2022-08-05T11:16:00+02:00 eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Konkurs fotograficzny - Kurpie w obiektywie

REKLAMA
zdjecie 8131
REKLAMA
1
0
0

Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć z powiatu ostrołęckiego, które pokażą walory przyrodni i architektoniczne oraz codzienność mieszkańców zachęcające do odwiedzania regionu przez turystów oraz ukazanie regionu kurpiowskiego takim, jakim widzą go jego mieszkańcy oraz turyści poprzez oryginalne ujęcia okolicznych zakątków.

Zasady uczestnictwa w konkursie

 • Udział w konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny i ma charakter otwarty.
 • Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, amatorzy i profesjonaliści powyżej 13 roku życia.
 • Uczestnicy muszą być mieszkańcami powiatu ostrołęckiego.
 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.bibliotekaczarnia.pl oraz w siedzibie Organizatora w Czarni 43a, 07-431 Czarnia.
 • Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.
 • Poprzez uczestnictwo w konkursie Uczestnik oświadcza, że jest twórcą fotografii, oraz że nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do ww. zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
 • W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na Profilu Biblioteki swojego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej.
 • Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.
 • Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.
 • Prace w imieniu niepełnoletnich Uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni.
 • Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a jego nieprzestrzeganie może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

Zgłaszanie do konkursu

 • Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 Regulaminu;
 • Określone w pkt. 1 dokument należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2022 roku osobiście w siedzibie Organizatora pod adresem Czarnia 43a, 07-431 Czarnia oraz Filii w Surowem pod adresem Surowe 193, 07-431 Czarnia w godzinach ich pracy, pocztą na powyższe adresy (decyduje data wpływu zgłoszenia) lub przesłać adres e-mail: dyrektor@bibliotekaczarnia.pl.
 • Pracę konkursową dostarczaną osobiście należy przekazać na nośniku CD, pendrive lub innym umożliwiającym przekazanie wersji cyfrowej.
 • Dokumenty wysłane drogą elektroniczną powinny zostać wypełnione, wydrukowane i zeskanowane tak, aby zawierały czytelny podpis uczestnika.
 • Praca konkursowa powinna być w formacie JPG.
 • Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w czasie konkursu, chyba że Organizator podejmie decyzję o dopuszczeniu pracy do konkursu.

Przebieg konkursu i nagrody konkursowe

 • Oficjalne rozstrzygnięcie i wręczenie nagród konkursu odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2022 roku, podczas trwania imprezy plenerowej ,,Niedziela na wsi”.
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja powołana przez Organizatora wg określonych kryteriów:

a) oryginalność prezentowanych treści;

b) walory artystyczne zdjęcia;

c) techniczna jakość wykonania;

d) zgodność z tematem konkursu.

 • Lista nagrodzonych osób zostanie ogłoszona w trakcie trwania imprezy oraz opublikowana również w ciągu 7 dni na stronie internetowej Organizatora oraz jego fanpage’u na Facebooku.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o liczbie wręczonych nagród ze względu na poziom prac oraz liczbę zgłoszeń do konkursu.

Szczegóły na stronie biblioteki bibliotekaczarnia.pl

REKLAMA
Zobacz również

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
lub zaloguj się    

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
sierpień 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
 8 dk9 dk10 dk11  12 dk13 dk14
 15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
 22  23 dk24 dk25  26 dk27 dk28
 29  30  31  1  2  3  4
×