2015-03-19T10:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Gminy Łyse: Szkoły Podstawowe w miejscowościach Dęby, Łączki, Szafranki, Warmiak i Wejdo do likwidacji

REKLAMA
VI sesji Rady Gminy Łyse, fot. gminalyse.plVI sesji Rady Gminy Łyse, fot. gminalyse.pl
REKLAMA

Głównym punktem obrad VI sesji Rady Gminy Łyse było podjęcie radnych uchwał w sprawie likwidacji szkół podstawowych w miejscowościach: Dęby, Łączki, Szafranki, Warmiak i Wejdo.

Wójt Gminy Łyse zadeklarował, iż dołoży wszelkich starań aby szkoły funkcjonowały w dalszym ciągu z tą różnicą, że organem prowadzącym będą stowarzyszenia, a nie Gmina Łyse jak dotychczas.

W związku z powyższymi zmianie uległa sieć oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych w Gminie Łyse oraz sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. O tym gdzie uczniowie od 1 września 2015 roku podejmą naukę zadecydują rodzice. Dzieci z miejscowości Łączki i Warmiak będą miały możliwość uczęszczania do Zespołu Szkół w Zalasiu, z miejscowości Dęby oraz Wejdo do Zespołu Szkół w Łysych, natomiast ze wsi Szafranki do Zespołu Szkół w Lipnikach.

Ponadto Rada Gminy Łyse dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2015-2021 oraz budżetu Gminy Łyse na 2015 rok. Zgodnie z zapisami w budżecie gminy na bieżący rok przewidziane zostały środki między innymi na opracowanie dokumentacji technicznej Gminnego Centrum Kultury w Łysych, przebudowy drogi gminnej Baba - Charubin Nr 250702W w obrębie ewidencyjnym Złota Góra i Plewki od km 0+000,00 do km 3+050,32, modernizację budynku Urzędu Gminy, zakup pojazdów do dowozu uczniów do szkół oraz wykonanie dokumentacji "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - etap II".

Rada Gminy Łyse przyjęła również Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Łyse na lata 2015 - 2019, uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2015 r.

REKLAMA
Zobacz również
Kalendarz imprez
listopad 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 31  1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×