2022-06-22T10:54:20+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jest praca w ostrołęckiem w MZOSTiIT

REKLAMA
zdjecie 7318
REKLAMA
0
0
15

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce poszukuje pracowników. Zobacz na jakie stanowiska można aplikować:

w oparciu o umowę o pracę:

–  konserwator urządzeń sportowych (2 etaty)

staże na stanowiskach:

– pokojowa (2 osoby)
– konserwator urządzeń sportowych (5 osób)

Oferta skierowana do osób z zasadniczym bądź średnim wykształceniem, które posiadają status osoby bezrobotnej poszukującej pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce.

Chętni mogą o składać podania i CV osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce przy ul. Hallera 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500,  w nieprzekraczalnym terminie do czwartku 30 czerwca, do godziny 1500.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
Informuję, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej z siedzibą przy ulicy Gen. J. Hallera 10, kod pocztowy 07 – 410 Ostrołęka, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie na wskazany powyżej adres.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Piotr Podedworny. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się: 1) wysyłając e-mail na adres: sekretariat@mzostiit.ostroleka.pl; osobiście w siedzibie administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:

1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku gdy poda Pani/Pan dane dodatkowe wykraczające poza zakres wskazany w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;

2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku gdy przygotowywana będzie dla Pani/Pana umowa z przyszłym pracodawcą.

3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnego z przepisami prawa tj.:

a) z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;

b) z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o Pracownikach samorządowych.

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które świadczą dla administratora usługi z zakresu m.in. doradztwa prawnego, doradztwa informatycznego;

2) organy i inne podmioty, w tym podmioty publiczne, uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

3) użytkownicy biuletynu informacji publicznej, w którym publikuje się informacje o osobie, która została wybrana w procesie rekrutacyjnym.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym Administrator, na podstawie przepisów prawa ma obowiązek je udostępnić, w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze.
  2. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będzie wykorzystywać danych do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji oraz po jej zakończeniu nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

1) cofnięcia zgody w przypadku podania dodatkowych danych

dostępu do danych osobowych;

prawo do sprostowania danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 10, kod pocztowy 07-410 Ostrołęka lub na adres e-mail: sekretariat@mzostiit.ostroleka.pl.

  1. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych z katalogu wymienionego w art. 𝟐𝟐𝟏 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy jest niezbędne w celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
  3. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.
REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~expert od ogłoszeń!, 11:41 22-06-2022,   50%
Po hooj ten bełkot o jakimś rodo w takim ogłoszeniu?
7/8 tego newsa to treść o danych osobowych i wizerunku :(
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~spawacz, 12:14 22-06-2022,   58%
Gdyby nie osoba jaśnie pana Kulika to może ... Ale po wyborach , jak najbardziej  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Hehe, 12:27 22-06-2022,   100%
Na zachodzie Europy to jest podawane w ogłoszeniu odrazu wysokość zarobków.To pozwala uniknąć nieporozumień płacowych .Czemu u nas się tak nie robi?Te stanowiska są finansowane z pieniędzy publicznych wieńc po co tajemnice?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Jarek, 13:12 22-06-2022,   50%
Z chęcią  bym się zatrudnił ale zaraz by mnie wyje..li bo mam ciotkę w PiS.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Asia, 13:43 22-06-2022,   100%
@~Jarek Stary , nawet nie próbuj !
Nie masz szans !
Chyba że twój dziadek należał do PZPR lub ORMO.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Ja, 14:09 22-06-2022,   100%
Staże??? A dlaczego nie umowa o pracę? Wszędzie szukają oszczędności kosztem ludzi.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Pawełek, 14:31 22-06-2022,   75%
@~Ja Podobno w ramach premi kwartalnej można dostać słodką bułkę z Serafina od dyrka vel experta.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~gosc, 15:18 22-06-2022,   100%
umiejętności konserwatora urządzeń  biegła znajomość obsługi Trytytki i robienie zdjęć przed/po
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Dobek, 15:50 22-06-2022,   100%
POKOJOWA ?
Czy chodzi o pokojową nagrodę Nobla ?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~xxxx, 16:26 22-06-2022,   100%
Czy Pan Przewodniczący Rady Miasta nadal pracuje w tej firmie?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~J.ostroleckiem, 17:11 22-06-2022,   100%
Ten tytuł to w jakim języku?  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Pracownik, 17:20 22-06-2022,   100%
@~J.ostroleckiem Jest zatrudniony a nie pracuje !  To jest diametralna różnica!!!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Piłkaż, 06:19 23-06-2022,   -
@~Pracownik Tam byli zatrudniani zawsze przewodniczący.
Kotowski, Nacisk, Grabowski, teraz Zarzycki.
Co w tym dziwnego?
Wszystkie opcje polityczne są na równych zasadach.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Piłkaż, 06:21 23-06-2022,   -
@~Piłkaż Słownik :(
Maciak nie nacisk
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Bożka, 17:58 22-06-2022,   100%
Czy to prawda że pokojowe z hostelu Fortis mają w swym zakresie sprzątanie plaży miejskiej i szaletu przy dw.PKS ?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
czerwiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×