zdjecie 4498
zdjecie 4498
2020-11-06T13:25:00+01:00 eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Kolejny nabór na stanowisko prezesa Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

REKLAMA
Zdjęcie główne
REKLAMA
0
0
1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego ponownie ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Pod koniec października ze stanowiskiem prezesa miejskiej spółki pożegnał się Zbigniew Koronka.

Ofertę należy składać w sekretariacie Spółki w Ostrołęce przy Alei Wojska Polskiego 7a lub przesłać na adres Spółki drogą pocztową w terminie do 16 listopada 2020 r. do godz. 14.00.

Wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu

Wymagania podstawowe:
1) wykształcenie  wyższe (menadżerskie, prawnicze, ekonomiczne, techniczne) lub wykształcenie wyższe (menadżerskie,  prawnicze, ekonomiczne, techniczne) uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie  odrębnych przepisów,
2) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania,  spółdzielczej  umowy  o  pracę,  lub  świadczenia  usług  na  podstawie  innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej  na własny rachunek,
3) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) spełnianie innych niż wymienione  w ppkt 1) –3)wymogów określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podleganie  określonym  w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom  lub  zakazom  zajmowania  stanowiska  członka  organu  zarządzającego  w spółkach prawa handlowego lub w spółce, w której  dotyczy postępowanie;
5) korzystanie z pełni praw publicznych;
6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) niekaralność;8)posiadanie prawa jazdy kategorii B;

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych,
2) znajomość kodeksu spółek handlowych,
3) znajomość prawa w zakresie zadań realizowanych przez Spółkę,
4) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
5) znajomość prawa zamówień publicznych,
6) doświadczenie w zarządzaniu gospodarką odpadową, znajomość spraw związanych z utrzymaniem czystości ulic , gospodarką zielenią miejską i odśnieżaniem .

REKLAMA

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
Komentarze po 7 dniach są czyszczone.
Zobacz również
Kalnedarz imprez
czerwiec 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
 31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6
dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13
dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20
dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27
dk28 dk29 dk30  1  2  3  4
×