2022-05-25T15:05:00+02:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Kogo kontrolował sanepid? Posypały się kary

REKLAMA
zdjecie 9145
REKLAMA
zdjecie 9145
0
1
1

Salony kosmetyczne, podmioty medyczne, hotele, zakłady pracy czy obiekty związane z żywieniem kontrolowane były w 2021 roku przez ostrołęcki sanepid. Nie brakowało uchybień, za które karano mandatami. W związku z COVID-19 wydano 9 decyzji administracyjnych o ukaranie na łączną kwotę 51 tysięcy złotych. Zaglądamy do raportu końcowego, nad którym w czwartek głosować będzie rada miasta.

Reżim sanitarny. 9 decyzji na 51 tys. zł

Jak wynika z raportu, wykonano 412 kontroli w zakresie przestrzegania obostrzeń w reżimie sanitarnym spowodowanym pandemią choroby COVD-19 u przedsiębiorców, nałożono 60 mandatów. Otrzymano 214 notatek policyjnych dotyczących nieprzestrzegania obostrzeń i złamania kwarantanny i izolacji. Wydano 9 decyzji administracyjnych o ukaranie na kwotę łączną 51,000 zł.

Podmioty lecznicze pod lupą

Wykonano łącznie 4 kontrole sanitarne podmiotów działalności leczniczych (2 kontrole w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce i 2 kontrole gabinetów stomatologicznych). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce w razie stwierdzenia nieprawidłowości wydaje decyzje administracyjne nakazowe i finansowe, lecz w tych przypadkach nie stwierdzono poważniejszych zaniedbań w zakresie spełnienia wymagań higienicznych.

- Jedna z kontroli sanitarnych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce związana była z dochodzeniem epidemiologicznym w ognisku szpitalnym na oddziale Anestezjologii i Instensywnej Terapii o etiologii Acinetobacter baumanii - poinformowano.

Mandat dla salonu tatuażu

Pod lupą sanepidu znalazły się także salony: fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej czy tatuażu. W dokumencie PPIS czytamy:

W 2021 r. skontrolowano 7 zakładów świadczących usługi fryzjerskie, 6 gabinetów kosmetycznych, 2 zakłady fryzjersko-kosmetyczne, 10 odnowy biologicznej oraz 3 tatuażu. Stan sanitarny skontrolowanych zakładów fryzjerskich i kosmetycznych istniejących na terenie m. Ostrołęka oceniono jako dobry, częściowo dostateczny. Podczas kontroli prowadzony był często instruktaż w zakresie dezynfekcji i sterylizacji sprzętu fryzjerskiego i kosmetycznego. Kontrole przeprowadzane w związku z pandemią COVID nie wykazały nieprawidłowości.

- Zły stan sanitarny w obiekcie, w którym świadczone były usługi tatuażu nałożono mandat karny – 500 zł. W 2021 r. wystosowano 3 wystąpienia pokontrolne na uchybienia natury technicznej, które zostały usunięte - poinformował inspektor.

Kontrole hoteli

Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej znajduje się 11 obiektów hotelarskich - hotele i inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie.

- W roku 2021 skontrolowano 9 obiektów stanowiących ogólnodostępną bazę noclegową utrzymane były w dobrym stanie sanitarnym. W obiektach tych podczas kontroli sanitarnych zwracano szczególną uwagę na postępowanie z bielizną czystą i brudną. Pościel czysta przechowywana była w magazynach bielizny czystej, brudna zaś prana w pralniach lub we własnym zakresie. Pracownicy zatrudnieni w tych obiektach posiadali aktualną dokumentację zdrowotną. Obiekty są zaopatrzone w dostateczny zapas środków dezynfekcyjnych i czystościowych. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w ramach kontroli wewnętrznej dokonano kontroli jakości wody ciepłej w kierunku legionelli sp. w 4 obiektach stanowiących bazę noclegową. Zgodnie ze sprawozdaniami z badań wody nie wykryto bakterii Legionella sp. w instalacji wody ciepłej. Po wprowadzeniu stanu epidemii dokonywano sprawdzania przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - wskazano w raporcie.

Co w zakładach pracy?

Przeprowadzono 75 kontroli w 56 zakładach pracy podczas wizytacji kontrolowano warunki zdrowotne środowiska pracy z uwzględnieniem oceny i analizy zagrożeń stwarzanych przez czynniki szkodliwe dla zdrowia i/lub uciążliwe mogące występować w środowisku pracy. W wyniku przeprowadzonych działań wydano 15 decyzji nakazujących, wykonanie 85 zaleceń pokontrolnych.

Najczęściej występujące uchybienia to:

 • zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (10),
 • brak aktualnych badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy (5),
 • brak lub nieaktualna ocena ryzyka zawodowego (6),
 • brak osoby przeszkolonej i wyznaczonej do udzielania pierwszej pomocy (7),
 • brak rejestru wypadków na stanowiskach pracy (5).

W roku 2021 wydano 1 decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej. Jako chorobę zawodową uznano: choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa ( borelioza) – 1. Pozostałe postępowania zakończyły się wydaniem decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

Obiekty żywienia

W 2021 roku w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na terenie miasta Ostrołęki znajdowało się 766 obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz miejsc obrotu kosmetykami, w tym:

 • 35 zakładów produkcji żywności,
 • 411 zakładów obrotu żywnością, wśród których najliczniejszą grupę stanowią sklepy spożywcze,
 • 167 zakładów żywienia zbiorowego otwartego,
 • 58 zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego,
 • 34 firmy przewożące środki spożywcze,
 • 4 wytwórnie opakowań do żywności,
 • 33 obiektów obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,
 • 23 obiektów obrotu kosmetykami oraz 1 zakład konfekcjonujący kosmetyki,

Przeprowadzono 196 kontroli. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 12 decyzji administracyjnych zobowiązujących właścicieli do poprawy stanu technicznego i 66 decyzji płatniczych. Za stwierdzane w czasie kontroli uchybienia z zakresu bieżącego stanu sanitarnego nałożono 6 mandatów karnych na kwotę 1200 zł. tj.:

 • 2 mandaty w grupie „Zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego”,
 • 1 mandat w grupie „Sklepy spożywcze”,
 • 3 mandaty w grupie „Inne obiekty obrotu żywnością”.

Do uchybień, za które nakładano mandaty karne należały:

 • brak porządku i czystości w pomieszczeniach, w których prowadzona była produkcja lub sprzedaż środków spożywczych,
 • sprzedaż środków spożywczych po upływie terminów przydatności,
 • brak identyfikowalności oferowanych do sprzedaży środków spożywczych.

- Część uchybień sanitarnych w obiektach żywnościowo-żywieniowych wynika w dalszym ciągu z niewiedzy osób rozpoczynających i prowadzących działalność w zakresie obrotu i produkcji żywności. W związku z powyższym należy dążyć do wzrostu świadomości przedsiębiorców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej lub wprowadzanej do obrotu żywności. Bardzo ważna jest współpraca przedsiębiorców sektora spożywczego z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w rozwiązywaniu problemów, co często stanowi czynnik mobilizujący do poprawy stanu sanitarnego obiektów i polepszenia jakości żywności - poinformował PPIS.

REKLAMA
Więcej o: sanepid, Ostrołęka

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Kalendarz imprez
czerwiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
×