2013-06-01T00:06:00+02:00 eOstroleka.pl
Region,

I Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona [PROGRAM]

REKLAMA
REKLAMA

Przedstawiamy program I Pułtusk Festiwalu im. Krzysztofa Klenczona, który odbędzie się w dniach 21 - 22 czerwca 2013.

Terminarz Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona
Do 30.04.2013 – nadsyłanie utworów przez wykonawców startujących w konkursie
01.05.2013 – 15.05.2013 – wybór artystów – finalistów przez Jury oraz zamieszczenie ich utworów na stronie internetowej festiwalu.
16.05.2013 – 20.06.2013 – konkurs o ,,Nagrodę Internautów”. Internauci poprzez głosowanie wybiorą laureata konkursu.
21.06.2013 – pierwszy dzień - konkursowy  – przesłuchania zespołów przed Jury z udziałem publiczności
22.06.2013 – dzień galowy – przed zaproszoną gwiazdą ( gwiazdami) wystąpią zespoły , które zajęły 3 pierwsze miejsca w konkursie Festiwalu oraz laureat konkursu o ,,Nagrodę Internautów”.

Regulamin udziału w części konkursowej festiwalu im. Krzysztofa Klenczona w Pułtusku
Warunkiem udziału w Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona jest spełnienie zasad regulaminu.


I. Pojęcia ogólne
1. Organizatorzy:
Burmistrz Miasta Pułtusk i Rada Miejska w Pułtusku
06 100 Pułtusk ,
ul. Rynek 41
tel.  23/ 692 83 07
fax. 23/ 692 42 96

Wydawnictwo Muzyczne Gold Records Barbara Andruchów,
02-968 Warszawa,
ul. Przyczółkowa 110
www.pultuskfestiwal.pl
mail: biuro@pultuskfestiwal.pl
tel. +48 603 981 948 : 22/816 85 70

2. Artysta:
    solista lub zespół w składzie więcej niż jedna osoba, nie związany kontraktem managerskim lub kontraktem z wytwórnią płytową. Uczestnicy niepełnoletni muszą dostarczyć pisemną zgodę na udział w konkursie od rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Miejsce:
    Kino Narew (pl. Teatralny 4, 06-100 Pułtusk)  - dzień konkursu
    Rynek w Pułtusku – koncerty galowe

II. Cele festiwalu
    edukacja kulturalna młodzieży – przybliżenie twórczości Krzysztofa Klenczona oraz jego życiorysu,
    wspieranie alternatywnych form spędzania czasu – propozycja uczestniczenia w wydarzeniach związanych z miastem Pułtusk,
    integracja społeczności w wymiarze lokalnym,
    nawiązywanie kontaktu i wymiana doświadczeń z innymi ośrodkami kultury, która ma doprowadzić do wspólnych inicjatyw kulturalnych,
    pomoc młodym, zdolnym artystom , zainspirowanym twórczością K. Klenczona w rozpoczęciu kariery muzycznej ,
    ukazanie miasta Pułtusk jako nowoczesnego miasta dbającego o swoją spuściznę kulturową.

III. Przystąpienie do konkursu
    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie Organizatorom 3 utworów Artysty :
-jednej piosenki z repertuaru Krzysztofa Klenczona
-jednej piosenki innego artysty
-jednej piosenki autorskiej
Dopuszcza się zgłoszenie jednej piosenki z repertuaru Krzysztofa Klenczona i dwóch piosenek autorskich lub jednej piosenki K. Klenczona i dwóch piosenek innych artystów.
    Utwory powinny być zgłaszane w formie plików muzycznych w formacie mp3 na adres mailowy : biuro@pultuskfestiwal.pl
lub na płycie CD na adres Wydawnictwa Muzycznego Gold Records.
Płyta CD oraz pliki mp3 muszą być opisane nazwą Artysty i tytułami utworów.
    Artysta dostarczy wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy , który jest do pobrania na końcu Regulaminu drogą elektroniczną na adres: biuro@pultuskfestiwal.pl lub pocztą  na adres Wydawnictwa Muzycznego Gold Records.
    Koszty nośników oraz przesyłki pokrywa zgłaszający. Materiały zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
    Utwory konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym muszą być dostarczone Organizatorowi w terminie podanym w Regulaminie.

IV. Opis etapów festiwalu
I Etap
    14.01.2013  - rozpoczęcie Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona , ogłoszenie konkursu
    Artyści dostarczają utwory konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym w terminie 14.01.2013 – 30.04.2013. Wszystkie utwory mogą mieć własną aranżację , nawet znacząco odbiegającą od oryginału.

II Etap
01.05.2013 - 15.05.2013 - nadesłane utwory  poddane zostaną ocenie jury w składzie:
    Patron Festiwalu – Alicja Klenczon
    Burmistrz Miasta Pułtusk lub osoba przez niego wskazana
    Przedstawiciel Wydawnictwa Muzycznego Gold Records
    Autorytet polskiej sceny muzycznej
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian lub rozszerzenia składu jury.  
Do finału konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 artystów . Ich utwory zostaną zamieszczone na stronie internetowej festiwalu. Internauci poprzez głosowanie wybiorą laureata konkursu o ,,Nagrodę internautów” . Głosowanie będzie odbywać się od 16.05.2013 do 20.06.2013.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.

III Etap
    Pierwszy dzień festiwalu, ma charakter przeglądu z udziałem publiczności. Przesłuchania odbędą się w w Kinie Narew ( pl. Teatralny 4 ), w kolejności podanej przez Organizatorów. Jury wybierze zwycięzcę Festiwalu oraz II i III miejsce. Artyści , którzy zajmą 3 pierwsze miejsca będą mieli szansę zaprezentowania się na koncercie galowym następnego dnia oraz otrzymają nagrody pieniężne.
I miejsce –  2000 zł
II miejsce -  1500 zł
III miejsce – 1000 zł  
Organizatorzy przewidują również nagrody pieniężne od Patrona Honorowego – Alicji Klenczon oraz wyróżnienia specjalne.  
Trzej finaliści oprócz nagród mają zapewniony nocleg ze śniadaniem oraz parking dla pojazdów.

    Drugi dzień – na wielkiej scenie na Pułtuskim Rynku przed gwiazdami zaprezentują się Artyści , którzy zajęli 3 pierwsze miejsca części konkursowej Festiwalu.
W dniu koncertu finałowego Artysta po uzgodnieniu z Organizatorem ma obowiązek stawienia się na próbach dźwięku przy dużej scenie o podanej po przesłuchaniu godzinie. Kolejność występów od trzeciego do pierwszego miejsca  zajętego w pierwszym dniu przesłuchania.

V . Prawa autorskie i pokrewne oraz dobra osobiste
    Uczestnik festiwalu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i pokrewne do nadesłanych utworów oraz ,że wyraża zgodę na nieograniczone  korzystanie i rozporządzanie utworami na potrzeby produkcji i promocji Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona. W przypadku wykorzystania przez artystę utworów innych twórców , artysta ma obowiązek sprawdzić w ZAIKS-ie, czy może wykonać ten utwór lub uzyskać zgodę na wykonanie utworów od twórców (autora i kompozytora).
    Uczestnik festiwalu zezwala na wykorzystywanie imienia, nazwiska , pseudonimu , nazwy i znaku graficznego zespołu, wizerunku, szczegółów biografii na potrzeby produkcji i promocji Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona,
    Uczestnik festiwalu zezwala na rejestrację technikami audiowizualnymi Koncertu konkursowego oraz galowego oraz wielokrotne publiczne odtwarzanie w materiałach promocyjnych związanych z Organizatorem , a także na wykorzystywanie tych materiałów dla produkcji i promocji Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona.
    Uczestnik festiwalu zezwala na przekazanie przez Organizatorów praw nabytych na potrzeby produkcji festiwalu osobom trzecim ( media , sponsorzy, partnerzy festiwalu).

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  1  2