2019-01-23T19:24:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Kłopoty wiceprezydenta Kleczkowskiego. Czy złamał prawo?! To będzie wyjaśniane

REKLAMA
5
17
99

Tajemnicą poliszynela są poważne kłopoty finansowe, jakie ma wiceprezydent Ostrołęki Maciej Kleczkowski. Obserwować mogliśmy to w oświadczeniach majątkowych, ale to nie wszystko. Okazuje się, że Kleczkowski w zeszłym roku dwukrotnie otrzymał sądowy nakaz zapłaty za niespłacane pożyczki. Oprócz tego, jego oświadczeniami majątkowymi zajmuje się prokuratura.

Prezydent tłumaczy zastępcę. "Pan Maciej nie informował o tym"

Na koniec 2014 roku Kleczkowski w oświadczeniu majątkowym zawarł informację, że posiada około 45 tysięcy złotych oszczędności w gotówce. Oprócz tego był właścicielem 71-metrowego mieszkania i oraz kilku innych nieruchomości. Nie posiadał kredytów. Jego zarobki kształtowały się na poziomie 130 tysięcy złotych rocznie.

W ubiegłym roku Maciej Kleczkowski złożył oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji wiceprezydenta miasta, dokładnie 20 grudnia 2018 roku. Okazało się, że w ciągu kilku lat sytuacja zmieniła się diametralnie. Kleczkowski gromadził środki pieniężne w wysokości 5 tysięcy złotych. Nie posiada domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego ani żadnej innej nieruchomości. Nie posiada udziałów i akcji w spółkach handlowych. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w żadnych spółkach handlowych. Nie posiada także samochodu. (Pojawiły się wątpliwości, wiec dodajmy, że należy wykazywać auta o wartości powyżej 10 tysięcy zł)

Jego dochód za 2018 rok przedstawiał się następująco: WORD w Ostrołęce - 126.393,99 zł, PRO-NET 4.500 zł, dieta radnego - 9.715,00 zł i Urząd Miasta Ostrołęki - 3.038,75 zł. Razem 143.647,74 zł.

Kleczkowski posiada następujące zobowiązania pieniężne: 1. Kredyt w PKO BP - do spłaty 18.843 zł, umowa z 2015 roku; 2. Kredyt w Alior Bank - do spłaty 163.302 zł, umowa z 2015 roku; 3. Kredyt w Banku Handlowym - do spłaty 128.726 zł, umowa z 2016 roku; Razem: 310 tys. 871 zł.

We wrześniu Maciej Kleczkowski złożył oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem VII kadencji samorządu. Co ciekawe, przez trzy miesiące, jego zobowiązania... znacząco wzrosły i to mimo bardzo wysokich zarobków! We wrześniu Kleczkowski miał w kredytach do spłaty odpowiednio: 18.153 zł (690 zł mniej), 154.734 zł (8568 zł mniej) oraz 124.350 zł (4376 zł mniej). Nic dziwnego, że wzbudziło to zainteresowanie wyborców, którzy chcą wiedzieć, jakie są powody takich zmian w sytuacji majątkowej Kleczkowskiego.

Dość nieoczekiwanie, sprawę zadłużenia Macieja Kleczkowskiego usiłował wyjaśnić Łukasz Kulik, prezydent Ostrołęki. Opublikował on oświadczenie, w którym mówił, dlaczego Kleczkowski tak szybko stracił cały swój majątek.

- Z panem Maciejem Kleczkowskim na temat oszczędności, które posiadał i wydał, rozmawiałem już w marcu, albo kwietniu 2018 r. Mama pana Kleczkowskiego zachorowała na nowotwór i pieniądze, które wykazywał jako radny w swoich poprzednich oświadczeniach, zostały w całości przeznaczone na jej leczenie. Pan Maciej nie informował o tym i nie jest to sytuacja, którą można się chwalić, ale jest to na pewno sytuacja trudna. Między innymi dlatego sprzedał mieszkanie, w którym mieszkał i tą kwotę też przeznaczył na leczenie swoich bliskich. Uważam, że postąpił tak, jak każdy by postąpił w takiej sytuacji - twierdził.Nakazy zapłaty dla wiceprezydenta

Okazuje się, że problemy finansowe to nie jedyne problemy wiceprezydenta Kleczkowskiego. Dochodzą także te natury prawnej. Jak poinformował "Tygodnik Ostrołęcki", do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceprezydenta. Potwierdziliśmy to u źródła.

- Do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce wpłynęło anonimowe zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Macieja K., dotyczące oświadczenia majątkowego. W dniu 11 grudnia zostało przekazane do Komendy Miejskiej Policji celem weryfikacji okoliczności wskazanych w anonimie. Obecnie innych informacji nie możemy udzielić - poinformowała nas Elżbieta Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Komunikat jest jednak lakoniczny, nie wiemy, czego konkretnie może dotyczyć to zawiadomienie, poza tym, że chodzi o oświadczenia majątkowe. Być może chodzi o błędy w oświadczeniu lub podanie w nich nieprawdy.

W ostrołęckim sądzie sprawdziliśmy, czy przeciwko Maciejowi Kleczkowskiemu toczyły się jakiekolwiek postępowania w ostatnim czasie. Okazało się, że w 2018 roku były to dwie sprawy.

- Pierwsza, wytoczona przez osobę fizyczną o zapłatę 15.000 zł z tytułu roszczenia o zwrot pożyczki. 6 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce wydał nakaz zapłaty, uznany za doręczony pozwanemu w trybie art. 139  § 1 k.p.c. Wobec niezaskarżenia nakazu zapłaty, uprawomocnił się on 11 sierpnia 2018 roku - informuje sędzia Marcin Korajczyk, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Druga sprawa wytoczona została przez przedmiot niebędący osobą fizyczną, chodziło o zapłatę 6.175,67 zł z tytułu roszczenia o zwrot kredytu/pożyczki gotówkowej. Nakaz zapłaty wydano 29 października 2018 roku.

Czy zawiadomienie ma związek z ww. sprawami? Tego prokuratura nie potwierdza, ale nie jest to wykluczone. Możemy jedynie domniemywać, że może chodzić właśnie o pożyczkę w wysokości 15 tysięcy złotych, która nie była wykazywana w oświadczeniach majątkowych. A przecież należy publikować wszystkie zobowiązania powyżej 10 tysięcy złotych...

O co chodzi z oświadczeniami majątkowymi?

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej  gminy,  osoba  zarządzająca i członek  organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu  wójta  są  obowiązani  do złożenia  oświadczenia  o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem  majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

1) zasobach  pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych  oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;
4) zobowiązaniach  pieniężnych  o wartości  powyżej  10 000 złotych,  w tym  zaciągniętych  kredytach  i pożyczkach  oraz  warunkach,  na  jakich  zostały  udzielone.

Co dalej z tą sprawą?

Będziemy się jej przyglądać. Sprawdzimy, jakie są ustalenia prokuratury i czy potwierdziły się zarzuty, stawiane wiceprezydentowi w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa. Do sprawy wrócimy w naszym serwisie.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
~Johny Walker, 17:47 22-01-2019,   72%
Kapitał zaufania, niezbędny w sprawowaniu funkcji publicznych topnieje u naszych nowych władz w oczach. Ale zawsze można pójść na spacer albo na pizzę:) Co tam jakieś oświadczenia i zobowiązania:)
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:48 22-01-2019,   59%
@~Johny Walker o jak dobrze to ujałes?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:49 22-01-2019,   74%
Czyli co, mamy dwóch mających kłopoty z prawem w UM? Jak tak to nieźle wybraliście
odpowiedz   •   oceń :  
~Poczekajcie jeszcze troch, 18:48 22-01-2019,   72%
To dopiero początek
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:50 22-01-2019,   67%
a co jeśli zostanie skazany za składanie fałszywych oświadczeń ?  Będzie mógł pełnić funkcję ?
odpowiedz   •   oceń :  
~Historyk, 18:47 22-01-2019,   58%
Komunistom nawet zbrodniarze najwięksi na świecie nie przeszkadzają
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:51 22-01-2019,   28%
No i co z tego? Każdy ma swoje sprawy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:56 22-01-2019,   82%
może i swoje sprawy ale oświadczenie majątkowe to obowiązek i musi być zgodne z prawdą nie mówię o powodach zaciąganych pożycze bo to prywatne sprawy ale cytując :
Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. – tłumaczy Monika Małowiecka, ekspert Związku Powiatów Polskich.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:05 22-01-2019,   31%
jak to z tego, ty wiesz, co tu wypisujesz, rozumu chyba nie masz.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:16 22-01-2019,   80%
Swoje sprawy, to może mieć babka klozetowa, a nie pracownik samorządowy na stanowisku.  
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:55 22-01-2019,   75%
A jaki pan kamera ma zakres obowiązków, bo chyba na razie żaden. Niezła kpina
odpowiedz   •   oceń :  
~Andrzej, 17:56 22-01-2019,   39%
Wierzę w Pana prezydenta! Jeśli musiał sprzedać majątek aby ratować życie chorej matki - to nie będzie problemu przedstawi dokumenty, potwierdzi wpłaty na ratowanie życia i to jest godna postawa. Ten pan nie uciekałby z majątkiem, widać, że poczciwy człowiek. Podsumowując pokaże akty notarialne i przelewy na leczenie chorej matki i będzie sytuacja wyjaśniona. Nie potrzebna jest prokuratura. Trzymaj się Panie prezydencie i walcz z nienawistnymi niedowiarkami, którzy wątpią w pana pomoc potrzebującym!
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:07 22-01-2019,   77%
@~Andrzej Andrzej, chyba sam nie wierzysz w to co wypisujesz?? jakieś głupoty, historyjki to w przedszkolu się opowiada,
odpowiedz   •   oceń :  
~Adolf, 19:28 22-01-2019,   70%
@~Andrzej Nie bawi mnie taki humor
odpowiedz   •   oceń :  
~Yyy, 21:42 22-01-2019,   67%
@~Andrzej Kleczkowski chyba sam to napisałeś.
odpowiedz   •   oceń :  
~Yyy, 21:45 22-01-2019,   67%
@~Andrzej Za duzy cukier walisz
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:59 22-01-2019,   75%
Ładne kwiatki wychodza w nowym rządzie
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:07 22-01-2019,   69%
a co jeszcze się dowiemy????
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:07 22-01-2019,   86%
Żeby było jasne rodzicom życzę zdrowia, ale jeżeli kamera mataczyl w zeznaniu, to wypad ze stołka i niech nie zapomni koleżanki
odpowiedz   •   oceń :  
~Zawsze za, 18:08 22-01-2019,   24%
Skromnie popieram Pana Andrzeja z 17:56 prawda sama się obroni. Jednakże doradzam trzymać fason a na mroźne spacery zakładać ulubiony pewnie szalik Narwi.
odpowiedz   •   oceń :  
~jam, 18:11 22-01-2019,   78%
tacy ludzie pełnią wysokie funkcje publiczne i w Polsce ma być dobrze, żenada brak słów
odpowiedz   •   oceń :  
~Xxx, 18:12 22-01-2019,   72%
Panie vice. Pana spacery nas nie interesują. Robienie sobie piaru nie wystarcza. Proszę jak każdy z Nas zwykły człowiek pracuje ciężko i uczciwie za psie pieniądze.... Skończyła się sielanka. Panie Kulik - poważny błąd wizerunków i dla miasta.
odpowiedz   •   oceń :  
~Obywatel, 18:13 22-01-2019,   75%
Już wiecie dlaczego PO nie chce z jimi współpracy, bo Ci co myślą, wiedza jak to się skończy. Już tłumaczenia na MO ze inwestycji nie będzie, bo coś ... wina Jarka i Tuska ale nie ich ... hahaha
odpowiedz   •   oceń :  
~Wiesiek, 18:37 22-01-2019,   85%
Jak to nie ma auta ? A pod urzędem, co parkuje ? Panie Kulik co to ma być ?! Żarty sobie robicie z mieszkańców ? Czyja to vectra ? Ducha ?
odpowiedz   •   oceń :  
~Krzyś, 18:39 22-01-2019,   29%
@~Wiesiek Auto wykazuje się do 10 tys. zł.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:46 22-01-2019,   78%
@~Krzyś Sprawdź oświadczenie Pana Macieja z 2017 r. Poczytaj składniki mienia ruchomego, dwa wydział komunikacji chyba wie czyj jest pojazd. Hahaha
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:53 22-01-2019,   69%
@~Wiesiek skłamie i powie, ze pożyczył?????Hahaha
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:42 23-01-2019,   75%
@~Wiesiek Vectra WO39***
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:54 22-01-2019,   92%
ale wstyd dla władzy.
odpowiedz   •   oceń :  
~SuperGość, 18:54 22-01-2019,   84%
Czyli będzie odwołany z funkcji vice prezydenta ? Dobrze zrozumiałem ?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:07 22-01-2019,   89%
@~SuperGość Tak. Dobrze rozumiesz geniuszu. Na radnego też nie wróci bo zrzekł się mandatu. The End
odpowiedz   •   oceń :  
~Maria, 18:56 22-01-2019,   27%
Poczekajcie z tym hejtem.Sprawa się wyjaśni i będzie wam głupio.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:59 22-01-2019,   78%
@~Maria co się wyjaśni, miał obowiązek wykazać zobowiązanie w oświadczeniu majątkowym.  nie zrobił tego, więc papapapapa
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:00 22-01-2019,   54%
@~Maria albo Tobie będzie głupio??
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:02 22-01-2019,   67%
głupio ?? nie wydaje mi się. nikomu żle nie życzę stwierdzam fakt
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:25 23-01-2019,   29%
A Kotowski wykazał reklamówkę?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:12 23-01-2019,   75%
Wykazał, i mu ją oddali
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 18:56 22-01-2019,   93%
buuuuuuu wstyd
odpowiedz   •   oceń :  
~Adolf, 19:26 22-01-2019,   95%
Bankrut .przynajmniej wiadomo po co pchał się na stołek
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:26 22-01-2019,   29%
w takie brednie, to chyba nikt nie uwierzy?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:48 22-01-2019,   19%
Anonimowe zawiadomienie hehehehe hahahahahah
Czy ten anonim to janusz k.? Heheheheheh
No to ci anonim hahahahahahahahahahahah
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:06 22-01-2019,   75%
jak nie wiesz, to nie posądzaj nikogo, tym anonimowym , to mozesz byc i TY
odpowiedz   •   oceń :  
~Fan, 09:15 23-01-2019,   75%
Masz człowieku jakieś fobie na tle Janusza K. przegrał wybory daj mu spokój .a jak znasz jakieś przekręty to do prokuratury. Janusz K. Zarządzał miastem 12 lat i nigdy nie miał ani jednej sprawy karnej.
odpowiedz   •   oceń :  
~P.i.g, 07:45 24-01-2019,   0%
@~Fan Jeszce
odpowiedz   •   oceń :  
~P.i.g, 07:46 24-01-2019,   0%
@~Fan Jeszcze
odpowiedz   •   oceń :  
~brexit, 20:01 22-01-2019,   48%
Dajcie sobie na wstrzymanie.Maciej Kleczkowski jest ostatnią osobą , na którą oddałbym głos w wyborach.
Ale nie wiem po co ten hejt.Prokuratura się tym zajmuje i trzeba cierpliwie poczekać.Nie tworzyć teorii spiskowych i nie rzucać oskarżeń , jak nie ma się dowodów. To moim zdaniem nie jest dobry kandydat na stanowisko , które aktualnie zajmuje, ale nie daje to nikomu prawa ,żeby człowieka obszczekiwać w komentarzach.
Prędzej czy później sprawa się wyjaśni i wtedy sobie będziecie mogli pisać do woli...
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:03 22-01-2019,   72%
@~brexit Patrzcie, patrzcie teraz nawolujesz do rozsądku. Szkoda że przy Kotowskim tak szczekaleś
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:05 22-01-2019,   58%
Poprzednik dobrze napisał, za Kotowskiego, nie było takie powodu.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 21:15 22-01-2019,   31%
Rumiany, wiemy, że to ty.
odpowiedz   •   oceń :  
~Szpieg z Krainy Deszczowc, 21:30 22-01-2019,   78%
@~brexit Mentalność Kalego. Kali może szczekać na władzę. Gdy Kali u władzy, to szczekać nie wolno.
odpowiedz   •   oceń :  
~darek, 20:14 22-01-2019,   25%
teraz dopiero macie radochę wyżywać się w tych waszych beznadziejnych wpisać . Szkoda Pana Kleczkowskiego to nie wasza sprawa  jakie kto ma zobowiązania i ile zarabia każdy niech zajrzy do swojej kieszeni a nie interesuje się kimś, ciekawe  czy byście tak chojracko pisali jakbyście musieli się przestawić z imienia i z nazwiska
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:24 22-01-2019,   94%
@~darek osoby na takich stanowiskach muszą składać OSWIADCZENIA MAJĄTKOWE, prawdziwe, a nie fikcyjne, czy to takie trudne do zrozumienia,bo za fałszywe zeznania podlega się karze.
odpowiedz   •   oceń :  
~P.i.g, 07:48 24-01-2019,   100%
A oswiadczenie pana K nie jest waszym zdaniem jakies dziwne
Mianowicie wartosc dzialki
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 20:54 22-01-2019,   78%
Wyglada ze to kolejny cichociemny celebryto- cwaniak
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 21:09 22-01-2019,   88%
O proszę a to podobno jeden z radnych łamał ustawy. A tu się okazuje że nie tylko :)
odpowiedz   •   oceń :  
~Nikoś ;), 21:15 22-01-2019,   84%
Myślę, że tę piosenkę można zadedykować niektórym ostrołęckim samorządowcom :)
https://www.youtube.com/watch?v=lF4XAJOeJOk
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 21:17 22-01-2019,   88%
@~Nikoś ;) To chyba dla naszego VICE
odpowiedz   •   oceń :  
~t.k., 21:16 22-01-2019,   81%
bardziej prawdopodobne wydawało mi się życie w Matrixie,lądowanie ufo przy pomniku Bema, objawienie Matki Boskiej niedaleko nowej kładki na rzece Narew w Ostrołęce niż piastowanie funkcji v-ce prezydenta przez oszołoma Klekota w tymże mieście
odpowiedz   •   oceń :  
~Kobra, 21:36 22-01-2019,   75%
A tak wysoko głowę nosił.
odpowiedz   •   oceń :  
~Kotek, 21:45 22-01-2019,   78%
Kulikowi pomaga skazany,Kleczkowski może być skazany>Ja pierdziu.. Kotowski wróć!! To dopiero 2 miesiace rzadzenia .Co bedzie dalej? Niezły kryminał.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 21:50 22-01-2019,   77%
" Pierwsza, wytoczona przez osobę fizyczną o zapłatę 15.000 zł z tytułu roszczenia o zwrot pożyczki. 6 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce wydał nakaz zapłaty, uznany za doręczony pozwanemu w trybie art. 139  § 1 k.p.c. Wobec niezaskarżenia nakazu zapłaty, uprawomocnił się on 11 sierpnia 2018 roku"

PANIE KULIK, CO PAN NA TO?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 21:53 22-01-2019,   94%
Oni dopiero rządzą 3 miesiacu a juz fala hejtu wieksza niz na Kotowskiego.... Bedze jak mówiłem niestety, za rok ostrołęczanie podziękują tym panom i będą wcześniejsze wybory o ile jest to mozliwe odwołanie prezydenta miasta?
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 21:23 23-01-2019,   67%
Falę hejtu, to mają na własne życzenie. Zamiast wziąć się solidnie do roboty, to zajęli się zemstą na poprzednikach. A to nie wróży dobrze na przyszłość... oczywiście obecnej władzy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 22:01 22-01-2019,   77%
A gdzie Kulika zeznanie podatkowe?czekam z utęsknieniem b zobaczyć jak pan włodarz zarządza swoim mieniem.... :D
odpowiedz   •   oceń :  
~lolek, 22:06 22-01-2019,   67%
ja chcem za kleczkoskiego do władzy...
odpowiedz   •   oceń :  
~Pogromca Kamery, 22:42 22-01-2019,   73%
A tyle razy mówiłem o magicznej dacie 6 lipca. Zapamiętajcie ją sobie na dłużej :)
odpowiedz   •   oceń :  
~Mr Mouse, 22:50 22-01-2019,   71%
Na wstępie szacunek do eOstroleka. Macie ciekawsze newsy od konkurencji i jesteście zdecydowanie szybsi! Wychodzicie na prowadzenie.
Po drugie, zapoznałem się szczegółowo z programem wyborczym ekipy rządzącej i pytam: kiedy zabierzecie się za robotę zamiast rozliczać swoich poprzedników i ośmieszać się jakimś audytem?
Po trzecie (bo ktoś tu pytał), odwołanie prezydenta może odbyć się w drodze referendum. Poprzeć jego przeprowadzenie musi co najmniej 10% uprawnionych do głosowania, a następnie w referendum musi być więcej za niż przeciw i frekwencja bodajże 3/5 (?)
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 23:15 22-01-2019,   84%
@~Mr Mouse No to na co czekać, na większe kwiatki żebyśmy stracili prawa miejskie bo nas sprzedadzą żeby spłacić swoje długi?
odpowiedz   •   oceń :  
~Kobra, 23:28 22-01-2019,   67%
A tak wysoko głowę nosił.
odpowiedz   •   oceń :  
~kolo, 23:51 22-01-2019,   90%
jeżeli skłamał to powinna być surowa kara !
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 00:46 23-01-2019,   23%
No niestety  O-ka ma  vice jakiego ma- nie ma ON reklamówki tylko kamerkę ,   jest ON tylko  absolwentem  politechniki a nie uczelni wiodących dotychczas wśród wybrańców miasta,  a obecnie całego narodu  i najważniejsze  nie słucha  DP. Same wady .W dzisiejszym Pis -rl-u każdy jest winny co nie jest w partii -(kto nie idzie z nami ten przeciwko nam ) .Nie chce mi się z wami gadać (tzn pisać i czytać).
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 21:27 23-01-2019,   100%
Nie gadaj, leć na MO, tam ci miodu na serce naleją.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 01:12 23-01-2019,   67%
Jak u barei Prawdę mówcie dudala; ale p. Dyrektorze kto może znać prawdę
odpowiedz   •   oceń :  
~Emerytka, 02:31 23-01-2019,   37%
A może miał u kolegi  pieniądze w reklamowce? ????
odpowiedz   •   oceń :  
~Kramer, 04:19 23-01-2019,   0%
Smród zawsze będzie czy to za Pisiorów czy też Poważnych. Sprawa szybko się wyjaśni i wtedy będziemy dyskutować. Póki co wydaje mi się że nie ma co się strzępić.
odpowiedz   •   oceń :  
~Remek z sąsiedztwa, 04:53 23-01-2019,   43%
Z dużej chmury mały będzie deszcz, a może i wcale nie będzie?
Ja bynajmniej podejrzewam to drugie.
Nie ma nic co narusza przepisy jeśli chodzi o majątek spieniezony na leczenie. Pieniądze Jego. Mógł dać nawet Kaszpirowskiemu i zielarce z lasu i nic nikomu do tego.
Nakazy zapłaty były w postępowaniu cywilnym i jeśli nie będzie zapłacone dobrowolnie to wejdzie komornik i sam sobie weźmie.
Zarzut o 5 tysięcy  jest śmieszny i będzie skończony szybciej niż się zaczął. Może prokurator prowadzący nie będzie się spieszył, bo i media na "aferze" muszą skorzystać.
Prokuratura musi wykazać w pierwszej kolejności zlą wolę i zamiar bezpośredni. A znamy przypadki, gdzie pewien minister zapomniał , że ma dworek myśliwski na podwórku, inny, że ma złoty zegarek, a jeszcze inny samolot. Nawet o 40000 pod zlewem można zapomnieć. I co?  Czy ktoś słyszał o jakimś wyroku?

W ramach walki z nudą na miejscu p. Macieja wyłowił bym z sieci zaślinionych entliczków, klekotów, łowców kamer. Prawdopodobnie to ta sama osoba. Może warto przyjrzeć się jej bliżej i się trochę zabawić :-)
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 06:35 23-01-2019,   67%
@~Remek z sąsiedztwa weź coś na wstrzymanie, znawco
bardzo dobrze, że ludzie piszą,
chwilę temu, przed wyborami ujadanie na Kotowskiego,
a nowi co? o nich pisać nie można?
o tym, że "doradcy/ kontrolerzy, pełnomocnicy" są w urzędzie też nie można pisać?
prezydent mówi raz tak, raz tak
czy to może budzić wśród ludzi zainteresowanie?
odpowiedz   •   oceń :  
~Eh, 06:58 23-01-2019,   59%
@~Remek z sąsiedztwa Facet jest osobą publiczna, piastuje jedno z wyższych stanowisk w mieście, każdy chce wiedzieć jak zarządza pieniędzmi.... Widać że jest jakiś problem, tylko Pan Maciej powinien przed kamerą raz na zawsze uciąć spekulacje pokazując faktury i kwiaty na leczenie jeśli takie posiada...bo wg tych oświadczeń nagle zrobiły się zobowiązania na ponad 300tys, brak mieszkajiaz ziemi... Oczywiscie jego pieniądze, jego życie ale żeby nie było spekulacji w mieście powinien przedstawić kwity co się stało z tymi pieniędzmi...
odpowiedz   •   oceń :  
~Rzs, 07:32 23-01-2019,   50%
@~Eh Piszcie, ale z sensem i skupcie się na faktach, a nie jakaś macierewiczowska mania spiskowej teorii dziejów. Do tego w dobrym lewackim tonie jest nie tykać rodziny , kobiet i dzieci, czego w komentarzach  na temat Kleczkowskiego nie widzę. Widzę za to plucie i kąsanie na oślep.
odpowiedz   •   oceń :  
~Mikkanen, 07:52 23-01-2019,   75%
@~Remek z sąsiedztwa Można łowić. Jak go ktoś obrażał pod nazwiskiem to jak najbardziej. Tyle że pisanie że pożycza i nie oddaje no to tu akurat fakt, ktoś poszedł do Sądu. Sprawa kiepska wizerunkowo
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 07:57 23-01-2019,   85%
Przecież wiceprezydent ma zamożną siostrę. Nie pomaga mamusi ? A azwagier prezes - tablicę w kościele zafundował i też nie pomaga? Dziwne.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 08:11 23-01-2019,   92%
to kpina z ludzi, nikt im nie uwierzy, swoje sprawy zamiatają pod dywan, a innych to mwysmiewają, najpierw trzeba dac przykład od siebie, a potem żądac od innych, a my jaki mamy przykład, OSZUKIWAC
odpowiedz   •   oceń :  
~Zenek Martyniuk, 08:13 23-01-2019,   10%
Szkoda chłopa, bardzo miły słucha disco polo.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:40 23-01-2019,   78%
@~Zenek Martyniuk Disco. Polo doprowadza do ruiny
odpowiedz   •   oceń :  
~Janusz, 08:20 23-01-2019,   67%
Powiem tak: karma wraca. Każdy ma swoją reklamówkę.
odpowiedz   •   oceń :  
~Meksykanin, 08:43 23-01-2019,   85%
Pachnie mi tu art. 300 kk....będzie się działo.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:34 23-01-2019,   78%
@~Meksykanin Juz sie dzieje ??/ Nie słychac o ty na mieście????
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 09:47 23-01-2019,   87%
Jak poprzednikom grzebi w majarkach, kontach bankowych to było dobrze. Jak kamera nie wie jak mu ubywa albo przybywa w zeznaniach to już jest wredny atak? Dobre! Do sądu z nim i wypad ze stanowiska i niech nie zapomni o koleżance
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 21:34 23-01-2019,   100%
Tak to już jest. Kto pod kim dołki kopie , to sam w nie wpada.
odpowiedz   •   oceń :  
~Klek, 10:11 23-01-2019,   74%
Człowiek honorowy zdał by urząd. Ale tylko honorowy.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 10:19 23-01-2019,   54%
@~Klek Czekałem na to 12lat,ale nikt nie ustąpił. Oderwało dopiero 65:35
odpowiedz   •   oceń :  
~Hehe, 18:26 24-01-2019,   100%
Jak narazie jest 12 lat do dwuch miesięcy więc możecie se naskoczyć
odpowiedz   •   oceń :  
~Maro, 11:33 23-01-2019,   89%
Człowiek honoru jak pożycza to oddaje. Kim trzeba być żeby pożyczyć kasę i ktoś musi szukać sprawiedliwości w sądzie? Totalne zero.
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 16:12 23-01-2019,   100%
@~Maro ale tylko człowik hopnoru, a nie k,,,,,.....
odpowiedz   •   oceń :  
~szczery do bólu, 17:16 23-01-2019,   75%
Może Pan Maciej sam się wypowie w tej sprawie... Wypowie a nie napisze. Chętnie posłuchamy tej inteligentnej przemowy. Przecież to kompetentny człowiek. Nie pastwijcie się nad bezdomnym.
odpowiedz   •   oceń :  
~gosc, 21:24 23-01-2019,   15%
to anonimy nie są wyrzucane do kosza?
odpowiedz   •   oceń :  
~Do prezydenta, 06:03 24-01-2019,   40%
Bardzo dużo emerytów leczy się na raka mama prezydenta Kleczkowskiego ma emeryturę i leczenie jest bezpłatne. Informuję, że Ja po opłaceniu rachunków muszę leczyć się na raka od 2007 roku za kwotę 500 zł,- życzę zdrowia

odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 17:59 24-01-2019,   0%
@~Do prezydenta Zamknijcie się bałwany
odpowiedz   •   oceń :  
~Gość, 19:25 24-01-2019,   0%
co boli prawda?? Komentarz poprzedni Ci wszystko  wyjasnił,
odpowiedz   •   oceń :  
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
kwiecień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31  1  2  3  4 5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16 17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  1  2  3
Dzisiaj:
Brak wydarzeń