim. I żadnych zapisów nie należy zmieniać. A skoro kogoś tak strasznie dotyka ostracyzm z jakim się spotyka z powodu swojego fundamentalizmu religijnego, to tylko oznacza, że jest osoba bardzo słabej wiary, a wtedy tym bardziej nie ma prawa postępować wbrew prawu wg własnego widzimisię. [/quote]
Należy zmienić zapis mówiący o wskazywaniu lekarza, który może dokonać zabójstwa dziecka w wyniku aborcji, bo to jest niezgodne z sumieniem lekarza wskazującego, nie można wymuszać, by lekarz przyczynił się do zabójstwa. Lekarz ma leczyć, po to mu płacę podatki, by leczył, a nie może zabijać, od tego jest żołnierz lub policjant. Nie można z powodu fundamentalnego lewactwa ograniczać wolności sumienia. Nie możesz żądać łamania wolności sumienia, bo to łamie prawo. [/quote]

To dlaczego lekarz taką postawą łamie wolność mojego sumienia, dla mnie np. płód dokąd nie zacznie płynąć w nim krew nie jest dzieckiem, a to zaczyna się dziać w okolicach 20 dnia.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 05:21 11-06-2014,   -
[quote= ][quote= ][quote=Andy ][quote= ][quote=Andy ][quote= ][quote=Andy ][quote= ]
I tu Andy naruszyłeś godność osobistą lekarza Chazana.
[/quote]
Ten typ nie ma godności, chyba, że za takowy uważać fundamentalizm religijny prowadzący do nieprzestrzegania obowiązującego prawa. [/quote]
Sam nie masz godności i nie przestrzegasz obowiązującego prawa, nakazując komuś wykonywanie aborcji. [/quote]
Doprawdy?
Czy ja komuś każę być lekarzem? A jeśli już ktoś nim jest, to czy ja mu każę specjalizować się w ginekologii? A jeśli to już jest ginekolog, to czy ja mu każę pracować w publicznej służbie zdrowia? A nawet gdy mamy już taka sytuację, to choć niechętnie też mu nie nakazuję dokonywać aborcji w sytuacjach gdy prawo to dopuszcza, tylko życzę sobie, aby postępował zgodnie ze stosownym zapisem w ustawie o wykonywaniu zawodu lekarza, o którym była mowa wcześniej. [/quote]
Nie zabraniaj komuś bycia lekarzem. Jeśli lekarz nie chce zabijać, bo mu na to sumienie nie pozwala, to należy to uszanować. Należy zmienić zapis wskazywania innego lekarza, żeby nie było powodów do wyzywania lekarzy. [/quote]
Po raz wtóry piszę, że nie zabraniam. Ja tylko żądam, aby ten lekarz postępował zgodnie z obowiązującym prawem, a nie jakimś wydumanym prawem Boskim. I żadnych zapisów nie należy zmieniać. A skoro kogoś tak strasznie dotyka ostracyzm z jakim się spotyka z powodu swojego fundamentalizmu religijnego, to tylko oznacza, że jest osoba bardzo słabej wiary, a wtedy tym bardziej nie ma prawa postępować wbrew prawu wg własnego widzimisię. [/quote]
Należy zmienić zapis mówiący o wskazywaniu lekarza, który może dokonać zabójstwa dziecka w wyniku aborcji, bo to jest niezgodne z sumieniem lekarza wskazującego, nie można wymuszać, by lekarz przyczynił się do zabójstwa. Lekarz ma leczyć, po to mu płacę podatki, by leczył, a nie może zabijać, od tego jest żołnierz lub policjant. Nie można z powodu fundamentalnego lewactwa ograniczać wolności sumienia. Nie możesz żądać łamania wolności sumienia, bo to łamie prawo. [/quote]

To dlaczego lekarz taką postawą łamie wolność mojego sumienia, dla mnie np. płód dokąd nie zacznie płynąć w nim krew nie jest dzieckiem, a to zaczyna się dziać w okolicach 20 dnia.
[/quote]
Masz prawo tak uważać, lekarz ma prawo uważać inaczej. Dlaczego łamiesz prawo zmuszając lekarza do tego, by uważał inaczej? Lekarz ma prawo odmówić zabijania. To nie jest żołnierz czy policjant.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 09:39 11-06-2014,   -
[quote= ]
Należy zmienić zapis mówiący o wskazywaniu lekarza, który może dokonać zabójstwa dziecka w wyniku aborcji, bo to jest niezgodne z sumieniem lekarza wskazującego, nie można wymuszać, by lekarz przyczynił się do zabójstwa. Lekarz ma leczyć, po to mu płacę podatki, by leczył, a nie może zabijać, od tego jest żołnierz lub policjant. Nie można z powodu fundamentalnego lewactwa ograniczać wolności sumienia. Nie możesz żądać łamania wolności sumienia, bo to łamie prawo. [/quote]
No i znowu bezmyślny słowotok. Po pierwsze kwestia uznania aborcji (do określonego czasu trwania ciąży) za zabójstwo to kwestia światopoglądu, a nie obowiązującej wiedzy medycznej. I w związku z powyższym znowu będę się powtarzał - jeśli obowiązujące warunki pracy są niezgodne z czyimś światopoglądem, to po prostu tej pracy nie podejmuje. I po raz wtóry zapewniam, że w Polsce przestrzega się wolności sumienia i nikt nikogo nie zmusza do pracy, której warunki są sprzeczne z czyimś światopoglądem.
---
Powołując się na żołnierzy i policjantów po raz kolejny wykazujesz brak elementarnej logiki i zaprzeczasz samemu sobie. Zgodnie z twoją chorą argumentacją, to niby dlaczego żołnierze czy policjanci mają zabijać? Wg twojej "logiki" oni też przecież mają prawo skorzystać z wolności sumienia i odmówić zabijania czy wręcz podejmowania jakichkolwiek działań mogących przyczynić się do czyjegoś uszczerbku na zdrowiu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:12 11-06-2014,   -
[quote= ][quote= ][quote= ][quote=Andy ][quote= ][quote=Andy ][quote= ][quote=Andy ][quote= ]
I tu Andy naruszyłeś godność osobistą lekarza Chazana.
[/quote]
Ten typ nie ma godności, chyba, że za takowy uważać fundamentalizm religijny prowadzący do nieprzestrzegania obowiązującego prawa. [/quote]
Sam nie masz godności i nie przestrzegasz obowiązującego prawa, nakazując komuś wykonywanie aborcji. [/quote]
Doprawdy?
Czy ja komuś każę być lekarzem? A jeśli już ktoś nim jest, to czy ja mu każę specjalizować się w ginekologii? A jeśli to już jest ginekolog, to czy ja mu każę pracować w publicznej służbie zdrowia? A nawet gdy mamy już taka sytuację, to choć niechętnie też mu nie nakazuję dokonywać aborcji w sytuacjach gdy prawo to dopuszcza, tylko życzę sobie, aby postępował zgodnie ze stosownym zapisem w ustawie o wykonywaniu zawodu lekarza, o którym była mowa wcześniej. [/quote]
Nie zabraniaj komuś bycia lekarzem. Jeśli lekarz nie chce zabijać, bo mu na to sumienie nie pozwala, to należy to uszanować. Należy zmienić zapis wskazywania innego lekarza, żeby nie było powodów do wyzywania lekarzy. [/quote]
Po raz wtóry piszę, że nie zabraniam. Ja tylko żądam, aby ten lekarz postępował zgodnie z obowiązującym prawem, a nie jakimś wydumanym prawem Boskim. I żadnych zapisów nie należy zmieniać. A skoro kogoś tak strasznie dotyka ostracyzm z jakim się spotyka z powodu swojego fundamentalizmu religijnego, to tylko oznacza, że jest osoba bardzo słabej wiary, a wtedy tym bardziej nie ma prawa postępować wbrew prawu wg własnego widzimisię. [/quote]
Należy zmienić zapis mówiący o wskazywaniu lekarza, który może dokonać zabójstwa dziecka w wyniku aborcji, bo to jest niezgodne z sumieniem lekarza wskazującego, nie można wymuszać, by lekarz przyczynił się do zabójstwa. Lekarz ma leczyć, po to mu płacę podatki, by leczył, a nie może zabijać, od tego jest żołnierz lub policjant. Nie można z powodu fundamentalnego lewactwa ograniczać wolności sumienia. Nie możesz żądać łamania wolności sumienia, bo to łamie prawo. [/quote]

To dlaczego lekarz taką postawą łamie wolność mojego sumienia, dla mnie np. płód dokąd nie zacznie płynąć w nim krew nie jest dzieckiem, a to zaczyna się dziać w okolicach 20 dnia.
[/quote]
Masz prawo tak uważać, lekarz ma prawo uważać inaczej. Dlaczego łamiesz prawo zmuszając lekarza do tego, by uważał inaczej? Lekarz ma prawo odmówić zabijania. To nie jest żołnierz czy policjant. [/quote]

Ale ma obowiązek wskazać mi lekarza który będzie mógł mnie leczyć, a niewskazanie mi takiego lekarza jest złamaniem ustawy
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 13:56 11-06-2014,   -
[quote= ]Dlaczego łamiesz prawo zmuszając lekarza do tego, by uważał inaczej? Lekarz ma prawo odmówić zabijania. To nie jest żołnierz czy policjant. [/quote]
Robisz się coraz bardziej nudny z tą swoją pseudo-argumentacją. Nikt tu nie zmusza lekarza, aby miał takie czy inne poglądy.
Jedyne czego ja i mnie podobni się domagamy to aby lekarz postępował zgodnie z obowiązującym polskim prawem. Twierdzenie, że takie nasze życzenia są łamaniem prawa jest objawem mocno zaawansowanej schizofrenii.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:50 11-06-2014,   -
[quote=Andy ][quote= ]Dlaczego łamiesz prawo zmuszając lekarza do tego, by uważał inaczej? Lekarz ma prawo odmówić zabijania. To nie jest żołnierz czy policjant. [/quote]
Robisz się coraz bardziej nudny z tą swoją pseudo-argumentacją. Nikt tu nie zmusza lekarza, aby miał takie czy inne poglądy.
Jedyne czego ja i mnie podobni się domagamy to aby lekarz postępował zgodnie z obowiązującym polskim prawem. Twierdzenie, że takie nasze życzenia są łamaniem prawa jest objawem mocno zaawansowanej schizofrenii.  [/quote]
Nie piszę o zmuszaniu do innych poglądów, tylko o zmuszaniu lekarza do zabijania. Nie możesz domagać się tego, bo to jest łamanie prawa. Z uporem maniaka chcesz zmusić kogoś do zrobienia czegoś, co jest sprzeczne z jego poglądami. Nie po to ktoś zostaje lekarzem, by zabijać, już byli w historii tacy lekarze.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 18:09 11-06-2014,   -
[quote= ][quote= ]Dlaczego łamiesz prawo zmuszając lekarza do tego, by uważał inaczej? (...)[/quote]
(...)
Nie piszę o zmuszaniu do innych poglądów, tylko o zmuszaniu lekarza do zabijania. Nie możesz domagać się tego, bo to jest łamanie prawa. Z uporem maniaka chcesz zmusić kogoś do zrobienia czegoś, co jest sprzeczne z jego poglądami. Nie po to ktoś zostaje lekarzem, by zabijać, już byli w historii tacy lekarze. [/quote]
Znowu powtarzam, że robisz się coraz bardziej nudny. Nie dość, że wmawiasz innym coś czego nie napisali, to jeszcze kompletnie nie panujesz nawet nad tym co sam piszesz, co widać powyżej.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:27 11-06-2014,   -
[quote=Andy ][quote= ][quote= ]Dlaczego łamiesz prawo zmuszając lekarza do tego, by uważał inaczej? (...)[/quote]
(...)
Nie piszę o zmuszaniu do innych poglądów, tylko o zmuszaniu lekarza do zabijania. Nie możesz domagać się tego, bo to jest łamanie prawa. Z uporem maniaka chcesz zmusić kogoś do zrobienia czegoś, co jest sprzeczne z jego poglądami. Nie po to ktoś zostaje lekarzem, by zabijać, już byli w historii tacy lekarze. [/quote]
Znowu powtarzam, że robisz się coraz bardziej nudny. Nie dość, że wmawiasz innym coś czego nie napisali, to jeszcze kompletnie nie panujesz nawet nad tym co sam piszesz, co widać powyżej.   [/quote]
To Ty jesteś nudny. Nie możesz zmusić lekarza do zabijania, lekarz jest od leczenia, od zabijania za pieniądze jest żołnierz lub policjant. Lekarz ma prawo odmówić zabicia dziecka, obowiązuje nas prawo Polskie, a nie prawo Lewackie. Już w historii byli lekarze, np. "doktor" Mengele.

"2. Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność przekonań i nie ma przymusu pracy w publicznej służbie zdrowia tak samo jak Świadków Jehowy nikt nie przymusza do pełnienia służby wojskowej."
Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność przekonań i nie ma przymusu zabijania dzieci, tak samo jak Świadków Jehowy nikt nie przymusza do pełnienia służby wojskowej.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 19:25 11-06-2014,   -
[quote= ]
To Ty jesteś nudny. Nie możesz zmusić lekarza do zabijania, lekarz jest od leczenia, od zabijania za pieniądze jest żołnierz lub policjant. [/quote]
Przestań szastać frazesami tylko zacznij czytać ze zrozumieniem i myśleć. Znowu się odwołujesz do żołnierzy i policjantów, a nie odniosłeś się do poruszonej wcześniej przeze mnie kwestii ich prawa do wolności sumienia. Ponownie więc pytam. Dlaczego zgodnie ze swoją chorą logiką nie dajesz żołnierzom czy policjantom prawa do odmowy zabijania czy powodowania u innych uszczerbku na zdrowiu?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:48 11-06-2014,   -
[quote=Andy ][quote= ]
To Ty jesteś nudny. Nie możesz zmusić lekarza do zabijania, lekarz jest od leczenia, od zabijania za pieniądze jest żołnierz lub policjant. [/quote]
Przestań szastać frazesami tylko zacznij czytać ze zrozumieniem i myśleć. Znowu się odwołujesz do żołnierzy i policjantów, a nie odniosłeś się do poruszonej wcześniej przeze mnie kwestii ich prawa do wolności sumienia. Ponownie więc pytam. Dlaczego zgodnie ze swoją chorą logiką nie dajesz żołnierzom czy policjantom prawa do odmowy zabijania czy powodowania u innych uszczerbku na zdrowiu?  [/quote]
To Twoja chora logika nie pozwala Ci ogarnąć, że lekarz leczy, a żołnierz lub policjant zabija. Nie można obarczać lekarzy obowiązkiem zabijania, bo mają prawo do wolności sumienia. I do wskazywania lekarza, by ten zabił, należy znieść ten obowiązek.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 22:35 11-06-2014,   -
[quote= ][quote=Andy ][quote= ]
To Ty jesteś nudny. Nie możesz zmusić lekarza do zabijania, lekarz jest od leczenia, od zabijania za pieniądze jest żołnierz lub policjant. [/quote]
Przestań szastać frazesami tylko zacznij czytać ze zrozumieniem i myśleć. Znowu się odwołujesz do żołnierzy i policjantów, a nie odniosłeś się do poruszonej wcześniej przeze mnie kwestii ich prawa do wolności sumienia. Ponownie więc pytam. Dlaczego zgodnie ze swoją chorą logiką nie dajesz żołnierzom czy policjantom prawa do odmowy zabijania czy powodowania u innych uszczerbku na zdrowiu?  [/quote]
To Twoja chora logika nie pozwala Ci ogarnąć, że lekarz leczy, a żołnierz lub policjant zabija. Nie można obarczać lekarzy obowiązkiem zabijania, bo mają prawo do wolności sumienia. I do wskazywania lekarza, by ten zabił, należy znieść ten obowiązek. [/quote]
A żołnierz i policjant nie ma prawa do wolności sumienia? Są obywatelami gorszej kategorii?
I skończ z kolejnym fałszywym stereotypem - lekarz leczy.
Czy pobieranie narządów do przeszczepu od formalnie zmarłego (ale tylko formalnie, bo w myśl twoich porąbanych poglądów to ta śmierć wcale nie jest taka oczywista) jest leczeniem? Czy podawanie cierpiącemu nieuleczalnie choremu dużych dawek środków co prawda uśmierzających ból ale przy tym skracających życie jest leczeniem? Czy w końcu podjęte przez wspomnianego wcześniej Chazana działania mające na celu tylko doprowadzić do końca ciążę, która skończy się martwym porodem jest leczeniem?
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 23:38 11-06-2014,   -
[quote= ] Lekarz ma leczyć, po to mu płacę podatki, by leczył, a nie może zabijać [/quote]
Określone oczekiwania to możesz mieć w stosunku do siebie czy osób za które jesteś odpowiedzialny. I zapewniam cię, że żaden lekarz nie zmusi cię do poddania się procedurom medycznym, których nie będziesz sobie życzył.
Ja również płacę podatki i życzę sobie, aby opłacany z nich lekarz zapewnił mi wszelkie procedury medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nie tylko te, które uważa za zgodne ze swoim sumieniem.
Z kolei nie życzę sobie, aby takie fanatyczne gówno jak ty decydowało o tym jakie procedury medyczne może lekarz stosować w stosunku do mnie i osób za które jestem odpowiedzialny.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:18 12-06-2014,   -
[quote=Andy ][quote= ] Lekarz ma leczyć, po to mu płacę podatki, by leczył, a nie może zabijać [/quote]
Określone oczekiwania to możesz mieć w stosunku do siebie czy osób za które jesteś odpowiedzialny. I zapewniam cię, że żaden lekarz nie zmusi cię do poddania się procedurom medycznym, których nie będziesz sobie życzył.
Ja również płacę podatki i życzę sobie, aby opłacany z nich lekarz zapewnił mi wszelkie procedury medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nie tylko te, które uważa za zgodne ze swoim sumieniem.
Z kolei nie życzę sobie, aby takie fanatyczne gówno jak ty decydowało o tym jakie procedury medyczne może lekarz stosować w stosunku do mnie i osób za które jestem odpowiedzialny.
[/quote]
To jak to w końcu jest?

"2. Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność przekonań i nie ma przymusu pracy w publicznej służbie zdrowia tak samo jak Świadków Jehowy nikt nie przymusza do pełnienia służby wojskowej.  "

"Ja również płacę podatki i życzę sobie, aby opłacany z nich lekarz zapewnił mi wszelkie procedury medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nie tylko te, które uważa za zgodne ze swoim sumieniem."

Lekarz ma zagwarantowaną wolność sumienia czy nie ma?

Lekarz nie ma przymusu, by pracował zabijając, bo nie można do tego go przymusić, tak jak np. Świadków Jehowy.  
Widzę, że jesteś faktycznie fanatykiem. Niedługo, jeśli dać Ci władzę, to będziesz karabinem przymuszał do swojego światopoglądu.

Po co te wyzwiska? Niedługo zamienisz je na kolbę karabinu?
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 08:58 12-06-2014,   -
[quote= ]
To jak to w końcu jest?

"2. Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność przekonań i nie ma przymusu pracy w publicznej służbie zdrowia tak samo jak Świadków Jehowy nikt nie przymusza do pełnienia służby wojskowej.  "

"Ja również płacę podatki i życzę sobie, aby opłacany z nich lekarz zapewnił mi wszelkie procedury medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nie tylko te, które uważa za zgodne ze swoim sumieniem."

Lekarz ma zagwarantowaną wolność sumienia czy nie ma?
[/quote]
Dokładnie tak jak to napisane. Lekarz, dla którego wykonywanie określonych, nakazanych zakresem obowiązków procedur medycznych jest niezgodne z jego sumieniem nie musi pracować w opłacanej także z moich podatków służbie zdrowia i nic mi do tego.
[quote]
Widzę, że jesteś faktycznie fanatykiem. Niedługo, jeśli dać Ci władzę, to będziesz karabinem przymuszał do swojego światopoglądu.
[/quote]
Nie projektuj na mnie swoich przypadłości. Ja tylko domagam się, aby przestrzegano obowiązującego prawa, natomiast to ty uzurpujesz sobie prawo do łamania prawa, bo ci się coś nie podoba.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 11:43 12-06-2014,   -
I jeszcze jedno.
Kiedy w końcu określisz się w sprawie wolności sumienia żołnierzy i policjantów.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:52 12-06-2014,   -
[quote=Andy ][quote= ]
To jak to w końcu jest?

"2. Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność przekonań i nie ma przymusu pracy w publicznej służbie zdrowia tak samo jak Świadków Jehowy nikt nie przymusza do pełnienia służby wojskowej.  "

"Ja również płacę podatki i życzę sobie, aby opłacany z nich lekarz zapewnił mi wszelkie procedury medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nie tylko te, które uważa za zgodne ze swoim sumieniem."

Lekarz ma zagwarantowaną wolność sumienia czy nie ma?
[/quote]
Dokładnie tak jak to napisane. Lekarz, dla którego wykonywanie określonych, nakazanych zakresem obowiązków procedur medycznych jest niezgodne z jego sumieniem nie musi pracować w opłacanej także z moich podatków służbie zdrowia i nic mi do tego.
[quote]
Widzę, że jesteś faktycznie fanatykiem. Niedługo, jeśli dać Ci władzę, to będziesz karabinem przymuszał do swojego światopoglądu.
[/quote]
Nie projektuj na mnie swoich przypadłości. Ja tylko domagam się, aby przestrzegano obowiązującego prawa, natomiast to ty uzurpujesz sobie prawo do łamania prawa, bo ci się coś nie podoba. [/quote]
Lekarz ma zagwarantowaną wolność sumienia i ma leczyć, a nie zabijać. Lekarz nie musi zabijać. Ma prawo odmówić pracy w tym przypadku. Tak mówi prawo i  nie zgadzam się na jego łamanie. Nie zgadzam się, by z moich podatków był opłacany lekarz, który zabija.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 12:53 12-06-2014,   -
[quote=Andy ]I jeszcze jedno.
Kiedy w końcu określisz się w sprawie wolności sumienia żołnierzy i policjantów. [/quote]
Lekarz to nie żołnierz czy policjant, ten temat dotyczy lekarzy. Lekarz ma prawo odmówić zabijania.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 14:13 12-06-2014,   -
[quote=Andy ]Przedstawiciele Świętego Oficjum nie zauważają co najmniej dwóch spraw podstawowych
1. Żyjemy w Rzeczpospolitej Polskiej, a nie w Państwie Bożym i tym samym obowiązuje u nas prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a nie prawo Boskie.
2. Zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma zagwarantowaną wolność przekonań i nie ma przymusu pracy w publicznej służbie zdrowia tak samo jak Świadków Jehowy nikt nie przymusza do pełnienia służby wojskowej.  [/quote]
1. Obowiązuje nas prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a nie prawo nieboskie, zgodnie z prawem można się domagać aborcji własnego dziecka, a wymuszanie od lekarza aborcji dziecka, którego nie jesteśmy rodzicami jest łamaniem prawa.  Rozumiem, że to nie jest Twoje dziecko, więc łamiesz prawo, domagając się, by jakiś tam lekarz dokonał aborcji jakiegoś tam dziecka.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 15:00 12-06-2014,   -
[quote= ][quote=Andy ]I jeszcze jedno.
Kiedy w końcu określisz się w sprawie wolności sumienia żołnierzy i policjantów. [/quote]
Lekarz to nie żołnierz czy policjant, ten temat dotyczy lekarzy. Lekarz ma prawo odmówić zabijania. [/quote]
Zejdź z tych wyżyn fanatyzmu i odpowiedz co z prawem żołnierzy i policjantów do wolności sumienia.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 15:02 12-06-2014,   -
[quote= ]
1. Obowiązuje nas prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a nie prawo nieboskie, zgodnie z prawem można się domagać aborcji własnego dziecka, a wymuszanie od lekarza aborcji dziecka, którego nie jesteśmy rodzicami jest łamaniem prawa.  Rozumiem, że to nie jest Twoje dziecko, więc łamiesz prawo, domagając się, by jakiś tam lekarz dokonał aborcji jakiegoś tam dziecka. [/quote]
Przestań histeryzować i pisz logicznie. Gdzie napisałem, ze domagam się aborcji cudzego dziecka?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:04 12-06-2014,   -
[quote=Andy ][quote= ][quote=Andy ]I jeszcze jedno.
Kiedy w końcu określisz się w sprawie wolności sumienia żołnierzy i policjantów. [/quote]
Lekarz to nie żołnierz czy policjant, ten temat dotyczy lekarzy. Lekarz ma prawo odmówić zabijania. [/quote]
Zejdź z tych wyżyn fanatyzmu i odpowiedz co z prawem żołnierzy i policjantów do wolności sumienia.
[/quote]
Jeśli przestrzeganie prawa to dla Ciebie fanatyzm, to nie mam  Ci więcej nic do powiedzenia.

Kłania się Konstytucja RP Art. 53. 6.

"Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii."
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 15:05 12-06-2014,   -
[quote= ]
Lekarz ma zagwarantowaną wolność sumienia i ma leczyć, a nie zabijać. Lekarz nie musi zabijać. Ma prawo odmówić pracy w tym przypadku. [/quote]
I o nic więcej mi nie chodzi. Nie chce "zabijać" to niech sobie znajdzie pracę gdzie "zabijanie" nie wchodzi w zakres jego obowiązków.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:07 12-06-2014,   -
[quote=Andy ][quote= ]
Lekarz ma zagwarantowaną wolność sumienia i ma leczyć, a nie zabijać. Lekarz nie musi zabijać. Ma prawo odmówić pracy w tym przypadku. [/quote]
I o nic więcej mi nie chodzi. Nie chce "zabijać" to niech sobie znajdzie pracę gdzie "zabijanie" nie wchodzi w zakres jego obowiązków. [/quote]
Lekarz nie chce zabijać, może i ma prawo leczyć. Chcesz zabić swoje dziecko, to znajdź sobie kogoś do tego. Nie zmuszaj tych, którzy tego nie chcą robić, bo maja prawo do odmowy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 15:09 12-06-2014,   -
[quote=Andy ][quote= ]
1. Obowiązuje nas prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a nie prawo nieboskie, zgodnie z prawem można się domagać aborcji własnego dziecka, a wymuszanie od lekarza aborcji dziecka, którego nie jesteśmy rodzicami jest łamaniem prawa.  Rozumiem, że to nie jest Twoje dziecko, więc łamiesz prawo, domagając się, by jakiś tam lekarz dokonał aborcji jakiegoś tam dziecka. [/quote]
Przestań histeryzować i pisz logicznie. Gdzie napisałem, ze domagam się aborcji cudzego dziecka?
[/quote]
A tu:
"Jak na razie inkwizytorzy-autorzy apelu mają go głęboko w d..., a jak jest przestrzegany w praktyce zostało właśnie ujawnione na przykładzie pewnego ścierwa o nazwisku Chazan".

Profesor Chazan odmówił aborcji, a Ty go zmuszasz do tego. To nie jest Twoje dziecko, więc nie masz prawa do zmuszania kogokolwiek do aborcji nieswojego dziecka.
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 15:13 12-06-2014,   -
[quote= ]
Jeśli przestrzeganie prawa to dla Ciebie fanatyzm, to nie mam  Ci więcej nic do powiedzenia.

Kłania się Konstytucja RP Art. 53. 6.

"Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii." [/quote]
Już ci tłumaczyłem, że wolność sumienia i religii jest zapewniona. Za to toczysz pianę z wściekłości, ze ktoś sobie życzy, aby prawo było przestrzegane i egzekwowane. A co najbardziej u ciebie schizofreniczne to fakt, że domagasz się wolności sumienia (definiowanych wg własnych kryteriów nie mających nic wspólnego z rzeczywistością), a jednocześnie zdajesz się odmawiać tego prawa w stosunku do żołnierzy i policjantów konsekwentnie unikając zajęcia stanowiska w tej sprawie.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Andy , 15:15 12-06-2014,   -
[quote= ]
A tu:
"Jak na razie inkwizytorzy-autorzy apelu mają go głęboko w d..., a jak jest przestrzegany w praktyce zostało właśnie ujawnione na przykładzie pewnego ścierwa o nazwisku Chazan".

Profesor Chazan odmówił aborcji, a Ty go zmuszasz do tego. To nie jest Twoje dziecko, więc nie masz prawa do zmuszania kogokolwiek do aborcji nieswojego dziecka. [/quote]
Kolejny dowód na twój fanatyzm, który nie dość, że cię kompletnie zaślepia, to jeszcze podsuwa ci fałszywe obrazy. Gdzie w tym wpisie jest nawoływanie do aborcji cudzego dziecka?
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalnedarz imprez
lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  1  2  3  4