zdjecie 762
zdjecie 762
2019-01-23T19:24:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Kłopoty wiceprezydenta Kleczkowskiego. Czy złamał prawo?! To będzie wyjaśniane

REKLAMA
REKLAMA
5
17
99

Tajemnicą poliszynela są poważne kłopoty finansowe, jakie ma wiceprezydent Ostrołęki Maciej Kleczkowski. Obserwować mogliśmy to w oświadczeniach majątkowych, ale to nie wszystko. Okazuje się, że Kleczkowski w zeszłym roku dwukrotnie otrzymał sądowy nakaz zapłaty za niespłacane pożyczki. Oprócz tego, jego oświadczeniami majątkowymi zajmuje się prokuratura.

Prezydent tłumaczy zastępcę. "Pan Maciej nie informował o tym"

Na koniec 2014 roku Kleczkowski w oświadczeniu majątkowym zawarł informację, że posiada około 45 tysięcy złotych oszczędności w gotówce. Oprócz tego był właścicielem 71-metrowego mieszkania i oraz kilku innych nieruchomości. Nie posiadał kredytów. Jego zarobki kształtowały się na poziomie 130 tysięcy złotych rocznie.

W ubiegłym roku Maciej Kleczkowski złożył oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji wiceprezydenta miasta, dokładnie 20 grudnia 2018 roku. Okazało się, że w ciągu kilku lat sytuacja zmieniła się diametralnie. Kleczkowski gromadził środki pieniężne w wysokości 5 tysięcy złotych. Nie posiada domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego ani żadnej innej nieruchomości. Nie posiada udziałów i akcji w spółkach handlowych. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w żadnych spółkach handlowych. Nie posiada także samochodu. (Pojawiły się wątpliwości, wiec dodajmy, że należy wykazywać auta o wartości powyżej 10 tysięcy zł)

Jego dochód za 2018 rok przedstawiał się następująco: WORD w Ostrołęce - 126.393,99 zł, PRO-NET 4.500 zł, dieta radnego - 9.715,00 zł i Urząd Miasta Ostrołęki - 3.038,75 zł. Razem 143.647,74 zł.

Kleczkowski posiada następujące zobowiązania pieniężne: 1. Kredyt w PKO BP - do spłaty 18.843 zł, umowa z 2015 roku; 2. Kredyt w Alior Bank - do spłaty 163.302 zł, umowa z 2015 roku; 3. Kredyt w Banku Handlowym - do spłaty 128.726 zł, umowa z 2016 roku; Razem: 310 tys. 871 zł.

We wrześniu Maciej Kleczkowski złożył oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem VII kadencji samorządu. Co ciekawe, przez trzy miesiące, jego zobowiązania... znacząco wzrosły i to mimo bardzo wysokich zarobków! We wrześniu Kleczkowski miał w kredytach do spłaty odpowiednio: 18.153 zł (690 zł mniej), 154.734 zł (8568 zł mniej) oraz 124.350 zł (4376 zł mniej). Nic dziwnego, że wzbudziło to zainteresowanie wyborców, którzy chcą wiedzieć, jakie są powody takich zmian w sytuacji majątkowej Kleczkowskiego.

Dość nieoczekiwanie, sprawę zadłużenia Macieja Kleczkowskiego usiłował wyjaśnić Łukasz Kulik, prezydent Ostrołęki. Opublikował on oświadczenie, w którym mówił, dlaczego Kleczkowski tak szybko stracił cały swój majątek.

- Z panem Maciejem Kleczkowskim na temat oszczędności, które posiadał i wydał, rozmawiałem już w marcu, albo kwietniu 2018 r. Mama pana Kleczkowskiego zachorowała na nowotwór i pieniądze, które wykazywał jako radny w swoich poprzednich oświadczeniach, zostały w całości przeznaczone na jej leczenie. Pan Maciej nie informował o tym i nie jest to sytuacja, którą można się chwalić, ale jest to na pewno sytuacja trudna. Między innymi dlatego sprzedał mieszkanie, w którym mieszkał i tą kwotę też przeznaczył na leczenie swoich bliskich. Uważam, że postąpił tak, jak każdy by postąpił w takiej sytuacji - twierdził.Nakazy zapłaty dla wiceprezydenta

Okazuje się, że problemy finansowe to nie jedyne problemy wiceprezydenta Kleczkowskiego. Dochodzą także te natury prawnej. Jak poinformował "Tygodnik Ostrołęcki", do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceprezydenta. Potwierdziliśmy to u źródła.

- Do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce wpłynęło anonimowe zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Macieja K., dotyczące oświadczenia majątkowego. W dniu 11 grudnia zostało przekazane do Komendy Miejskiej Policji celem weryfikacji okoliczności wskazanych w anonimie. Obecnie innych informacji nie możemy udzielić - poinformowała nas Elżbieta Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Komunikat jest jednak lakoniczny, nie wiemy, czego konkretnie może dotyczyć to zawiadomienie, poza tym, że chodzi o oświadczenia majątkowe. Być może chodzi o błędy w oświadczeniu lub podanie w nich nieprawdy.

W ostrołęckim sądzie sprawdziliśmy, czy przeciwko Maciejowi Kleczkowskiemu toczyły się jakiekolwiek postępowania w ostatnim czasie. Okazało się, że w 2018 roku były to dwie sprawy.

- Pierwsza, wytoczona przez osobę fizyczną o zapłatę 15.000 zł z tytułu roszczenia o zwrot pożyczki. 6 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce wydał nakaz zapłaty, uznany za doręczony pozwanemu w trybie art. 139  § 1 k.p.c. Wobec niezaskarżenia nakazu zapłaty, uprawomocnił się on 11 sierpnia 2018 roku - informuje sędzia Marcin Korajczyk, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Druga sprawa wytoczona została przez przedmiot niebędący osobą fizyczną, chodziło o zapłatę 6.175,67 zł z tytułu roszczenia o zwrot kredytu/pożyczki gotówkowej. Nakaz zapłaty wydano 29 października 2018 roku.

Czy zawiadomienie ma związek z ww. sprawami? Tego prokuratura nie potwierdza, ale nie jest to wykluczone. Możemy jedynie domniemywać, że może chodzić właśnie o pożyczkę w wysokości 15 tysięcy złotych, która nie była wykazywana w oświadczeniach majątkowych. A przecież należy publikować wszystkie zobowiązania powyżej 10 tysięcy złotych...

O co chodzi z oświadczeniami majątkowymi?

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej  gminy,  osoba  zarządzająca i członek  organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu  wójta  są  obowiązani  do złożenia  oświadczenia  o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem  majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

1) zasobach  pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych  oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;
4) zobowiązaniach  pieniężnych  o wartości  powyżej  10 000 złotych,  w tym  zaciągniętych  kredytach  i pożyczkach  oraz  warunkach,  na  jakich  zostały  udzielone.

Co dalej z tą sprawą?

Będziemy się jej przyglądać. Sprawdzimy, jakie są ustalenia prokuratury i czy potwierdziły się zarzuty, stawiane wiceprezydentowi w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa. Do sprawy wrócimy w naszym serwisie.

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
kwiecień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 29  30  31  1 dk2 dk3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17 dk18
 19  20  21  22  23 dk24  25
 26  27  28  29  30  1  2
Dzisiaj:
Brak wydarzeń
×