2021-12-11T08:00:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Informacja publiczna. Prawo do niej ma każdy

REKLAMA
REKLAMA
1
0
0

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Ile takich wniosków wpłynęło do Urzędu Miasta Ostrołęki w ostatnich latach? Tendencja jest wzrostowa - sprawami miasta interesują się zarówno mieszkańcy, jak i różnego rodzaju organizacje.

W 2018 roku do Urzędu Miasta Ostrołęki wpłynęło 107 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W 2019 roku było to 110 wniosków, a w 2020 roku - już 115 wniosków. Są również dane za ten rok: tylko do 10 listopada 2021 r. zarejestrowano 102 wnioski.

W 2021 roku (do 10.11) przeprowadzono również cztery konsultacje społeczne.

Informacja publiczna. Kto ją może uzyskać?

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta Ostrołęki w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  1. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Ostrołęki, Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka,
  2. złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 1 lub ul. T. Kościuszki 45,
  3. przesłać  faxem na numer +48 29 7654320,
  4. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@um.ostroleka.pl
  5. w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że:

  1. informacja nie może być udostępniona w tym terminie, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od złożenia wniosku);
  2. środki techniczne urzędu nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób 
    i w formie określonych we wniosku, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie, wskazanej w powiadomieniu, może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca, w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu - postępowanie umarza się.
Jeżeli wytworzenie informacji publicznej wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej, a w szczególności: czas pracy pracownika (liczony wg. stawki godzinowej wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej), zużycie materiałów, koszt eksploatacji oraz amortyzacji urządzeń wykorzystanych do przygotowania informacji, wysokość opłat poniesionych na rzecz poczty za przekazanie informacji, urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Postępowanie w tym zakresie określa art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
styczeń 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31 dk1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
dk31  1  2  3  4  5  6
×