2015-07-30T15:44:22+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Kadzidło: Stypendia pomostowe dla najzdolniejszych maturzystów

REKLAMA
fot. eOstroleka.pl
REKLAMA

Najzdolniejsi maturzyści z terenu gminy Kadzidło mogą liczyć na stypendia pomostowe. Warunkiem otrzymania takiej pomocy jest uzyskanie odpowiedniego wyniku podczas egzaminu maturalnego i dostanie się na studia magisterskie.

Stypendia pomostowe przyznawane będą w ramach XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów. Organizatorami programu są: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, Kombinat Rolny Kietrz, Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”.

W roku akademickim 2015/2016 stypendia pomostowe w wysokości 5000 złotych otrzyma 7 rekomendowanych przez ZS „Kurpsie Razem” maturzystów. Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.

W celu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty:
1. Kserokopia świadectwa dojrzałości;
2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów netto rodziny w czerwcu 2015r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”).

Stypendia otrzymają osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
1. Są maturzystami 2015 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2015 roku będą dyskwalifikowani;
2. Mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki;
3. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2015r. kwoty 1225zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1400zł netto w przeliczeniu na osobę, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane;
5. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 07 sierpnia 2015r. na adres: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata, Algorytm oraz Regulamin przyznawania stypendiów dostępne są na stronie internetowej www.kurpsierazem.eu w aktualnościach oraz w zakładce dokumenty do pobrania.

Biuro Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” znajduje się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, II piętro, pok. nr 31 i 32 i jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Kontakt: tel. 517-479-418, 887-337-614; e-mail: kurpsierazem@wp.pl, kurpsierazem@interia.pl; www.kurpsierazem.eu, www.przedszkolabezgranic.eu.

REKLAMA
Zobacz również
Kalnedarz imprez
lipiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  1  2