eOstroleka.pl
Ostrołęka,

INFORMACJA UM Ostrołęka

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJĘ NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY/ OSÓB

dot. składania oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych
w przedsiębiorstwie za 2023 rok

Urząd Miasta Ostrołęki informuje, że zgodnie z art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.), po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca przedkłada corocznie Prezydentowi Miasta Ostrołęki, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

  1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt. 2,
    wg stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

W przypadku gdy adresatem oświadczenia jest Prezydent Miasta Ostrołęki (zezwolenie lub licencja wydane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki) oświadczenie należy złożyć na formularzu DG-A-12(1) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki.

Link do pobrania formularza : https://bip.um.ostroleka.pl/attachments/download/23224

Jednocześnie wyjaśniam, że:

· oświadczenie należy złożyć jeżeli firma posiada ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/ osób;

· oświadczenie należy złożyć w oryginale;

· w przypadku, gdy oświadczenie składa osoba posiadająca pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia w imieniu przedsiębiorcy (podpisuje oświadczenie), należy dołączyć upoważnienie w oryginale oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 17 zł,
za pełnomocnictwo w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy;

· oświadczenie dotyczy 2023 roku;

· adres do przesłania oświadczenia to adres organu wydającego zezwolenie lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego, jeśli przedsiębiorca uzyskał zezwolenie/ licencję od starosty lub GITD - wówczas adres właściwego starostwa lub GITD (dysponenta danych);

· w oświadczeniu należy uwzględnić osoby zatrudnione bez względu na formę zatrudnienia;

· jednoosobowe działalności gospodarcze, jeśli posiadają ważne zezwolenie/ licencję krajową, również zobowiązane są do złożenia oświadczenia. Dla działalności, w których właściciel jest także kierowcą, właściciel uwzględnia siebie zarówno w pozycji dotyczącej osób zatrudnionych jak i w średniej arytmetycznej kierowców;

· w oświadczeniu należy ująć również kierowców (kierowca może być przedsiębiorcą),
z którymi przedsiębiorca zawiera umowę (bez względu na formę zatrudnienia).

Oświadczenie można pobrać również w Punkcie Obsługi Interesanta - plac gen. Józefa Bema 1 oraz w Wydziale Działalności Gospodarczej - plac gen. Józefa Bema 7A.

 

Ogłoszenie płatne UM Ostrołęki.

Kalendarz imprez
luty 2024
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31 dk1 dk2 dk3 dk4
dk5 dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11
dk12 dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18
dk19 dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25
dk26 dk27 dk28 dk29  1  2  3
×