2016-06-30T15:37:57+02:00 eOstroleka.pl
Region,

Info Łomża - mobilna aplikacja

REKLAMA
REKLAMA

Użytkownicy smartfonów mają możliwość pobrania aplikacji Info Łomża, której głównym celem jest poprawienie komunikacji w zakresie informowania o różnych elementach życia społecznego w mieście. Za jej pośrednictwem mieszkańcy będą mogli również  informować o różnego rodzaju zdarzeniach. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play.

System ma zapewniać komunikację dwukierunkową w zakresie poprawy dialogu społecznego. W obecnej chwili częściowo wykorzystujemy rozwiązania, często darmowe, wdrożone przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, np. portal o tematyce biznesowej, który również używany jest do elementów komunikacji społecznej. Wykorzystując możliwości technologiczne związane z Systemem, jak i prawne związane z dialogiem społecznym, zamierzamy zaktywizować i włączyć społeczeństwo do świadomego udziału w budowaniu naszego miasta i konsultowaniu wielu obszarów życia mieszkańców.
Aplikacja posiada kalendarz, informujący o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Kolejnym modułem, który jest wykorzystany w systemie Info Łomża, to moduł „Bezpieczna Łomża” - dedykowany do zgłoszeń o awariach, utrudnieniach, czy też różnych zdarzeniach. Może to być, np. dziura w chodniku, czy też uciążliwe przejście przez ulicę. Chcemy, aby zgłoszenia były tworzone zarówno przez mieszkańców jak i pracowników administracji. Moduł Bezpiecznej Łomży ma spełnić rolę pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów i działaniu w tych miejscach, o których często wiedzą tylko najbliżsi użytkownicy. Ci ludzie często nie wiedzą do kogo mają się zwrócić, aby zgłosić awarię, a aplikacja na urządzenia mobilne poprzez formularz elektroniczny, ułatwi tę czynność. Za pośrednictwem tego modułu będziemy mogli również informować o takich utrudnieniach jak np. zmiana organizacji ruchu z powodu malowania pasów drogowych, czy też podawać plan wywozu śmieci z terenu miasta.

Moduł „Bezpieczna Łomża”
Przy jego pomocy będziemy informować m.in. o:
•    wszelkich zmianach w organizacji ruchu, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na plany mieszkańców,
•    wydarzeniach kulturalnych, sportowych,
•    sytuacjach bezpośrednio lub pośrednio zagrażającym mieszkańcom, tj. niekorzystnych wynikach badań bieżących ujęć wody, czy krytycznych zjawiskach pogodowych.

Ponadto, w ramach komunikacji dwukierunkowej moduł umożliwia mieszkańcom angażowanie się w dbałość o środowisko lokalne dając, jednocześnie poczucie, że zauważono ważne bądź uciążliwe dla mieszkańca nieprawidłowości lub incydenty tj.:
•    akty dewastacji,
•    uszkodzony chodnik,
•    dziury w drodze,
•    brak oświetlenia,
•    nielegalne wysypisko etc.

Moduł konsultacji społecznych
Aplikacja pozwala na przeprowadzenie konsultacji społecznych, podczas których przedstawiciele władze przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalenia nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne w mieście, gminie czy powiecie.
Konsultacje w aplikacji nie ograniczają się jednak tylko do przedstawiania tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji, uwzględniając archiwum.

W ramach komunikacji dwukierunkowej mieszkańcy są na bieżąco informowani przez urząd m.in. odnośnie:
•    planowanych inwestycji,
•    spotkań konsultacyjnych,
•    już konsultowanych projektów i zagadnień,
•    wyników konsultacji społecznych.
Tylko wspólna rozmowa, szeroko pojęty dialog społeczny, wyrażanie własnej opinii, poglądów, dzielenie się swoimi uwagami i alternatywnymi rozwiązaniami da możliwość poznanie stanowiska wszystkich zainteresowanych stron. To pozwoli na wybranie najlepszych rozwiązań.

Moduł budżetu obywatelskiego
Moduł budżetu obywatelskiego jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej - narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu wydzielonej części środków z lokalnego budżetu.
Aplikacja przede wszystkim pozwala na:
Z punktu widzenia mieszkańca:
•    zgłaszanie propozycji projektów,
•    bieżąca informacja dotycząca trwania naboru „pomysłów”,
•    głosowanie w ramach budżetu partypacyjnego,
•    podgląd wyników poszczególnych projektów,
•   weryfikację harmonogramu realizacji ze wskazaniem postępu prac i kolejnych etapów projektu (dzięki czemu strona funkcjonuje dla mieszkańców nadal nawet po zakończeniu głosowania).

Z punktu widzenia urzędu:
•    umożliwia na szybką ocenę propozycji mieszkańców przez jednostkę merytoryczną,
•    tworzy mapę propozycji projektów która może służyć w przyszłości jako element weryfikacji potrzeb mieszkańców,
•    skuteczną weryfikację autentyczności oddanych głosów,
•    publikację wyników głosowania,

Aplikację Info Łomża wykonała firma WamaSoft z Olsztyna. Koszt wdrożenia systemu wyniósł 2000 zł brutto, zaś umowa serwisowa za utrzymanie systemu wynosi 500 zł brutto płatne co miesiąc. Przez kilka najbliższych dni będzie ona funkcjonowała w formie rozruchowej.

Kalnedarz imprez
październik 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 28  29  30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  1